Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Biến tần TECO Taian Inverter 7200MA-0.75KW 1.5KW 4KW 7.5KW 11KW 15KW (thay thế bằng TECO Inverter A510)) Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter 7200MA-0.75KW 1.5KW 4KW 7.5KW 11KW 15KW (thay thế bằng TECO Inverter A510))
Biến tần Shihlin inverter SE3 SE3-043-0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K Liên Hệ
Biến tần Shihlin inverter SE3 SE3-043-0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K
Biến tần Taiwan Shihlin Inverter SC3-021/043-0.2K/0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K Liên Hệ
Biến tần Taiwan Shihlin Inverter SC3-021/043-0.2K/0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K
Biến tần Taiwan Shihlin inverter SS2-021, SS2-043 Liên Hệ
Biến tần Taiwan Shihlin inverter SS2-021, SS2-043
Mạch biến tần Fuji inverter G11/P11 high-power power driver board EP-3957C/E-C3/C4/C5, EP-3957E-C4 Liên Hệ
Mạch biến tần Fuji inverter G11/P11 high-power power driver board EP-3957C/E-C3/C4/C5, EP-3957E-C4
Biến tần TECO Taian Inverter L510 Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter L510
Biến tần TECO Taian Inverter F510 (thay thế  cho Teco Speecon 7300PA) Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter F510 (thay thế cho Teco Speecon 7300PA)
Biến tần TECO Taian Inverter N2 N2-401-H3C N2-402-H3C N2-403-H3C N2-405-H3C N2-408-H3C N2-410-H3C Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter N2 N2-401-H3C N2-402-H3C N2-403-H3C N2-405-H3C N2-408-H3C N2-410-H3C
Biến tần TECO Taian Inverter S310 S310-2P5-H1D S310-201-H1D S310-202-H1D S310-2P5-H1BCD S310-201-H1BCD S310-202-H1BCD S310+-401-H3BCDC S310+-402-H3BCDC S310+-403-H3BCDC S310+-405-H3BCDC Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter S310 S310-2P5-H1D S310-201-H1D S310-202-H1D S310-2P5-H1BCD S310-201-H1BCD S310-202-H1BCD S310+-401-H3BCDC S310+-402-H3BCDC S310+-403-H3BCDC S310+-405-H3BCDC
mạch biến tần SEW, DFO11A Liên Hệ
mạch biến tần SEW, DFO11A
Biến tần Fuji, Fuji Inverter FRN3.7F1S-4C Liên Hệ
Biến tần Fuji, Fuji Inverter FRN3.7F1S-4C
Bàn phím biến tần, Siemens inverter panel MM430 6SE6400-0BE00-0AA0 Liên Hệ
Bàn phím biến tần, Siemens inverter panel MM430 6SE6400-0BE00-0AA0
Bàn phím biến tần, ABB inverter operation panel ACS-CP-D, ACS-CP-C Liên Hệ
Bàn phím biến tần, ABB inverter operation panel ACS-CP-D, ACS-CP-C
Mạch truyền thông, Fuji inverter PG card OPC-G1-PG, OPC-G1-PG2, OPC-G1-PG22 Liên Hệ
Mạch truyền thông, Fuji inverter PG card OPC-G1-PG, OPC-G1-PG2, OPC-G1-PG22
Bàn phím biến tần Fuji, Fuji inverter operation panel TP-E1U, TP-G1-C1, TP-G1-CLS Liên Hệ
Bàn phím biến tần Fuji, Fuji inverter operation panel TP-E1U, TP-G1-C1, TP-G1-CLS
Bàn phím biến tần Fuji, Fuji inverter panel TPC-G11S, TP-G11S Liên Hệ
Bàn phím biến tần Fuji, Fuji inverter panel TPC-G11S, TP-G11S
Biến trở biến đổi khởi động, BP4-4002,BP4-5003,BP4-12507,BP4-10006,BP4-6304 Liên Hệ
Biến trở biến đổi khởi động, BP4-4002,BP4-5003,BP4-12507,BP4-10006,BP4-6304
Biến tần, Taian Inverter N2-401-H3 402 403 405 408 410-H3C Liên Hệ
Biến tần, Taian Inverter N2-401-H3 402 403 405 408 410-H3C
Biến tần, TECO inverter T310-4001/4002/4003/4005/4008/4010/4015/4020-H3C Liên Hệ
Biến tần, TECO inverter T310-4001/4002/4003/4005/4008/4010/4015/4020-H3C
Biến tần, TECO Taian Inverter N310-4001-H3XC 4002/4003/4005/4008/4010/4015 Liên Hệ
Biến tần, TECO Taian Inverter N310-4001-H3XC 4002/4003/4005/4008/4010/4015
Bộ điều khiển DC, Parker 590P DC Governor, Motor Controller  591P , 590P Liên Hệ
Bộ điều khiển DC, Parker 590P DC Governor, Motor Controller 591P , 590P
Bộ điều khiển DC, Parker DC governor SSD controller 590C, 591C Liên Hệ
Bộ điều khiển DC, Parker DC governor SSD controller 590C, 591C
Biến tần, VLT2930 Danfoss inverter VLT2930PT4B20STRODBF00A21CI Liên Hệ
Biến tần, VLT2930 Danfoss inverter VLT2930PT4B20STRODBF00A21CI
Biến tần, Danfoss inverter FC-051P series / VLT2800 / VLT2900 / FC360 / FC111 Liên Hệ
Biến tần, Danfoss inverter FC-051P series / VLT2800 / VLT2900 / FC360 / FC111
Biến tần, Danfoss Inverter FC360PK75HA2BXA0 three-phase 380- 480V 0.75KW Liên Hệ
Biến tần, Danfoss Inverter FC360PK75HA2BXA0 three-phase 380- 480V 0.75KW
Biến tần, Danfoss Inverter 2800 Series VLT2807PT4B20SBR0DBF00A00C1 0.75KW Liên Hệ
Biến tần, Danfoss Inverter 2800 Series VLT2807PT4B20SBR0DBF00A00C1 0.75KW
Biến tần Siemens inverter 3kw  MM420 series 6SE6420-2UD23-0BA1 Liên Hệ
Biến tần Siemens inverter 3kw MM420 series 6SE6420-2UD23-0BA1
Biến tần Fuji , Fuji inverter three-phase 380V FRN0002 0004 0005 0007 0011 0013C2S-4C Liên Hệ
Biến tần Fuji , Fuji inverter three-phase 380V FRN0002 0004 0005 0007 0011 0013C2S-4C
Biến tần ABB, ABB frequency converter ACS880-01-02A4-3 03A3 04A0 05A6 07A2 09A4 12A6 017A Liên Hệ
Biến tần ABB, ABB frequency converter ACS880-01-02A4-3 03A3 04A0 05A6 07A2 09A4 12A6 017A
Mạch biến tần ABB, ABB inverter ACS800 series driver board AGDR-71C, AGDR-72C, AGDR-76C, AGDR-81C, AGDR-82C, AGDR-86C Liên Hệ
Mạch biến tần ABB, ABB inverter ACS800 series driver board AGDR-71C, AGDR-72C, AGDR-76C, AGDR-81C, AGDR-82C, AGDR-86C
Mạch biến tần ABB, ABB inverter ACS800 fiber board / AINT-02C / AINT-12C / AINT-14C / AINT-24C Liên Hệ
Mạch biến tần ABB, ABB inverter ACS800 fiber board / AINT-02C / AINT-12C / AINT-14C / AINT-24C
Mạch biến tần T-Verter N2-203M N2-010C+N2-029B Liên Hệ
Mạch biến tần T-Verter N2-203M N2-010C+N2-029B
mạch biến tần SEW, SEW EURODRIVE MDV MODULE Liên Hệ
mạch biến tần SEW, SEW EURODRIVE MDV MODULE
mạch biến tần SEW, SEW Movidrive CAN/CANopen filedbus interface option DFO11A Liên Hệ
mạch biến tần SEW, SEW Movidrive CAN/CANopen filedbus interface option DFO11A
mạch biến tần SEW, Sew Eurodrive DEH11B Hiperface Encoder Card option Liên Hệ
mạch biến tần SEW, Sew Eurodrive DEH11B Hiperface Encoder Card option
mạch biến tần SEW, SEW Movidrive CAN/CANopen filedbus interface option DFC 11B Liên Hệ
mạch biến tần SEW, SEW Movidrive CAN/CANopen filedbus interface option DFC 11B
Bộ điều khiển DC, ABB DC Controller DCS800-S01-0470-05 DC Liên Hệ
Bộ điều khiển DC, ABB DC Controller DCS800-S01-0470-05 DC
Bộ điều khiển DC, ABB DC Controller DCS550-S02-0025-05-00-00 Liên Hệ
Bộ điều khiển DC, ABB DC Controller DCS550-S02-0025-05-00-00
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSS37/64-500L 18.5kw/380V Liên Hệ
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSS37/64-500L 18.5kw/380V
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSTX series PSTX-30-600-70 Liên Hệ
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSTX series PSTX-30-600-70
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSR30-600-70 compact soft starter Liên Hệ
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSR30-600-70 compact soft starter
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSE105-600-70 three-phase 380v 55kw 75KW 110KW 160KW 200KW Liên Hệ
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSE105-600-70 three-phase 380v 55kw 75KW 110KW 160KW 200KW
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSE18-600-70 three-phase 380v 7.5KW 15KW 18.5KW 22KW 45KW Liên Hệ
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSE18-600-70 three-phase 380v 7.5KW 15KW 18.5KW 22KW 45KW
Biến tần ABB, ABB inverter ACS580-01-045A-4 with Chinese control panel 062A 073A 088 Liên Hệ
Biến tần ABB, ABB inverter ACS580-01-045A-4 with Chinese control panel 062A 073A 088


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-----------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi