Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Van điện từ, van thủy lực, DZ30-1-30B/50/ DZ30-1-30B/100/ DZ30-1-30B/150/ DZ30-1-30B/210 DZ30-1-30B/315 DZ30-1-L5X/20 DZ30-1-50/200Y DZ30-2-L8X/10M DZ30-1-30B/210YM DZ30-1-30B&#x Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, DZ30-1-30B/50/ DZ30-1-30B/100/ DZ30-1-30B/150/ DZ30-1-30B/210 DZ30-1-30B/315 DZ30-1-L5X/20 DZ30-1-50/200Y DZ30-2-L8X/10M DZ30-1-30B/210YM DZ30-1-30B&#x
Van điện từ, van thủy lực, DZ10-1-30B/50Y DZ10-1-30B/100Y DZ10-1-30B/210Y DZ10-1-30B/210YM DZ10-2-30/210 DZ10-1-30B/315Y DZ10-2-30B/100Y DZ10-2-30B/50Y DZ10-2-30B/210Y DZ10--30B/315Y DZ Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, DZ10-1-30B/50Y DZ10-1-30B/100Y DZ10-1-30B/210Y DZ10-1-30B/210YM DZ10-2-30/210 DZ10-1-30B/315Y DZ10-2-30B/100Y DZ10-2-30B/50Y DZ10-2-30B/210Y DZ10--30B/315Y DZ
Van điện từ, van thủy lực, DZ5DP2-10B/25YM DZ5DP2-10B/75YM DZ5DP2-10B/150YM DZ5DP2-10B/210YM DZ5DP2-10B/315YM Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, DZ5DP2-10B/25YM DZ5DP2-10B/75YM DZ5DP2-10B/150YM DZ5DP2-10B/210YM DZ5DP2-10B/315YM
Van điện từ, van thủy lực, DZ10-1-50/100YM DZ10-2-50/315YM DZ10-1-50/50Y DZ10-2-50/200Y DZ20-1-50/100YM DZ20-2-50/315YM DZ20-1-50/50Y DZ20-2-50/200Y DZ30-1-50/100YM DZ30-2-50/315YM DZ30 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, DZ10-1-50/100YM DZ10-2-50/315YM DZ10-1-50/50Y DZ10-2-50/200Y DZ20-1-50/100YM DZ20-2-50/315YM DZ20-1-50/50Y DZ20-2-50/200Y DZ30-1-50/100YM DZ30-2-50/315YM DZ30
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve DZ6DP DZ6DYM DZ6DP2-50B/315YM DZ6DP1-50B/75YM DZ6DP1-50B/150Y DZ6DP1-50B/75Y DZ6DP1-50B/25Y DZ6DP1-50B/210Y DZ5DP1-10B/150Y DZ5DP1-10B/75Y DZ6DP2-5X/7 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve DZ6DP DZ6DYM DZ6DP2-50B/315YM DZ6DP1-50B/75YM DZ6DP1-50B/150Y DZ6DP1-50B/75Y DZ6DP1-50B/25Y DZ6DP1-50B/210Y DZ5DP1-10B/150Y DZ5DP1-10B/75Y DZ6DP2-5X/7
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve DZ10DP1-40B/150XYM DZ10DP2-40B/150XYM DZ10DP1-40B/150XY DZ10DP2-40B/150XY DZ10DP1-40B/210YM DZ10DP2-40B/210YM DZ10DP1-40B/25YM DZ10DP1-40B/25Y DZ10DP1 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve DZ10DP1-40B/150XYM DZ10DP2-40B/150XYM DZ10DP1-40B/150XY DZ10DP2-40B/150XY DZ10DP1-40B/210YM DZ10DP2-40B/210YM DZ10DP1-40B/25YM DZ10DP1-40B/25Y DZ10DP1
Van điện từ ASCO explosion-proof solenoid valve PVG531C017MS PVG531C001MS PVG531C002MS PVG531C018MS PVG553A017MS Liên Hệ
Van điện từ ASCO explosion-proof solenoid valve PVG531C017MS PVG531C001MS PVG531C002MS PVG531C018MS PVG553A017MS
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G088 EF8210G087 EF8210G089 8210G087 8210G088 8210G089 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G088 EF8210G087 EF8210G089 8210G087 8210G088 8210G089
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G036 EF8210G037 EF8210G087 EF8210G088 EF8210G089 EF8210G030 EF8210G038 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8210G036 EF8210G037 EF8210G087 EF8210G088 EF8210G089 EF8210G030 EF8210G038
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8320G182 EF8320G174 EF8320G178 EF8320G172 EF8320G176 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve EF8320G182 EF8320G174 EF8320G178 EF8320G172 EF8320G176


Mô đun công suất MTC200A1600V  MTC200A1600V  MTC250A1600V MTC300A1600V MTC350A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V MTC1000A1600V MTC200A 1600V water cooling MTC300A1600V water cooling MTC350A1600V water cooling MTC400A1600V Liên Hệ
Mô đun công suất MTC200A1600V  MTC200A1600V  MTC250A1600V MTC300A1600V MTC350A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V MTC1000A1600V MTC200A 1600V water cooling MTC300A1600V water cooling MTC350A1600V water cooling MTC400A1600V
Mô đun công suất SCR MTC26A1600V MTC40A1600V MTC55A1600V MTC70A1600V MTC90A1600V MTC110A1600V MTC130A1600V MTC160A1600V MTC182A1600V MTC200A1600V MTC250A1600V MTC300A1600V MTC350A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V MTC1000A1600V Liên Hệ
Mô đun công suất SCR MTC26A1600V MTC40A1600V MTC55A1600V MTC70A1600V MTC90A1600V MTC110A1600V MTC130A1600V MTC160A1600V MTC182A1600V MTC200A1600V MTC250A1600V MTC300A1600V MTC350A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V MTC1000A1600V
Mô đun công suất MDC160A 1600V MDC300A MDC500A MDC250A MDC200A MDC110A MDC25A MDC55A MDC600A Liên Hệ
Mô đun công suất MDC160A 1600V MDC300A MDC500A MDC250A MDC200A MDC110A MDC25A MDC55A MDC600A
Mô-đun bán điều khiển MFC250A1600V MFC300A MFC500A MFC600A MFC1000A MFC 200A MFC800A thyristor Liên Hệ
Mô-đun bán điều khiển MFC250A1600V MFC300A MFC500A MFC600A MFC1000A MFC 200A MFC800A thyristor
Mô-đun cầu chỉnh lưu ba pha MDS100A1600V200A300A400A500A1000A60A50A150A40A Liên Hệ
Mô-đun cầu chỉnh lưu ba pha MDS100A1600V200A300A400A500A1000A60A50A150A40A
Mô-đun cầu chỉnh lưu một pha MDQ100A1600V MDQ60A MDQ40A MDQ50A MDQ120A MDQ150A MDQ200A MDQ300A MDQ400A Liên Hệ
Mô-đun cầu chỉnh lưu một pha MDQ100A1600V MDQ60A MDQ40A MDQ50A MDQ120A MDQ150A MDQ200A MDQ300A MDQ400A
Mô đun công suất SCR module MTC200A-1600V MTC250A1600V MTC300A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V thyristor Liên Hệ
Mô đun công suất SCR module MTC200A-1600V MTC250A1600V MTC300A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V thyristor
chỉnh lưu Zhuzhou CRRC SCR thyristor KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 1200V 1600V 1500V 1600V 1800V 2000V 2500V 2800V Liên Hệ
chỉnh lưu Zhuzhou CRRC SCR thyristor KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 1200V 1600V 1500V 1600V 1800V 2000V 2500V 2800V
Chỉnh lưu XIMADEN SSR S340ZF H360ZF H375ZF H380ZF H3100ZF H3120ZF H3150ZE H3150PE H3200ZE H3200PE H3220ZE H3220PE H3250ZD H3250PD H3300ZD H3300PD H3340ZN H3340PN H3350ZN H3350PN H3360ZN H3360PN H3400ZN H3400PN Liên Hệ
Chỉnh lưu XIMADEN SSR S340ZF H360ZF H375ZF H380ZF H3100ZF H3120ZF H3150ZE H3150PE H3200ZE H3200PE H3220ZE H3220PE H3250ZD H3250PD H3300ZD H3300PD H3340ZN H3340PN H3350ZN H3350PN H3360ZN H3360PN H3400ZN H3400PN
Chỉnh lưu phanh KEB 04.91.010-CE07 Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh KEB 04.91.010-CE07


Dây nối cảm biến nhiệt độ ,cặp nhiệt điện K/T/J Dây cáp bù TT/GG-K/T/J-30/36/24-SLE Cách điện. Liên Hệ
Dây nối cảm biến nhiệt độ ,cặp nhiệt điện K/T/J Dây cáp bù TT/GG-K/T/J-30/36/24-SLE Cách điện.
cáp điện cao áp thế bọc nhiễu, dây cao áp chống tĩnh điện 50KV-150KV 1 mm2 / 2,5 mm2 / 4 mm2 dây cao thế phun tĩnh điện đặc biệt Liên Hệ
cáp điện cao áp thế bọc nhiễu, dây cao áp chống tĩnh điện 50KV-150KV 1 mm2 / 2,5 mm2 / 4 mm2 dây cao thế phun tĩnh điện đặc biệt
cáp điện cao áp thế, dây cao áp chống tĩnh điện 50KV-150KV 1 mm2 / 2,5 mm2 / 4 mm2 dây cao thế phun tĩnh điện đặc biệt Liên Hệ
cáp điện cao áp thế, dây cao áp chống tĩnh điện 50KV-150KV 1 mm2 / 2,5 mm2 / 4 mm2 dây cao thế phun tĩnh điện đặc biệt
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, GYXZV-10KV50KV60KV100KV AC AC high voltage shielded wire Liên Hệ
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, GYXZV-10KV50KV60KV100KV AC AC high voltage shielded wire
cáp điện cao áp AC/DC Đường dây DC tĩnh điện 0,5-6mm2 Dòng điện cao áp GEVZV được bảo vệ DC10-150KV Dòng điện cao thế tĩnh điện DC Liên Hệ
cáp điện cao áp AC/DC Đường dây DC tĩnh điện 0,5-6mm2 Dòng điện cao áp GEVZV được bảo vệ DC10-150KV Dòng điện cao thế tĩnh điện DC
cáp điện cao áp AC/DC 4 mm2 6-27mm hai lớp cách điện Dây cáp điện cao thế GEVZ DC 10-150KV Đường dây điện cao thế tĩnh điện Liên Hệ
cáp điện cao áp AC/DC 4 mm2 6-27mm hai lớp cách điện Dây cáp điện cao thế GEVZ DC 10-150KV Đường dây điện cao thế tĩnh điện
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, GYXZV 10-100KV Cáp cách điện cao áp có vỏ bọc được bảo vệ Liên Hệ
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, GYXZV 10-100KV Cáp cách điện cao áp có vỏ bọc được bảo vệ
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, silicone siêu mềm dẻo 1,5 mm2 chịu nhiệt độ Cáp kiểm tra điện áp cao GYX10-100KV Liên Hệ
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, silicone siêu mềm dẻo 1,5 mm2 chịu nhiệt độ Cáp kiểm tra điện áp cao GYX10-100KV
Ốc siết cáp nhựa, Cable gland nhựa M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18 Liên Hệ
Ốc siết cáp nhựa, Cable gland nhựa M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18
ỐC SIẾT CÁP KIM LOẠI CHỐNG NƯỚC CHỐNG CHÁY IP68 TYPE PG PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42 ,PG48 Liên Hệ
ỐC SIẾT CÁP KIM LOẠI CHỐNG NƯỚC CHỐNG CHÁY IP68 TYPE PG PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42 ,PG48


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-----------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi