Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HD-ST-3 HD-ST-6 ST-2 ST-2G ST-5G ST-5G-TH ST-2FB ST-3 ST-2-TH Liên Hệ
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HD-ST-3 HD-ST-6 ST-2 ST-2G ST-5G ST-5G-TH ST-2FB ST-3 ST-2-TH
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-4 Liên Hệ
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-4
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-8 Liên Hệ
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-8
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR8W-7 50P 38A 40A 44A 45A 50A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR8W-7 50P 38A 40A 44A 45A 50A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện RB1 BR2-10/3A 5A 6A 8A 10A 12A 13A 14A 15A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện RB1 BR2-10/3A 5A 6A 8A 10A 12A 13A 14A 15A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR1 BR2-10 12KV 16A 20A 22A 24A 25A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR1 BR2-10 12KV 16A 20A 22A 24A 25A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 46A 50A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 46A 50A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 29A 30A 32A 35A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 29A 30A 32A 35A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 20A 22A 25A 27A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 20A 22A 25A 27A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 3A 5A 8A 10A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 3A 5A 8A 10A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BR8W-7/200P 200A 190A 180A 175A 160A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BR8W-7/200P 200A 190A 180A 175A 160A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BR8W-7/100P 80A 86A 90A 95A 100A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BR8W-7/100P 80A 86A 90A 95A 100A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR8W-7KV 20P 5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR8W-7KV 20P 5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A
Cầu chì YORO Fast fuse RS306-3P AC690V 1600A1500A1400A1250A1000A900A800A Liên Hệ
Cầu chì YORO Fast fuse RS306-3P AC690V 1600A1500A1400A1250A1000A900A800A
Cầu chì YORO Fast fuse RS306-6-X1P-4000A 3600A3400A3200A3000A2800A AC690V Liên Hệ
Cầu chì YORO Fast fuse RS306-6-X1P-4000A 3600A3400A3200A3000A2800A AC690V
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0) RS3-100 RS3-200 RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0) RS3-100 RS3-200 RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A
cầu chì ống cao áp YnYu; RN2 PT-6-10KV/0.5A-3.15A Liên Hệ
cầu chì ống cao áp YnYu; RN2 PT-6-10KV/0.5A-3.15A
cầu chì ống cao áp YnYu; XRNT1-15.5KV 2.5-175A Liên Hệ
cầu chì ống cao áp YnYu; XRNT1-15.5KV 2.5-175A
cầu chì cho tụ điện cao áp YnYu; BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR, RN, RW, XRNC , BR8W, BR2W, 10kV, 20KV, 35KV 50P/100P/200P Liên Hệ
cầu chì cho tụ điện cao áp YnYu; BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR, RN, RW, XRNC , BR8W, BR2W, 10kV, 20KV, 35KV 50P/100P/200P
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công suất PDM-803A, PDM-803V, PDM-803DP, PDM-803QC, PDM-803AC, PDM-803C , PDM-803E1 Liên Hệ
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công suất PDM-803A, PDM-803V, PDM-803DP, PDM-803QC, PDM-803AC, PDM-803C , PDM-803E1
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công suất PDM-820AC, PDM-820AV, PDM-820DP, PDM-820QC Liên Hệ
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công suất PDM-820AC, PDM-820AV, PDM-820DP, PDM-820QC
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công suất PDM-801A-DS-M, PDM-801A-DS-A, PDM-801V-DSC-C Liên Hệ
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công suất PDM-801A-DS-M, PDM-801A-DS-A, PDM-801V-DSC-C
Biến áp đo lường, high voltage transformer Zhongsheng electric JDZX10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Zhongsheng electric JDZX10-10
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C Liên Hệ
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5 Liên Hệ
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900 Liên Hệ
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải Liên Hệ
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V Liên Hệ
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-350A-400A-450A-500A-600A 700V Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-350A-400A-450A-500A-600A 700V
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-125A-150A-175A-200A-250A-300A Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-125A-150A-175A-200A-250A-300A


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-----------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi