Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF22005-2, GF22007-2, GF11010-2 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF22005-2, GF22007-2, GF11010-2
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module  GZ22010-3, GZ22010-6 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GZ22010-3, GZ22010-6
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF11020-2、GF11020-3、GF11020-5、GF11020、GF11020-6、GF11020-8、G10H、G10H1、GF22010、GF22010-2、GF22010-3、GF22010-5、GF22020、GF22020-6、GF22020-8、GF22005-2、GF22007-2、GF11010-2 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF11020-2、GF11020-3、GF11020-5、GF11020、GF11020-6、GF11020-8、G10H、G10H1、GF22010、GF22010-2、GF22010-3、GF22010-5、GF22020、GF22020-6、GF22020-8、GF22005-2、GF22007-2、GF11010-2
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220F, HG10A220F, HG07A110F, HG10A110F, HG20A110F Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220F, HG10A220F, HG07A110F, HG10A110F, HG20A110F
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220Z, HG10A220Z, HG07A110Z, HG10A110Z, HG20A110Z Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220Z, HG10A220Z, HG07A110Z, HG10A110Z, HG20A110Z
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HYZ22010-5、HYZ22020-5、HYZ22005-5、HYZ11010-5、HYZ11020-5、HYZ11040-5 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HYZ22010-5、HYZ22020-5、HYZ22005-5、HYZ11010-5、HYZ11020-5、HYZ11040-5
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD11040-3 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD11040-3
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module ER22005 / S Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module ER22005 / S
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GZ22010-3, GZ22010-5, GZ22010-6, GZ22010-8, GZ11020-3, GZ11020-5, GZ11020-6, GZ11020-8 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GZ22010-3, GZ22010-5, GZ22010-6, GZ22010-8, GZ11020-3, GZ11020-5, GZ11020-6, GZ11020-8
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module TH230D07ZZ-3, TH230D07ZZ, TH230D0722-3, TH230D0722, TH230D10ZZ-3, TH230D10ZZ, TH230D1022-3, TH230D1022, TH110D20ZZ-3, TH110D20ZZ, TH110D2022-3, TH110D20ZZ Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module TH230D07ZZ-3, TH230D07ZZ, TH230D0722-3, TH230D0722, TH230D10ZZ-3, TH230D10ZZ, TH230D1022-3, TH230D1022, TH110D20ZZ-3, TH110D20ZZ, TH110D2022-3, TH110D20ZZ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZLY240D20, ZLY240D07, ZLY240D05, ZLY240D10, ZLY120D07, ZLY120D10, ZLY120D20 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZLY240D20, ZLY240D07, ZLY240D05, ZLY240D10, ZLY120D07, ZLY120D10, ZLY120D20
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZMKN-22010, ZMK-22020, ZMK-22020, ZMK-22040, ZMK-11010, ZMK-11020, ZMK-11040 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZMKN-22010, ZMK-22020, ZMK-22020, ZMK-22040, ZMK-11010, ZMK-11020, ZMK-11040
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZCK10A Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZCK10A
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module K1B07 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module K1B07
Bộ nạp ắcquy, DC Screen Power Module Intelligent Charging Module WZD22010-3H Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC Screen Power Module Intelligent Charging Module WZD22010-3H
Bộ nạp ắcquy, High Frequency Charging Module DC K1B05 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, High Frequency Charging Module DC K1B05
Bộ giám sát ắc quy Emerson Battery Monitor EBU01, EBU02 Liên Hệ
Bộ giám sát ắc quy Emerson Battery Monitor EBU01, EBU02
Bộ nạp ắcquy, High Frequency Charging Module DC K2B10L Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, High Frequency Charging Module DC K2B10L
Modun cấp nguồn, DC voltage sampling box PFU-3 power supply Liên Hệ
Modun cấp nguồn, DC voltage sampling box PFU-3 power supply
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD22010-3,HD22020-3,HD22005-3,HD22005-3A,HD22010 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD22010-3,HD22020-3,HD22005-3,HD22005-3A,HD22010
Cuộn kháng tụ bù 3 pha ,Compensation Capacitor Reactor Three-phase CKSG 12%, 14% Liên Hệ
Cuộn kháng tụ bù 3 pha ,Compensation Capacitor Reactor Three-phase CKSG 12%, 14%
Bộ lọc đầu vào biến tần EMC , inverter input filter EMC 5-1600A Liên Hệ
Bộ lọc đầu vào biến tần EMC , inverter input filter EMC 5-1600A
Cuộn kháng DC, inverter DC reactor DLK-3-650 (0.75-300KW) Liên Hệ
Cuộn kháng DC, inverter DC reactor DLK-3-650 (0.75-300KW)
Cuộn kháng đầu ra biến tần, three-phase AC output reactor inverter OCL Liên Hệ
Cuộn kháng đầu ra biến tần, three-phase AC output reactor inverter OCL
Cuộn kháng đầu ra biến tần, Inverter output reactor three-phase AC 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15KW10A15A20A Liên Hệ
Cuộn kháng đầu ra biến tần, Inverter output reactor three-phase AC 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15KW10A15A20A
Cuộn kháng đầu vào biến tần, three-phase input filter reactor inverter ACL 0.75-500KW Liên Hệ
Cuộn kháng đầu vào biến tần, three-phase input filter reactor inverter ACL 0.75-500KW
Cuộn kháng tụ bù 3 pha ,Compensation Capacitor Reactor Three-phase CKSG-1.05/0.45-7% Liên Hệ
Cuộn kháng tụ bù 3 pha ,Compensation Capacitor Reactor Three-phase CKSG-1.05/0.45-7%
BỘ NẠP ẮC QUY VERTIV/EMERSON HD11040-3, HD11020-3, HD11010-3A, HD11010-5 Liên Hệ
BỘ NẠP ẮC QUY VERTIV/EMERSON HD11040-3, HD11020-3, HD11010-3A, HD11010-5
Bộ chuyển nguồn tự động ATS, dual power automatic transfer switch NZ7 63A125A225A400A630A Liên Hệ
Bộ chuyển nguồn tự động ATS, dual power automatic transfer switch NZ7 63A125A225A400A630A
Bộ lưu điện UPSAPC/SURT15KUXICH 15000VA 12000W15K Liên Hệ
Bộ lưu điện UPSAPC/SURT15KUXICH 15000VA 12000W15K
Bộ lưu điện UPS APC SURT6000UXICH 6KVA/4200W online rack-mounted Liên Hệ
Bộ lưu điện UPS APC SURT6000UXICH 6KVA/4200W online rack-mounted
Bộ lưu điện UPS APC SRC10000XLICH 10KVA/8000W Liên Hệ
Bộ lưu điện UPS APC SRC10000XLICH 10KVA/8000W
Bộ lưu điện UPS APC SRC6000XLICH 6KVA/4200W online Liên Hệ
Bộ lưu điện UPS APC SRC6000XLICH 6KVA/4200W online
Ắc quy battery Panasonic 12V21AH ,12V17AH, 12V7AH , 12V15AH ,12V12AH , 12V24AH UPS battery Liên Hệ
Ắc quy battery Panasonic 12V21AH ,12V17AH, 12V7AH , 12V15AH ,12V12AH , 12V24AH UPS battery
Ắc quy Dahua battery 12V DHB1213, DHB1222, DHB1223, DHB1233, DHB1240, DHB1270, DHB12180, DHB12210 Liên Hệ
Ắc quy Dahua battery 12V DHB1213, DHB1222, DHB1223, DHB1233, DHB1240, DHB1270, DHB12180, DHB12210
Bộ nạp ắc quy /charging module Emerson ER22010/T 10A Liên Hệ
Bộ nạp ắc quy /charging module Emerson ER22010/T 10A
Bộ nạp ắc quy /charging module Emerson ER22020/T 20A Liên Hệ
Bộ nạp ắc quy /charging module Emerson ER22020/T 20A
Bộ nạp ắc quy Vertiv/Emerson HD22005-3A Liên Hệ
Bộ nạp ắc quy Vertiv/Emerson HD22005-3A
Emerson ups UH31-0200L 20KVA Liên Hệ
Emerson ups UH31-0200L 20KVA
Emerson ups UH31-0150L 15KVA Liên Hệ
Emerson ups UH31-0150L 15KVA
Emerson ups UH31-0100L 10KVA Liên Hệ
Emerson ups UH31-0100L 10KVA
BỘ NẠP ẮC QUY VERTIV/EMERSON HD11010-5, ER11010/S Liên Hệ
BỘ NẠP ẮC QUY VERTIV/EMERSON HD11010-5, ER11010/S
CUỘN KHÁNG 3 PHA CKSG-1.8/0.45-7% Liên Hệ
CUỘN KHÁNG 3 PHA CKSG-1.8/0.45-7%


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi