Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cầu chì ống cao áp Xu Rong high breaking XRNP1-35-40.5KV/0.5A1A2A3A high voltage current limiting fuse PT transformer insurance Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong high breaking XRNP1-35-40.5KV/0.5A1A2A3A high voltage current limiting fuse PT transformer insurance
Cầu chì ống cao áp Xu Rong high-voltage PRNT-15.5KV/6.3A 10A 16A 50A 63A100A current-limiting fuse dual-sensitive oil invasion type Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong high-voltage PRNT-15.5KV/6.3A 10A 16A 50A 63A100A current-limiting fuse dual-sensitive oil invasion type
Cầu chì ống cao áp Xu Rong RN1, RN2, RN3-10KV-20kv/0.5A-10-100A high voltage current limiting fuse ceramic tube Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong RN1, RN2, RN3-10KV-20kv/0.5A-10-100A high voltage current limiting fuse ceramic tube
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT1-24KV/5A8A10A16A20A25A31.5A40A high voltage current limiting fuse 51*510 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT1-24KV/5A8A10A16A20A25A31.5A40A high voltage current limiting fuse 51*510
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNP6-35/40.5KV-0.5A1A2A3A5A high voltage high breaking capacity high voltage fuse 40*440mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNP6-35/40.5KV-0.5A1A2A3A5A high voltage high breaking capacity high voltage fuse 40*440mm
Cầu chì ống cao áp Xu Rong High-voltage current-limiting fuse XRNP1-10KV-12KV-0.5A1A2A3A voltage transformer PT fuse tube Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong High-voltage current-limiting fuse XRNP1-10KV-12KV-0.5A1A2A3A voltage transformer PT fuse tube
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT-35KV-40.5KV-6.3A10A16A20A box transformer full range high voltage current limiting fuse Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT-35KV-40.5KV-6.3A10A16A20A box transformer full range high voltage current limiting fuse
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT5-15.5KV-40A 63A 80A 100A 140A box oil-immersed high-voltage current-limiting fuse Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT5-15.5KV-40A 63A 80A 100A 140A box oil-immersed high-voltage current-limiting fuse
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT5-15.5KV-/63A-200A high voltage current limiting fuse for oil-immersed transformer protection Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT5-15.5KV-/63A-200A high voltage current limiting fuse for oil-immersed transformer protection
Cầu chì ống cao áp Xu Rong RW10-RWXO-RN2-35-40.5kV-high voltage current limiting fuse high voltage fuse 0.5a-10A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong RW10-RWXO-RN2-35-40.5kV-high voltage current limiting fuse high voltage fuse 0.5a-10A
Cầu chì ống cao áp bảo vệ động cơ Xu Rong high voltage fuse XRNM1-3.6KV, XRNM1-7.2KV, XRNM1-12KV high voltage motor protection fuse busbar Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ động cơ Xu Rong high voltage fuse XRNM1-3.6KV, XRNM1-7.2KV, XRNM1-12KV high voltage motor protection fuse busbar
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP XRNP6-35-40.5KV/0.5a-2a-10a Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP XRNP6-35-40.5KV/0.5a-2a-10a
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1-RN3-10KV/0.5A-5A-10A-20A-30A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1-RN3-10KV/0.5A-5A-10A-20A-30A
Cầu chì cao áp cho máy biến áp XRNP1-12KV 24KV 35KV 0,5A 1A 2A 3,15A-10A-50KA Liên Hệ
Cầu chì cao áp cho máy biến áp XRNP1-12KV 24KV 35KV 0,5A 1A 2A 3,15A-10A-50KA
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-12KV/0.5A 1A 2A 3.15A-50KA, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-12KV/0.5A 1A 2A 3.15A-50KA, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-7.2KV/.5A-50, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-7.2KV/.5A-50, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-3.6KV/0.5A-50, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-3.6KV/0.5A-50, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm
Cầu chì ống cao áp YnYu XRNT1-10-12KV/3.15A~315A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp YnYu XRNT1-10-12KV/3.15A~315A
Cầu chì ống cao áp PT, YORO RN2-6KV, RN2-10KV 0.5A 1A 2A 3.15A 20 * 165, 20 * 185 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp PT, YORO RN2-6KV, RN2-10KV 0.5A 1A 2A 3.15A 20 * 165, 20 * 185
Cầu chì ống cao áp, YORO RN3-3KV, RN3-6KV, RN3-10KV, RN3-35KV, 55*210, 55*310, 55*410, 70*360, 70*460 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, YORO RN3-3KV, RN3-6KV, RN3-10KV, RN3-35KV, 55*210, 55*310, 55*410, 70*360, 70*460
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1 RN2 RN3-10/12/35KV, RN2-35/0.5A RN2-35/1A RN2-35/2A RN2-35/5A RN2-35/10A RN2-35/20A RN2-35/25A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1 RN2 RN3-10/12/35KV, RN2-35/0.5A RN2-35/1A RN2-35/2A RN2-35/5A RN2-35/10A RN2-35/20A RN2-35/25A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1 RN2 RN3-10/12/35KV, RN2-10/0.5A RN2-10/1A RN2-10/2A RN2-10/5A RN2-10/10A RN2-10/20A RN2-10/25A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1 RN2 RN3-10/12/35KV, RN2-10/0.5A RN2-10/1A RN2-10/2A RN2-10/5A RN2-10/10A RN2-10/20A RN2-10/25A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-35KV 40.5KV/3.15A~125A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-35KV 40.5KV/3.15A~125A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-24KV/3.15A~200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-24KV/3.15A~200A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-10-12KV/3.15A~250A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-10-12KV/3.15A~250A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-35-40.5KV/0.5A 1A 2A 3.15A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-35-40.5KV/0.5A 1A 2A 3.15A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-24KV/0.2A 0.5A1A2A 3.15A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-24KV/0.2A 0.5A1A2A 3.15A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-10-12KV/0.2 0.5 1 2 3.15A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-10-12KV/0.2 0.5 1 2 3.15A
Cầu chì ống cao áp, CHKGE / Changkai Electric fuse XPNP1-10 / 0.5-10A 25 * 195 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHKGE / Changkai Electric fuse XPNP1-10 / 0.5-10A 25 * 195
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP, CHKGE / Changkai Electric RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 -6/2-25-30-100A, RN1 55*310 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP, CHKGE / Changkai Electric RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 -6/2-25-30-100A, RN1 55*310
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Dry Transformer Temperature Controller LD-B10-220D,LD-B10-220E, LD-B10-220F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Dry Transformer Temperature Controller LD-B10-220D,LD-B10-220E, LD-B10-220F
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 35kv , cold shrink outdoor terminal WLS-35-3.1 3.2 3.3 3.4 Liên Hệ
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 35kv , cold shrink outdoor terminal WLS-35-3.1 3.2 3.3 3.4
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 15KV, 15KV cold shrinking three core cable JLS-15/3.1-3.4, 50-400mm2 Liên Hệ
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 15KV, 15KV cold shrinking three core cable JLS-15/3.1-3.4, 50-400mm2
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 10KV, three-core indoor cold shrink cable terminal head NLS-10-3.1 3.2 3.3 3.4 Liên Hệ
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 10KV, three-core indoor cold shrink cable terminal head NLS-10-3.1 3.2 3.3 3.4
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high quality high voltage fuse XRNT-12/6.3-40A size 51*292 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high quality high voltage fuse XRNT-12/6.3-40A size 51*292
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high voltage fuse XRNT1-7.2/2 3.15 6.3 10 16 20 25 31.5 40 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high voltage fuse XRNT1-7.2/2 3.15 6.3 10 16 20 25 31.5 40
Đế kẹp cầu chì, matching clip XRNP1-10-12KV/1A-50KA Liên Hệ
Đế kẹp cầu chì, matching clip XRNP1-10-12KV/1A-50KA
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG,high voltage fuse XRNP-35/0.2-3.15 XRNP-24/0.5 35KV 24KV Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG,high voltage fuse XRNP-35/0.2-3.15 XRNP-24/0.5 35KV 24KV
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high quality high voltage fuse XRNP-24/0.2-3.15 size 25*354 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high quality high voltage fuse XRNP-24/0.2-3.15 size 25*354
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high voltage fuse XRNP-12/0.2-3.15A size 25*195 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high voltage fuse XRNP-12/0.2-3.15A size 25*195
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP series high voltage fuse 10KV, XRNP-10/0.5A 0.2-3.15a Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP series high voltage fuse 10KV, XRNP-10/0.5A 0.2-3.15a
Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,RN2-35/0.5 3.15 6.3 10 16 20 25 35KV Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,RN2-35/0.5 3.15 6.3 10 16 20 25 35KV
Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,High Voltage Current Limiting Fuse RN2-10/0.5-25A 10KV Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,High Voltage Current Limiting Fuse RN2-10/0.5-25A 10KV
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP FURONG XRNP1-40.5/0.5A-50KA Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP FURONG XRNP1-40.5/0.5A-50KA


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi