Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Van điện từ Airtec solenoid valve M-20-510-HN MC-20-510-HN MD-20-510-HN KN-05-310-HN KN-05-510-HN KN-05-511-HN M-07-511-HN M-07-510-HN M-07-311-HN M-07-310-HN M-05-510-HN M-04-510-HN MC-07-510-HN MG-07-510-HN-C12 MF-04-510-HN MF-24-520-HN M-22-510-HN M-22 Liên Hệ
Van điện từ Airtec solenoid valve M-20-510-HN MC-20-510-HN MD-20-510-HN KN-05-310-HN KN-05-510-HN KN-05-511-HN M-07-511-HN M-07-510-HN M-07-311-HN M-07-310-HN M-05-510-HN M-04-510-HN MC-07-510-HN MG-07-510-HN-C12 MF-04-510-HN MF-24-520-HN M-22-510-HN M-22
Cuộn hút van từ, SIRAI coil ZB10K Liên Hệ
Cuộn hút van từ, SIRAI coil ZB10K
Van điện từ SIRAI solenoid valve D351V01G-ZE30A D351V02G Liên Hệ
Van điện từ SIRAI solenoid valve D351V01G-ZE30A D351V02G
Van điện từ SIRAI solenoid valve L256V12-ZA30A ZA10A 24VDC G1/4*3.2 Liên Hệ
Van điện từ SIRAI solenoid valve L256V12-ZA30A ZA10A 24VDC G1/4*3.2
Van điện từ SIRAI solenoid valve L191V01-ZA10AF1 Liên Hệ
Van điện từ SIRAI solenoid valve L191V01-ZA10AF1
Van điện từ SIRAI solenoid valve L180B31-Z610A Liên Hệ
Van điện từ SIRAI solenoid valve L180B31-Z610A
Cuộn hút van từ, SIRAI coil ZA10A ZA30A ZA30E Liên Hệ
Cuộn hút van từ, SIRAI coil ZA10A ZA30A ZA30E
Van điện từ ASCO/SIRAI solenoid valve V165V04-Z031A Z030A Liên Hệ
Van điện từ ASCO/SIRAI solenoid valve V165V04-Z031A Z030A
Van điện từ ASCO/SIRAI solenoid valve L140D05-Z614A Liên Hệ
Van điện từ ASCO/SIRAI solenoid valve L140D05-Z614A
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve coil Asco Z614A V24/50 Liên Hệ
Cuộn hút van điện từ Solenoid valve coil Asco Z614A V24/50
Van điện từ ASCO solenoid valve L372V01A-ZB12A Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve L372V01A-ZB12A
Van điện từ ASCO solenoid valve V165V01-ZE30A Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve V165V01-ZE30A
Van điện từ ASCO/SIRAI solenoid valve S20606-Z130A voltage 24VDC Liên Hệ
Van điện từ ASCO/SIRAI solenoid valve S20606-Z130A voltage 24VDC
Van điện từ, van thủy lực, DZ30-1-30B/50/ DZ30-1-30B/100/ DZ30-1-30B/150/ DZ30-1-30B/210 DZ30-1-30B/315 DZ30-1-L5X/20 DZ30-1-50/200Y DZ30-2-L8X/10M DZ30-1-30B/210YM DZ30-1-30B&#x Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, DZ30-1-30B/50/ DZ30-1-30B/100/ DZ30-1-30B/150/ DZ30-1-30B/210 DZ30-1-30B/315 DZ30-1-L5X/20 DZ30-1-50/200Y DZ30-2-L8X/10M DZ30-1-30B/210YM DZ30-1-30B&#x
Van điện từ, van thủy lực, DZ10-1-30B/50Y DZ10-1-30B/100Y DZ10-1-30B/210Y DZ10-1-30B/210YM DZ10-2-30/210 DZ10-1-30B/315Y DZ10-2-30B/100Y DZ10-2-30B/50Y DZ10-2-30B/210Y DZ10--30B/315Y DZ Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, DZ10-1-30B/50Y DZ10-1-30B/100Y DZ10-1-30B/210Y DZ10-1-30B/210YM DZ10-2-30/210 DZ10-1-30B/315Y DZ10-2-30B/100Y DZ10-2-30B/50Y DZ10-2-30B/210Y DZ10--30B/315Y DZ
Van điện từ, van thủy lực, DZ5DP2-10B/25YM DZ5DP2-10B/75YM DZ5DP2-10B/150YM DZ5DP2-10B/210YM DZ5DP2-10B/315YM Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, DZ5DP2-10B/25YM DZ5DP2-10B/75YM DZ5DP2-10B/150YM DZ5DP2-10B/210YM DZ5DP2-10B/315YM
Van điện từ, van thủy lực, DZ10-1-50/100YM DZ10-2-50/315YM DZ10-1-50/50Y DZ10-2-50/200Y DZ20-1-50/100YM DZ20-2-50/315YM DZ20-1-50/50Y DZ20-2-50/200Y DZ30-1-50/100YM DZ30-2-50/315YM DZ30 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, DZ10-1-50/100YM DZ10-2-50/315YM DZ10-1-50/50Y DZ10-2-50/200Y DZ20-1-50/100YM DZ20-2-50/315YM DZ20-1-50/50Y DZ20-2-50/200Y DZ30-1-50/100YM DZ30-2-50/315YM DZ30
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve DZ6DP DZ6DYM DZ6DP2-50B/315YM DZ6DP1-50B/75YM DZ6DP1-50B/150Y DZ6DP1-50B/75Y DZ6DP1-50B/25Y DZ6DP1-50B/210Y DZ5DP1-10B/150Y DZ5DP1-10B/75Y DZ6DP2-5X/7 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve DZ6DP DZ6DYM DZ6DP2-50B/315YM DZ6DP1-50B/75YM DZ6DP1-50B/150Y DZ6DP1-50B/75Y DZ6DP1-50B/25Y DZ6DP1-50B/210Y DZ5DP1-10B/150Y DZ5DP1-10B/75Y DZ6DP2-5X/7
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve DZ10DP1-40B/150XYM DZ10DP2-40B/150XYM DZ10DP1-40B/150XY DZ10DP2-40B/150XY DZ10DP1-40B/210YM DZ10DP2-40B/210YM DZ10DP1-40B/25YM DZ10DP1-40B/25Y DZ10DP1 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve DZ10DP1-40B/150XYM DZ10DP2-40B/150XYM DZ10DP1-40B/150XY DZ10DP2-40B/150XY DZ10DP1-40B/210YM DZ10DP2-40B/210YM DZ10DP1-40B/25YM DZ10DP1-40B/25Y DZ10DP1
Van điện từ ASCO explosion-proof solenoid valve PVG531C017MS PVG531C001MS PVG531C002MS PVG531C018MS PVG553A017MS Liên Hệ
Van điện từ ASCO explosion-proof solenoid valve PVG531C017MS PVG531C001MS PVG531C002MS PVG531C018MS PVG553A017MS
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G088 EF8210G087 EF8210G089 8210G087 8210G088 8210G089 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G088 EF8210G087 EF8210G089 8210G087 8210G088 8210G089
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G036 EF8210G037 EF8210G087 EF8210G088 EF8210G089 EF8210G030 EF8210G038 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G036 EF8210G037 EF8210G087 EF8210G088 EF8210G089 EF8210G030 EF8210G038
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8320G182 EF8320G174 EF8320G178 EF8320G172 EF8320G176 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8320G182 EF8320G174 EF8320G178 EF8320G172 EF8320G176
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G196 EF8320G186 EF8320G18 8320G202MO 8262G086 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G196 EF8320G186 EF8320G18 8320G202MO 8262G086
Van điện từ ASCO solenoid valve HT8320G712 HB8320G176 HB8320G174 SD8320G174 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve HT8320G712 HB8320G176 HB8320G174 SD8320G174
Van điện từ ASCO solenoid valve EFG8320G174 EFG8320G184 EF8320G175 8320G200 EF8320G202 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EFG8320G174 EFG8320G184 EF8320G175 8320G200 EF8320G202
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G146 8320G051 8320G053 8320G055 8320G204 8320G205 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G146 8320G051 8320G053 8320G055 8320G204 8320G205
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G140 8320G041 8320G087 8320G043 8320G200 8320G201 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G140 8320G041 8320G087 8320G043 8320G200 8320G201
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G13 8320G15 8320G30 8320G101 8320G083 8320G003 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G13 8320G15 8320G30 8320G101 8320G083 8320G003
Van điện từ ASCO solenoid valve 8210B58 8210G18 8210D18 8210B59 8210G32 8210D32 8210103 8210G103 8210104 8210G104 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve 8210B58 8210G18 8210D18 8210B59 8210G32 8210D32 8210103 8210G103 8210104 8210G104
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G176 8320G178 8320G192 8320G174 8320G041 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G176 8320G178 8320G192 8320G174 8320G041
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G136 8320G027 8320G029 8320G031 8320G192 8320G194 8320G196 8320G198 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G136 8320G027 8320G029 8320G031 8320G192 8320G194 8320G196 8320G198
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G11*8210G34*G12*8210G35/G13/C13/B57/G14/D14 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G11*8210G34*G12*8210G35/G13/C13/B57/G14/D14
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G132/8320G17/8320G82/8320G84/8320G86/8320G88 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve 8320G132/8320G17/8320G82/8320G84/8320G86/8320G88
Van điện từ ASCO solenoid valve JPIS8551G309MO JPIS8551B301MO Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve JPIS8551G309MO JPIS8551B301MO
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8320G182 EF8320G184 EF8320G186 EF8320G188 EF8320G202 8320G182 8320G184 8320G186 8320G188 EF8320G182MO EF8320G184MO EF8320G186MO EF8320G188MO EF8320G200 8320G200 VCEFCM8320G182 VCEFCM8320G184 VCEFCM8320G186 VCEFCM8320G188 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8320G182 EF8320G184 EF8320G186 EF8320G188 EF8320G202 8320G182 8320G184 8320G186 8320G188 EF8320G182MO EF8320G184MO EF8320G186MO EF8320G188MO EF8320G200 8320G200 VCEFCM8320G182 VCEFCM8320G184 VCEFCM8320G186 VCEFCM8320G188
Van điện từ ASCO solenoid valve 8262H090 8262G232 EF8262G22 8262H212 SC8262H208 SC8320G174 EF8320G192 8320G194 EF8320G194 8320G234 EF8320G200 VCEFCM8262H230 EF8262H263 EF8262H163 EF8262H208 8262H186 8263H206 SC8262H038VH EF8262H220 8262G001 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve 8262H090 8262G232 EF8262G22 8262H212 SC8262H208 SC8320G174 EF8320G192 8320G194 EF8320G194 8320G234 EF8320G200 VCEFCM8262H230 EF8262H263 EF8262H163 EF8262H208 8262H186 8263H206 SC8262H038VH EF8262H220 8262G001
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8262H001 EF8262H002 EF8262H006 EF8262H011 EF8262H012 EF8262H020 EF8262H036 EF8262H038 EF8262H079 EF8262H089 EF8262H202 EF8262H208 EF8262G138 EF8262G134 EF8262G232 SC8320G174 SC8320G194 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8262H001 EF8262H002 EF8262H006 EF8262H011 EF8262H012 EF8262H020 EF8262H036 EF8262H038 EF8262H079 EF8262H089 EF8262H202 EF8262H208 EF8262G138 EF8262G134 EF8262G232 SC8320G174 SC8320G194
Parker 341N35 solenoid valve 495905C2 explosion-proof coil 341N35-495905C2 Liên Hệ
Parker 341N35 solenoid valve 495905C2 explosion-proof coil 341N35-495905C2
GSR D40241002.032XX solenoid valve D40241002.032XX Liên Hệ
GSR D40241002.032XX solenoid valve D40241002.032XX
AVS-ROEMER EGV-111-AH9-5/4BN-00 Solenoid Valve EGV-111-AH9-5/4BN-00 Liên Hệ
AVS-ROEMER EGV-111-AH9-5/4BN-00 Solenoid Valve EGV-111-AH9-5/4BN-00
GOYEN RCAC25DD4002 solenoid valve GOYEN K2546 diaphragm Liên Hệ
GOYEN RCAC25DD4002 solenoid valve GOYEN K2546 diaphragm
GSR B40271001.032XX solenoid valve B40271001.032XX Liên Hệ
GSR B40271001.032XX solenoid valve B40271001.032XX
TIEFENBACH IKX509K215E solenoid valve TIEFENBACH 502160/800B Liên Hệ
TIEFENBACH IKX509K215E solenoid valve TIEFENBACH 502160/800B


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi