Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Rơle trung gian RXG22B7 RXG22E7 RXG22F7 RXG22M7 RXG22P7 RXG13B7 RXG13F7 RXG13P7 RXG15F7 RXG15P7 RXG23B7 RXG23E7 RXG23F7 RXG23M7 RXG23P7 RXG25B7 RXG25F7 RXG25M7 RXG25P7 Liên Hệ
Rơle trung gian RXG22B7 RXG22E7 RXG22F7 RXG22M7 RXG22P7 RXG13B7 RXG13F7 RXG13P7 RXG15F7 RXG15P7 RXG23B7 RXG23E7 RXG23F7 RXG23M7 RXG23P7 RXG25B7 RXG25F7 RXG25M7 RXG25P7
Rơle Finder 55.32.8.230.0040 55.32.8.024.0040 55.32.8.230.0054 55.32.9.230.0054 55.34.8.230.0040 55.34.8.024.0040 55.34.8.230.5040 55.34.9.230.0040 55.34.9.230.0070 55.34.9.230.5040 55.34.9.024.0040 55.34.9.024.5040 55.34.8.024.0050 55.34.8.024.0054 55.32 Liên Hệ
Rơle Finder 55.32.8.230.0040 55.32.8.024.0040 55.32.8.230.0054 55.32.9.230.0054 55.34.8.230.0040 55.34.8.024.0040 55.34.8.230.5040 55.34.9.230.0040 55.34.9.230.0070 55.34.9.230.5040 55.34.9.024.0040 55.34.9.024.5040 55.34.8.024.0050 55.34.8.024.0054 55.32
Rơle Finder 60.13.9.024.0040 60.13.9.230.0040 60.13.8.024.0040 60.13.8.230.0040 55.32.8.024.0040 60.13.9.024.5040 60.13.9.230.5040 60.13.9.024.0070 Liên Hệ
Rơle Finder 60.13.9.024.0040 60.13.9.230.0040 60.13.8.024.0040 60.13.8.230.0040 55.32.8.024.0040 60.13.9.024.5040 60.13.9.230.5040 60.13.9.024.0070
Quạt làm mát FLH133/041A-1821 FLH133/041C-1821A FLH133/041D-1821A FLH133/041F-1821A Liên Hệ
Quạt làm mát FLH133/041A-1821 FLH133/041C-1821A FLH133/041D-1821A FLH133/041F-1821A
Quạt làm mát cho động cơ phòng nổ BG-80A 380V BG-90A 380V BG-100A 380V BG-112A 380V BG-132A 380V BG-160A 380V BG-180A 380V BG-200A 380V BG-225A 380V BG-250A 380V BG-280A 380V BG-315A 380V BG-355A 380V Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ phòng nổ BG-80A 380V BG-90A 380V BG-100A 380V BG-112A 380V BG-132A 380V BG-160A 380V BG-180A 380V BG-200A 380V BG-225A 380V BG-250A 380V BG-280A 380V BG-315A 380V BG-355A 380V
Quạt làm mát cho động cơ Siemens G-80AB 380V G-90AB 380V G-100AB 380V G-112AB 380V G-132AB 380V G-160AB 380V G-180AB 380V G-200AB 380V G-225AB 380V G-250AB 380V G-280AB 380V G-315AB 380V G-355AB 380V Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ Siemens G-80AB 380V G-90AB 380V G-100AB 380V G-112AB 380V G-132AB 380V G-160AB 380V G-180AB 380V G-200AB 380V G-225AB 380V G-250AB 380V G-280AB 380V G-315AB 380V G-355AB 380V
Rơle trung gian IDEC RJ2S-CL RY2S-U RY4S-UL RH4B-U RH1B-U RH2B-UL DC Liên Hệ
Rơle trung gian IDEC RJ2S-CL RY2S-U RY4S-UL RH4B-U RH1B-U RH2B-UL DC
Tay trang tay điều khiển XD2PA22CR XD2PA12CR XD2PA24CR XD2PA14C Liên Hệ
Tay trang tay điều khiển XD2PA22CR XD2PA12CR XD2PA24CR XD2PA14C
Rơle trung gian ABB intermediate relay CR-MX024DC2L/CR-MX024DC4L/CR-MX230AC4L Liên Hệ
Rơle trung gian ABB intermediate relay CR-MX024DC2L/CR-MX024DC4L/CR-MX230AC4L
Rơle trung gian Finder 55.34.9.024.0040 55.32.9.024.0040 55.34.8.230.0040 55.32.8.230.0040 56.32.9.024.0040 56.32.8.230.0040 Liên Hệ
Rơle trung gian Finder 55.34.9.024.0040 55.32.9.024.0040 55.34.8.230.0040 55.32.8.230.0040 56.32.9.024.0040 56.32.8.230.0040
Quạt làm mát hướng trục, Axial fan T35-11-4A, 4.5A, 5A, 5.6A, 6.3A, 7.1A, 8A, 9A, 10A ,11.2A Liên Hệ
Quạt làm mát hướng trục, Axial fan T35-11-4A, 4.5A, 5A, 5.6A, 6.3A, 7.1A, 8A, 9A, 10A ,11.2A
Quạt làm mát cho động cơ biến tần SEW, SEW motor fan GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần SEW, SEW motor fan GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof GB-71, GB-80, GB-90, GB-100, GB-112A, GB-132, GB-160, GB-180 ,GB200,GB-225, GB-250, GB-280, GB-315, GB-355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof GB-71, GB-80, GB-90, GB-100, GB-112A, GB-132, GB-160, GB-180 ,GB200,GB-225, GB-250, GB-280, GB-315, GB-355A
cánh quạt làm mát của quạt làm mát động cơ biến tần G-71A, G-80A, G-90A, G-100A,G-112A,G-132A, G-160A,G-180A, G-200A, G-225A, G-250A,G-280A, G-315A/, G-355A Liên Hệ
cánh quạt làm mát của quạt làm mát động cơ biến tần G-71A, G-80A, G-90A, G-100A,G-112A,G-132A, G-160A,G-180A, G-200A, G-225A, G-250A,G-280A, G-315A/, G-355A
Công tắc cảm biến mức E + H Germany  capacitance level meter , capacitance level switch FTC260-AA2D1, FTC260-AA2D2 Liên Hệ
Công tắc cảm biến mức E + H Germany capacitance level meter , capacitance level switch FTC260-AA2D1, FTC260-AA2D2
Công tắc tiệm cận, Proximity switch  ifm IG0226 IG0228 IG0231 IG0232 IG0233 IG0302 IG0337 IG0233 IG0345 IG0305 IG0231 Liên Hệ
Công tắc tiệm cận, Proximity switch ifm IG0226 IG0228 IG0231 IG0232 IG0233 IG0302 IG0337 IG0233 IG0345 IG0305 IG0231
Phao báo mức Float switch water level controller TEK-1 Liên Hệ
Phao báo mức Float switch water level controller TEK-1
Rơle trung gian, combination relay JHXH-2F-F-1H3D / 4H / 4D / 3H1D / 2H2D / 2Z Liên Hệ
Rơle trung gian, combination relay JHXH-2F-F-1H3D / 4H / 4D / 3H1D / 2H2D / 2Z
Rơle trung gian, Intermediate relay ZJ2-2, ZJ3-2, ZJS-411 ZJS-412 ZJS-413 ZJS-414 ZJS-415 ZJS-611 ZJS-612 Liên Hệ
Rơle trung gian, Intermediate relay ZJ2-2, ZJ3-2, ZJS-411 ZJS-412 ZJS-413 ZJS-414 ZJS-415 ZJS-611 ZJS-612
Điện trở sấy cánh tản nhiệt chữ M/W,Điện trở đốt nóng dạng chữ M/W, điện trở đốt nóng chữ M/W, thanh điện trở chữ M/W, công suất 500~3000W Liên Hệ
Điện trở sấy cánh tản nhiệt chữ M/W,Điện trở đốt nóng dạng chữ M/W, điện trở đốt nóng chữ M/W, thanh điện trở chữ M/W, công suất 500~3000W
Điện trở sấy cánh tản nhiệt chữ I,Điện trở đốt nóng dạng chữ I, điện trở đốt nóng chữ I, thanh điện trở chữ I, công suất 300~2200W Liên Hệ
Điện trở sấy cánh tản nhiệt chữ I,Điện trở đốt nóng dạng chữ I, điện trở đốt nóng chữ I, thanh điện trở chữ I, công suất 300~2200W
Bộ điều khiển nhiệt độ RKC, RKC CH402 CD401 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ RKC, RKC CH402 CD401
Bộ điều khiển nhiệt độ RKC, RKC Intelligent Temperature Controller REX-C100, REX-C400, REX-C700, REX-C900 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ RKC, RKC Intelligent Temperature Controller REX-C100, REX-C400, REX-C700, REX-C900
Màn hình điều khiển điều hòa, air conditioner CAREL PGD USER INTERFACE/ PGD0000F00 PGD0000F01 Liên Hệ
Màn hình điều khiển điều hòa, air conditioner CAREL PGD USER INTERFACE/ PGD0000F00 PGD0000F01
Mạch điều khiển điều hòa, air conditioner KFR-58LW/BPJXF KFR-48LW/BPF power module Liên Hệ
Mạch điều khiển điều hòa, air conditioner KFR-58LW/BPJXF KFR-48LW/BPF power module
Mạch điều khiển điều hòa, air conditioner RF26WN/SD-D (E5) 10P internal motherboard RF28WN/SD-B1 Liên Hệ
Mạch điều khiển điều hòa, air conditioner RF26WN/SD-D (E5) 10P internal motherboard RF28WN/SD-B1
Bộ nguồn DC Mean Well MDR-10, MDR-20, MDR-40 , MDR-60, MDR--100 Liên Hệ
Bộ nguồn DC Mean Well MDR-10, MDR-20, MDR-40 , MDR-60, MDR--100
Bộ nguồn DC Mean Well HDR-15,HDR-30 , HDR-60 ,HDR-100,HDR-100-N, HDR-150 Liên Hệ
Bộ nguồn DC Mean Well HDR-15,HDR-30 , HDR-60 ,HDR-100,HDR-100-N, HDR-150
Bộ nguồn DC Mean Well RS-15 ,RS-25 ,RS--35, RS-50 , RS-75 , RS-100 , RS-150 Liên Hệ
Bộ nguồn DC Mean Well RS-15 ,RS-25 ,RS--35, RS-50 , RS-75 , RS-100 , RS-150
Bộ nguồn DC Mean Well LRS-35,LRS-50, LRS-75, LRS-100,LRS-150,LRS-150F, LRS-200,LRS-350 Liên Hệ
Bộ nguồn DC Mean Well LRS-35,LRS-50, LRS-75, LRS-100,LRS-150,LRS-150F, LRS-200,LRS-350
Bộ nguồn DC Mean Well NES-15-24, NES-25-24, NES-35-24, NES-50-24, NES-75-24, NES-100-24, NES-150-24, NES-200-24, S-250-24, NES-350-24, SP-500-24 Liên Hệ
Bộ nguồn DC Mean Well NES-15-24, NES-25-24, NES-35-24, NES-50-24, NES-75-24, NES-100-24, NES-150-24, NES-200-24, S-250-24, NES-350-24, SP-500-24
Rơle trung gian, NHDE Nanchang Hongdu, magnetic holding relay, JHXH Liên Hệ
Rơle trung gian, NHDE Nanchang Hongdu, magnetic holding relay, JHXH
Rơle thời gian ZJS static delay intermediate relay ZJS-411 412 413 414 415 611 612 Liên Hệ
Rơle thời gian ZJS static delay intermediate relay ZJS-411 412 413 414 415 611 612
Bộ điều khiển nhiệt độ RKC, PID intelligent temperature controller RKC CH102, CB100, CB400, CH402, CB103, CD901, CD701, CD401, CD101 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ RKC, PID intelligent temperature controller RKC CH102, CB100, CB400, CH402, CB103, CD901, CD701, CD401, CD101
Đồng hồ hiển thị nhiệt đô đa kênh, XMD52216, XMD52208, XMD50208 Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị nhiệt đô đa kênh, XMD52216, XMD52208, XMD50208
Công tắc lưu lượng, Switch-off-point flow sensor Abschaltpunkt, 10XM2030XG15S Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, Switch-off-point flow sensor Abschaltpunkt, 10XM2030XG15S
Mạch cảm biến áp suất, Rosemount SMART Electronics for 1151 Transmitter 01151-0948-0002 Liên Hệ
Mạch cảm biến áp suất, Rosemount SMART Electronics for 1151 Transmitter 01151-0948-0002
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-System isolator, signal converter M5DY-AR Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-System isolator, signal converter M5DY-AR
BỘ CÁCH LY TÍN HIỆU, CURRENT LOOP SUPPLY, M-SYSTEM M2DY Liên Hệ
BỘ CÁCH LY TÍN HIỆU, CURRENT LOOP SUPPLY, M-SYSTEM M2DY
BỘ NGUỒN WEIDMULLER CP SNT 120W 24V 5A 8708670000 Liên Hệ
BỘ NGUỒN WEIDMULLER CP SNT 120W 24V 5A 8708670000
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ,YN-60ZT 0-0.1,0.16,0.25,0.4,0.6MPA Liên Hệ
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ,YN-60ZT 0-0.1,0.16,0.25,0.4,0.6MPA
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ,YN-150ZT Liên Hệ
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ,YN-150ZT
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ,YN150BF 0-0.6/1/1.6/2.5/6/10/16/25/40/60MPA Liên Hệ
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ,YN150BF 0-0.6/1/1.6/2.5/6/10/16/25/40/60MPA
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ,YN-100ZT 0-1 1.6 2.5 40MPA Liên Hệ
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ,YN-100ZT 0-1 1.6 2.5 40MPA


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi