Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Rơle lưu lượng dầu máy biến áp YJ-50 YJ-80 YJ-100 YJ1-150 YJ4-125 oil flow relay transformer oil flow relay Liên Hệ
Rơle lưu lượng dầu máy biến áp YJ-50 YJ-80 YJ-100 YJ1-150 YJ4-125 oil flow relay transformer oil flow relay
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-S220F dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD LD-B10-S220D/E/I Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-S220F dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD LD-B10-S220D/E/I
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-T220D dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD LD-B10-T220E/F/I Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-T220D dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD LD-B10-T220E/F/I
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-T220DTH dry-type transformer temperature controller Fujian Lide marine three-proof dry-change thermostat Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-T220DTH dry-type transformer temperature controller Fujian Lide marine three-proof dry-change thermostat
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD automation BWD-3KR dry-type transformer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD automation BWD-3KR dry-type transformer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Nanchang Yatai Electronics BWD3K330B dry-type transformer computer thermostat optional RS485 communication function Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Nanchang Yatai Electronics BWD3K330B dry-type transformer computer thermostat optional RS485 communication function
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-S201EF dry-type transformer thermostat Fuzhou Inno Electronics current output + communication dual function Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-S201EF dry-type transformer thermostat Fuzhou Inno Electronics current output + communication dual function
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-A220EL dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD Automation LDB10-A220EFL Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-A220EL dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD Automation LDB10-A220EFL
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fuzhou Inno Technology IB-Q201D/F/FC Dry Type Transformer Thermostat Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fuzhou Inno Technology IB-Q201D/F/FC Dry Type Transformer Thermostat
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Foshan Huaying HY-BWD3K330B dry-type transformer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Foshan Huaying HY-BWD3K330B dry-type transformer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-B220D Dry Transformer Temperature Controller Fujian LEAD Automation LD-B10-B220F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-B220D Dry Transformer Temperature Controller Fujian LEAD Automation LD-B10-B220F
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-A380F dry-type transformer thermostat Fujian LEAD automation AC380V power supply 380V fan Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-A380F dry-type transformer thermostat Fujian LEAD automation AC380V power supply 380V fan
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-S201D Dry Transformer Temperature Controller Fuzhou Inno Genuine BWDK-S201E/F/G/I Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-S201D Dry Transformer Temperature Controller Fuzhou Inno Genuine BWDK-S201E/F/G/I
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Foshan Huaying HY-BWDK130B dry-type transformer computer thermostat HY-BWDK130C-DE full model Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Foshan Huaying HY-BWDK130B dry-type transformer computer thermostat HY-BWDK130C-DE full model
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Jiangxi Huada BWD-3K130 dry-type transformer computer temperature controller BWD-3K130AB Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Jiangxi Huada BWD-3K130 dry-type transformer computer temperature controller BWD-3K130AB
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-10EP (B) dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD Automation LD-B10-10E/F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-10EP (B) dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD Automation LD-B10-10E/F
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK3207 Intelligent Resistance Temperature Controller Nanjing Chaobo Electromechanical Equipment Engineering Co., Ltd. Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK3207 Intelligent Resistance Temperature Controller Nanjing Chaobo Electromechanical Equipment Engineering Co., Ltd.
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Nanchang Qiyuan BWD-3K320B dry-type transformer computer temperature controller BWD-3K320C/D Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Nanchang Qiyuan BWD-3K320B dry-type transformer computer temperature controller BWD-3K320C/D
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Dry-type transformer temperature controller BWD3K330C Nanchang Qiyuan Electronics double alarm trip gold plate electrical Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Dry-type transformer temperature controller BWD3K330C Nanchang Qiyuan Electronics double alarm trip gold plate electrical
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-10EP dry-type transformer temperature controller, Fujian LEAD Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-10EP dry-type transformer temperature controller, Fujian LEAD
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Dry-type transformer computer temperature controller YK-BWDK130 factory direct AC220V fan controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Dry-type transformer computer temperature controller YK-BWDK130 factory direct AC220V fan controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Jiangsu Southeast Star Instrument Technology Co., Ltd., BWDK-3207/3208 electronic temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Jiangsu Southeast Star Instrument Technology Co., Ltd., BWDK-3207/3208 electronic temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD LD-B10-10FP (B) dry-type transformer temperature controller 10DP/EP/D/E/F/I (B) Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD LD-B10-10FP (B) dry-type transformer temperature controller 10DP/EP/D/E/F/I (B)
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Dry-type transformer temperature controller BWD-3K320B.CA computer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Dry-type transformer temperature controller BWD-3K320B.CA computer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại 3200DR dry-type transformer temperature controller Jinan Lingrui 3200D dry-type temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại 3200DR dry-type transformer temperature controller Jinan Lingrui 3200D dry-type temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-3207 dry-type transformer temperature detection controller Hangzhou manufacturer produces dry transformer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-3207 dry-type transformer temperature detection controller Hangzhou manufacturer produces dry transformer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD LD-B10 dry-type transformer temperature controller LD-B10-220D/F Fujian brand Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD LD-B10 dry-type transformer temperature controller LD-B10-220D/F Fujian brand
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD BWDK-326D/326E/326EFI dry-type transformer temperature controller BWDK-326F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD BWDK-326D/326E/326EFI dry-type transformer temperature controller BWDK-326F
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD LD-B10-A220D/E/F/I dry-type transformer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD LD-B10-A220D/E/F/I dry-type transformer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-10DP(B) Dry-type Transformer Temperature Controller Fujian LEAD Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-10DP(B) Dry-type Transformer Temperature Controller Fujian LEAD
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWD-3K320B/C/D dry-type transformer computer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWD-3K320B/C/D dry-type transformer computer temperature controller
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực Hangzhou Automation Instrument BWY-803A temperature indicating controller WTYK transformer meter (TH) Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực Hangzhou Automation Instrument BWY-803A temperature indicating controller WTYK transformer meter (TH)
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực Hangzhou Xinchen Transformer Temperature Controller BWY (WTYK)-803ATH Oil Surface Temperature Controller BWY-803A Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực Hangzhou Xinchen Transformer Temperature Controller BWY (WTYK)-803ATH Oil Surface Temperature Controller BWY-803A
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực BWY-803/803A series transformer temperature indicating controller oil surface thermometer Huanren Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực BWY-803/803A series transformer temperature indicating controller oil surface thermometer Huanren
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực Hangzhou Stork Mountain BWY (WTYK)-803ATH/802ATH/TH Transformer Temperature Controller BWY-803A Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực Hangzhou Stork Mountain BWY (WTYK)-803ATH/802ATH/TH Transformer Temperature Controller BWY-803A
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực HongyuanTransformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực HongyuanTransformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Rongsheng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Rongsheng Transformer XS1, XS2, XS3
Cầu chì cao áp cho máy biến áp XRNP1-12KV 24KV 35KV 0,5A 1A 2A 3,15A-10A-50KA Liên Hệ
Cầu chì cao áp cho máy biến áp XRNP1-12KV 24KV 35KV 0,5A 1A 2A 3,15A-10A-50KA
Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị kỹ thuật số XMT-288FC XMT-288FC-II XMT-288FC-III Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị kỹ thuật số XMT-288FC XMT-288FC-II XMT-288FC-III
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-12KV/0.5A 1A 2A 3.15A-50KA, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-12KV/0.5A 1A 2A 3.15A-50KA, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-7.2KV/.5A-50, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-7.2KV/.5A-50, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-3.6KV/0.5A-50, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Yukai Electric XRNPII-3.6KV/0.5A-50, kích thước: 51*192mm 76*192mm 88*192mm


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-----------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi