Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực YXC-100BF -0.1-0.15MPa YXC-100BF -0.1-1.5MPa YXC-100BF -0.1-0MPa YXC-100BF 0-0.1MPa YXC-100BF 0-0.25MPa YXC-100BF 0-0.4MPa YXC-100BF 0-0.6MPa YXC-100BF 0-1.0MPa YXC-100BF 0-1.6MPa YXC-100BF 0-2.5MPa YXC-100BF 0-4MPa Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực YXC-100BF -0.1-0.15MPa YXC-100BF -0.1-1.5MPa YXC-100BF -0.1-0MPa YXC-100BF 0-0.1MPa YXC-100BF 0-0.25MPa YXC-100BF 0-0.4MPa YXC-100BF 0-0.6MPa YXC-100BF 0-1.0MPa YXC-100BF 0-1.6MPa YXC-100BF 0-2.5MPa YXC-100BF 0-4MPa
cầu chì cắt nhanh HAIRO 106RSM 500V400A 106RSM 500V500A 106RSM 500V630A 106RSM 500V700A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh HAIRO 106RSM 500V400A 106RSM 500V500A 106RSM 500V630A 106RSM 500V700A
cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 1000V800A-8 107RSM 1000V1000A-8 107RSM 1000V1200A-8 107RSM 1000V1500A-8 107RSM 1000V1800A-8 Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 1000V800A-8 107RSM 1000V1000A-8 107RSM 1000V1200A-8 107RSM 1000V1500A-8 107RSM 1000V1800A-8
cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 500V1000A-1 107RSM 500V1200A-1 107RSM 500V1500A-1 107RSM 500V1600A-1 107RSM 500V1800A-1 107RSM 500V2000A-1 107RSM 500V2500A-1 Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh HAIRO 107RSM 500V1000A-1 107RSM 500V1200A-1 107RSM 500V1500A-1 107RSM 500V1600A-1 107RSM 500V1800A-1 107RSM 500V2000A-1 107RSM 500V2500A-1
cầu chì cắt nhanh HAIRO RS77B 500V500A RS77B 500V630A RS77B 500V800A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh HAIRO RS77B 500V500A RS77B 500V630A RS77B 500V800A
cầu chì sứ Fuse RS39 RS714C NGTC4 900A/1000A/1200A/1250A Liên Hệ
cầu chì sứ Fuse RS39 RS714C NGTC4 900A/1000A/1200A/1250A
cầu chì sứ Fuse RS34 RS713C NGTC3 355A/400A/450A 660V Liên Hệ
cầu chì sứ Fuse RS34 RS713C NGTC3 355A/400A/450A 660V
cầu chì sứ Fuse RS33 RS712C NGTC2 350A/400A/450A Liên Hệ
cầu chì sứ Fuse RS33 RS712C NGTC2 350A/400A/450A
cầu chì sứ Fuse RS33 RS712C NGTC2 100A 125A 160A 200A Liên Hệ
cầu chì sứ Fuse RS33 RS712C NGTC2 100A 125A 160A 200A
cầu chì sứ Fuse RS32 RS711C NGTC1 125A 160A 180A 200A 225A 250A Liên Hệ
cầu chì sứ Fuse RS32 RS711C NGTC1 125A 160A 180A 200A 225A 250A
cầu chì sứ Fuse NTA2 120A 160A 200A 224A 250A 315A 350A 400A 500V/690V Liên Hệ
cầu chì sứ Fuse NTA2 120A 160A 200A 224A 250A 315A 350A 400A 500V/690V
cầu chì cắt nhanh RS4-660V 690V 900A 1000A 1250A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-660V 690V 900A 1000A 1250A
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V 225A 230A 235A 245A-P Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V 225A 230A 235A 245A-P
cầu chì cắt nhanh RS4-800V1000V/500A 550A 560A 600A 630A 650A-P Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-800V1000V/500A 550A 560A 600A 630A 650A-P
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V 1800A 2000A 2200A-P Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V 1800A 2000A 2200A-P
cầu chì cắt nhanh RS7N-1400V/900A 1000A 1100A 1200A 1250A 1300A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS7N-1400V/900A 1000A 1100A 1200A 1250A 1300A
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V/1350A 1400A 1450A-Z Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V/1350A 1400A 1450A-Z
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V 150A 160A 200A 215A-Z Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V 150A 160A 200A 215A-Z
cầu chì cắt nhanh RS76A-660V/800A 900A 1000A 1200A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS76A-660V/800A 900A 1000A 1200A
cầu chì cắt nhanh RS8-380V 500V 800A 900A 1000A 1200A 1250A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS8-380V 500V 800A 900A 1000A 1200A 1250A
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V/150A 160A 200A 215A-P Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-800V 1000V/150A 160A 200A 215A-P
cầu chì cắt nhanh RS8-600V 660V 3000A 3200A 3500A 4000A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS8-600V 660V 3000A 3200A 3500A 4000A
cầu chì cắt nhanh RS7N-200V/850A 900A 1000A 1100A 1200A 1250A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS7N-200V/850A 900A 1000A 1100A 1200A 1250A
cầu chì cắt nhanh RS4 800V 1000V 600A 630A 650A-Z Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4 800V 1000V 600A 630A 650A-Z
cầu chì cắt nhanh RS9-500V/750A 800A 900A 1000A 1100A 1200A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS9-500V/750A 800A 900A 1000A 1100A 1200A
cầu chì cắt nhanh RS7N-200V/1350A 1500A 1600A 1800A 2000A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS7N-200V/1350A 1500A 1600A 1800A 2000A
cầu chì cắt nhanh RSG RSF RSK RS4 RS8 RS9 106RSM 107RSM Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RSG RSF RSK RS4 RS8 RS9 106RSM 107RSM
cầu chì cắt nhanh RS8 AC1000V 1200A 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2200A 2400A 2500A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS8 AC1000V 1200A 1250A 1400A 1500A 1600A 1800A 2000A 2200A 2400A 2500A
cầu chì cắt nhanh RS4 500V 800A P1M104NO 72*40 600A 500A RSG(3PK) Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4 500V 800A P1M104NO 72*40 600A 500A RSG(3PK)
cầu chì cắt nhanh RGS39 500V 500A 600A 800A 900A 1000A 1250A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RGS39 500V 500A 600A 800A 900A 1000A 1250A
cầu chì cắt nhanh RS4-500V 800A 900A 1000A 1200A 1500A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-500V 800A 900A 1000A 1200A 1500A
cầu chì cắt nhanh RS4-660V  800A 900A 1000A 1200A 1500A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-660V 800A 900A 1000A 1200A 1500A
cầu chì cắt nhanh RS8-690V/1600A 1800A 2000A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS8-690V/1600A 1800A 2000A
cầu chì cắt nhanh RSK 800V 1000A 1200A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RSK 800V 1000A 1200A
cầu chì cắt nhanh RS5 500V/700A 800A 900A 1000A 1200A 1250A 1500A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS5 500V/700A 800A 900A 1000A 1200A 1250A 1500A
cầu chì cắt nhanh RSM03P51KN AC690V  400A 450A 500A 630A 700A 800A 900A 1000A 1100A 1250A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RSM03P51KN AC690V 400A 450A 500A 630A 700A 800A 900A 1000A 1100A 1250A
cầu chì cắt nhanh RS77B 660V 300A 500A 600A 700A 800A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS77B 660V 300A 500A 600A 700A 800A
cầu chì cắt nhanh RS4-800V/400A-L104N K RS4-800V/450A-L104N K RS4-800V/500A-L104N K RS4-800V/630A-L104N K RS4-800V/700A-L104N K RS4-800V/800A-L104N K RS4-800V/1000A-L104N K RS4-800V/1100A-L104N K RS4 Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-800V/400A-L104N K RS4-800V/450A-L104N K RS4-800V/500A-L104N K RS4-800V/630A-L104N K RS4-800V/700A-L104N K RS4-800V/800A-L104N K RS4-800V/1000A-L104N K RS4-800V/1100A-L104N K RS4
cầu chì cắt nhanh RS4-500V/400A-L104N K RS4-500V/450A-L104NK RS4-500V/500A-L104N K RS4-500V/630A-L104NK RS4-500V/700A-L104NK RS4-500V/800A-L104NK RS4-500V/1000A-L104NK RS4-500V/1200A-L104NK RS4-500V& Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS4-500V/400A-L104N K RS4-500V/450A-L104NK RS4-500V/500A-L104N K RS4-500V/630A-L104NK RS4-500V/700A-L104NK RS4-500V/800A-L104NK RS4-500V/1000A-L104NK RS4-500V/1200A-L104NK RS4-500V&
cầu chì cắt nhanh 1000V 65A 70A 75A 80A 85A 90A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh 1000V 65A 70A 75A 80A 85A 90A
cầu chì cắt nhanh FCS4.4 AC690V 1500A 1600A 1800A 2000A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh FCS4.4 AC690V 1500A 1600A 1800A 2000A
cầu chì cắt nhanh RS8 AC1000V P2f1A105N 1200A 1400A 1500A 1600A 1800A 1900A 2000A Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS8 AC1000V P2f1A105N 1200A 1400A 1500A 1600A 1800A 1900A 2000A
cầu chì cắt nhanh RS96G-400A 500A 600A 660V 500V Liên Hệ
cầu chì cắt nhanh RS96G-400A 500A 600A 660V 500V
Biến dòng đo lường Xu Rong LZZBJ9-10-10kv indoor closed transformer 10A10B10C high pressure vacuum pouring type Liên Hệ
Biến dòng đo lường Xu Rong LZZBJ9-10-10kv indoor closed transformer 10A10B10C high pressure vacuum pouring type


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi