Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc chuyển mạch Cansen LW8D-10 D202/1 LW8D-10 YH2/2 LW8D-10 D202/2 LW8D-10 E0111/2 LW8D-10 D303/3 LW8D-10 YH3/3 LW8D-10 D222/3 LW8D-10 D404/3B Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch Cansen LW8D-10 D202/1 LW8D-10 YH2/2 LW8D-10 D202/2 LW8D-10 E0111/2 LW8D-10 D303/3 LW8D-10 YH3/3 LW8D-10 D222/3 LW8D-10 D404/3B
Công tắc chuyển mạch Cansen LW5D-16 C0071/1 LW5D-16 D0081/1 LW5D-16 D0401/2 LW5D-16 C5391/2 LW5D-16 D0413/2 LW5D-16 D0414/2 LW5D-16 YH2/2 LW5D-16D0723/3 LW5D-16 D0724/3 LW5D-16 D5735/3 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch Cansen LW5D-16 C0071/1 LW5D-16 D0081/1 LW5D-16 D0401/2 LW5D-16 C5391/2 LW5D-16 D0413/2 LW5D-16 D0414/2 LW5D-16 YH2/2 LW5D-16D0723/3 LW5D-16 D0724/3 LW5D-16 D5735/3
Công tắc chuyển mạch Cansen LW12-16 4.0081.1 LW12-16 4.0391.2 LW12-16 4.0401.2 LW12-16 4.0413.2 LW12-16 4.0414.2 LW12-16 4.0723.3 LW12-16 4.0724.3 LW12-16 4.6821.3 LW12-16 4.6912.3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 4.1050.4 LW12-16 4.6044.4 LW12-16 4.6131.4 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch Cansen LW12-16 4.0081.1 LW12-16 4.0391.2 LW12-16 4.0401.2 LW12-16 4.0413.2 LW12-16 4.0414.2 LW12-16 4.0723.3 LW12-16 4.0724.3 LW12-16 4.6821.3 LW12-16 4.6912.3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 4.1050.4 LW12-16 4.6044.4 LW12-16 4.6131.4
Công tắc chuyển mạch Cansen LW26-20 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch Cansen LW26-20
Công tắc chuyển mạch  LW26GS-20 (20A)LW26GS-25 (25A)LW26GS-32 (32A)LW26GS-63 (63A)LW26GS-125 (125A)LW26GS-160 (160A) Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW26GS-20 (20A)LW26GS-25 (25A)LW26GS-32 (32A)LW26GS-63 (63A)LW26GS-125 (125A)LW26GS-160 (160A)
Công tắc chuyển mạch  LW26-25 D0081/1 LW26-25 D0083/1 LW26-25 C0071/1 LW26-25 D0401/2 LW26-25 D0404/2 LW26-25 D0414/2 LW26-25 D0723/3 LW26-25 D0724/3 LW26-25 YH2/2 LW26-25 YH3/3 LW26-25 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW26-25 D0081/1 LW26-25 D0083/1 LW26-25 C0071/1 LW26-25 D0401/2 LW26-25 D0404/2 LW26-25 D0414/2 LW26-25 D0723/3 LW26-25 D0724/3 LW26-25 YH2/2 LW26-25 YH3/3 LW26-25
Công tắc chuyển mạch LW8D-10 D202/2 LW8D-10 D303/3 LW8D-10 C02/1 LW8D-10 C04/2 LW8D-10 D101/1 LW8D-10 D111/2 LW8D-10 D222/2 LW8D-10 YH2/2 LW8D-10 YH3/3 LW8D-10 D040/4 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW8D-10 D202/2 LW8D-10 D303/3 LW8D-10 C02/1 LW8D-10 C04/2 LW8D-10 D101/1 LW8D-10 D111/2 LW8D-10 D222/2 LW8D-10 YH2/2 LW8D-10 YH3/3 LW8D-10 D040/4
Công tắc chuyển mạch LW5D-16 C0071/1 LW5D-16 D0081/1 LW5D-16 D0083/1 LW5D-16 D0401/2 LW5D-16 D0404/2 LW5D-16 D0414/2 LW5D-16 YH2/2/2 LW5D-16 B0331/2 LW5D-16 D0723/3 LW5D-16 H5882/ Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW5D-16 C0071/1 LW5D-16 D0081/1 LW5D-16 D0083/1 LW5D-16 D0401/2 LW5D-16 D0404/2 LW5D-16 D0414/2 LW5D-16 YH2/2/2 LW5D-16 B0331/2 LW5D-16 D0723/3 LW5D-16 H5882/
Công tắc chuyển mạch  LW12-16 D0083/1 LW12-16 D0081/1 LW12-16 YH2/2 LW12-16 D0414/2 LW12-16 D0404/2 LW12-16 D0401/2 LW12-16 D0723/3 LW12-16 D0724/3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 LH3/3 LW12-16 D Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW12-16 D0083/1 LW12-16 D0081/1 LW12-16 YH2/2 LW12-16 D0414/2 LW12-16 D0404/2 LW12-16 D0401/2 LW12-16 D0723/3 LW12-16 D0724/3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 LH3/3 LW12-16 D
Công tắc chuyển mạch LW12-16 D0083/1 LW12-16 4.0401.2 LW12-16 4.0404.2 LW12-16 4.0414.2 LW12-16 YH2/2 LW12-16 4.0724.3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 LH3/3 LW12-16 4.0723.3 LW12-16 D1050/4 LW12-16 5.5S/4 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW12-16 D0083/1 LW12-16 4.0401.2 LW12-16 4.0404.2 LW12-16 4.0414.2 LW12-16 YH2/2 LW12-16 4.0724.3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 LH3/3 LW12-16 4.0723.3 LW12-16 D1050/4 LW12-16 5.5S/4
Switch LW12-16 4.0723.3 Liên Hệ
Switch LW12-16 4.0723.3
Selector Switch LW12-16 4.0401.2 Liên Hệ
Selector Switch LW12-16 4.0401.2
NÚT DỪNG KHẨN LA38-11ZS 22MM Liên Hệ
NÚT DỪNG KHẨN LA38-11ZS 22MM
NÚT NHẤN DÍNH LA38-11T PHI 22 Liên Hệ
NÚT NHẤN DÍNH LA38-11T PHI 22
NÚT NHẤN CÓ ĐÈN LA38-11D PHI 22 Liên Hệ
NÚT NHẤN CÓ ĐÈN LA38-11D PHI 22
NÚT NHẤN THẢ LA38-11 PHI 22 Liên Hệ
NÚT NHẤN THẢ LA38-11 PHI 22
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 150W - 220V Liên Hệ
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 150W - 220V
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 100W - 220V Liên Hệ
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 100W - 220V
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 50W - 220V Liên Hệ
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 50W - 220V
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 200W - 220V Liên Hệ
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 200W - 220V
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 300W - 220V Liên Hệ
ĐIỆN TRỞ SẤY JRD/DJR 300W - 220V
ĐIỆN TRỞ SẤY HG 140-60W Liên Hệ
ĐIỆN TRỞ SẤY HG 140-60W
ĐIỆN TRỞ SẤY HG 140-100W Liên Hệ
ĐIỆN TRỞ SẤY HG 140-100W
SỨ KẸP THANH CÁI 6D3 8D3,10D3 Liên Hệ
SỨ KẸP THANH CÁI 6D3 8D3,10D3
SỨ KẸP THANH CÁI EL180 EL270 EL409 EL500 Liên Hệ
SỨ KẸP THANH CÁI EL180 EL270 EL409 EL500
CẦU ĐẤU CÓ CẦU CHÌ Liên Hệ
CẦU ĐẤU CÓ CẦU CHÌ


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi