Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cầu chì ống cao áp Xu Rong high breaking XRNP1-35-40.5KV/0.5A1A2A3A high voltage current limiting fuse PT transformer insurance Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong high breaking XRNP1-35-40.5KV/0.5A1A2A3A high voltage current limiting fuse PT transformer insurance
Cầu chì ống cao áp Xu Rong high-voltage PRNT-15.5KV/6.3A 10A 16A 50A 63A100A current-limiting fuse dual-sensitive oil invasion type Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong high-voltage PRNT-15.5KV/6.3A 10A 16A 50A 63A100A current-limiting fuse dual-sensitive oil invasion type
Cầu chì ống cao áp Xu Rong RN1, RN2, RN3-10KV-20kv/0.5A-10-100A high voltage current limiting fuse ceramic tube Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong RN1, RN2, RN3-10KV-20kv/0.5A-10-100A high voltage current limiting fuse ceramic tube
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT1-24KV/5A8A10A16A20A25A31.5A40A high voltage current limiting fuse 51*510 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT1-24KV/5A8A10A16A20A25A31.5A40A high voltage current limiting fuse 51*510
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNP6-35/40.5KV-0.5A1A2A3A5A high voltage high breaking capacity high voltage fuse 40*440mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNP6-35/40.5KV-0.5A1A2A3A5A high voltage high breaking capacity high voltage fuse 40*440mm
Cầu chì ống cao áp Xu Rong High-voltage current-limiting fuse XRNP1-10KV-12KV-0.5A1A2A3A voltage transformer PT fuse tube Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong High-voltage current-limiting fuse XRNP1-10KV-12KV-0.5A1A2A3A voltage transformer PT fuse tube
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT-35KV-40.5KV-6.3A10A16A20A box transformer full range high voltage current limiting fuse Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT-35KV-40.5KV-6.3A10A16A20A box transformer full range high voltage current limiting fuse
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT5-15.5KV-40A 63A 80A 100A 140A box oil-immersed high-voltage current-limiting fuse Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT5-15.5KV-40A 63A 80A 100A 140A box oil-immersed high-voltage current-limiting fuse
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT5-15.5KV-/63A-200A high voltage current limiting fuse for oil-immersed transformer protection Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong XRNT5-15.5KV-/63A-200A high voltage current limiting fuse for oil-immersed transformer protection
Cầu chì ống cao áp Xu Rong RW10-RWXO-RN2-35-40.5kV-high voltage current limiting fuse high voltage fuse 0.5a-10A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp Xu Rong RW10-RWXO-RN2-35-40.5kV-high voltage current limiting fuse high voltage fuse 0.5a-10A
Cầu chì ống cao áp bảo vệ động cơ Xu Rong high voltage fuse XRNM1-3.6KV, XRNM1-7.2KV, XRNM1-12KV high voltage motor protection fuse busbar Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ động cơ Xu Rong high voltage fuse XRNM1-3.6KV, XRNM1-7.2KV, XRNM1-12KV high voltage motor protection fuse busbar
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP XRNP6-35-40.5KV/0.5a-2a-10a Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP XRNP6-35-40.5KV/0.5a-2a-10a
Tiếp điểm hoa mai máy cắt ABB Tulip plum contact 630A-1250A new VD4, material number: 500595812 Liên Hệ
Tiếp điểm hoa mai máy cắt ABB Tulip plum contact 630A-1250A new VD4, material number: 500595812
Tiếp điểm hoa mai máy cắt ABB VD4 spring type plum blossom contact 630A (24 pieces) various models and specifications Liên Hệ
Tiếp điểm hoa mai máy cắt ABB VD4 spring type plum blossom contact 630A (24 pieces) various models and specifications
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Low voltage release unit (MU) 110V/220V DC/AC, material number: 1VCR004290G0005/7 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Low voltage release unit (MU) 110V/220V DC/AC, material number: 1VCR004290G0005/7
Động cơ tích năng máy cắt ABB Energy storage motor 110V/220V/240VDC old VD4 material number: GCE0940084P0125/6 Liên Hệ
Động cơ tích năng máy cắt ABB Energy storage motor 110V/220V/240VDC old VD4 material number: GCE0940084P0125/6
Động cơ tích năng máy cắt ABB Energy storage motor 110V/220VDC/AC new VD4 material number: CR007323G0003/5 Liên Hệ
Động cơ tích năng máy cắt ABB Energy storage motor 110V/220VDC/AC new VD4 material number: CR007323G0003/5
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Closing locking solenoid new VD4 material number: 1VCR003131G0005/7 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Closing locking solenoid new VD4 material number: 1VCR003131G0005/7
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Closing release 110V/220VDC/AC old VD4 material number: GCE7004590P0105/6 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Closing release 110V/220VDC/AC old VD4 material number: GCE7004590P0105/6
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB The second opening release 110V/221VDC old VD4 material number: GCE7004590P0125/6 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB The second opening release 110V/221VDC old VD4 material number: GCE7004590P0125/6
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Closing electromagnet YC (110V/220V) HD4 material number: 507989805/7 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Closing electromagnet YC (110V/220V) HD4 material number: 507989805/7
Cuộn hút quá dòng máy cắt ABB Indirect overcurrent release (5A) (Y7) old VD4 material number: GCE9371466R0114 Liên Hệ
Cuộn hút quá dòng máy cắt ABB Indirect overcurrent release (5A) (Y7) old VD4 material number: GCE9371466R0114
Mạch rơle máy cắt ABB Anti-jump relay (KO) old VD4 material number: GCE7004722P0101/2 Liên Hệ
Mạch rơle máy cắt ABB Anti-jump relay (KO) old VD4 material number: GCE7004722P0101/2
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Locking solenoid 110V/220V old VD4 material number: GCE9874103P0105/6 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Locking solenoid 110V/220V old VD4 material number: GCE9874103P0105/6
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Low voltage release 110V/220V (Y4) old VD4 material number: GCE9371466R0105/7 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Low voltage release 110V/220V (Y4) old VD4 material number: GCE9371466R0105/7
Động cơ tích năng HD4 energy storage motor (110V/220V) HD4 switch material number: 507407804 Liên Hệ
Động cơ tích năng HD4 energy storage motor (110V/220V) HD4 switch material number: 507407804
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Opening release (Y0) HD4 material number: 507978805/6 Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ABB Opening release (Y0) HD4 material number: 507978805/6
Tiếp điểm hoa mai máy cắt ABB Plum contact new VD4 material number: 500595812 Liên Hệ
Tiếp điểm hoa mai máy cắt ABB Plum contact new VD4 material number: 500595812
Bàn di chuyển máy cắt ABB VD4/VD4M/VD4Z/VD4P P=210MM Liên Hệ
Bàn di chuyển máy cắt ABB VD4/VD4M/VD4Z/VD4P P=210MM
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1-RN3-10KV/0.5A-5A-10A-20A-30A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1-RN3-10KV/0.5A-5A-10A-20A-30A
Rơle lưu lượng dầu máy biến áp YJ-50 YJ-80 YJ-100 YJ1-150 YJ4-125 oil flow relay transformer oil flow relay Liên Hệ
Rơle lưu lượng dầu máy biến áp YJ-50 YJ-80 YJ-100 YJ1-150 YJ4-125 oil flow relay transformer oil flow relay
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-S220F dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD LD-B10-S220D/E/I Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-S220F dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD LD-B10-S220D/E/I
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-T220D dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD LD-B10-T220E/F/I Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-T220D dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD LD-B10-T220E/F/I
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-T220DTH dry-type transformer temperature controller Fujian Lide marine three-proof dry-change thermostat Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-T220DTH dry-type transformer temperature controller Fujian Lide marine three-proof dry-change thermostat
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD automation BWD-3KR dry-type transformer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fujian LEAD automation BWD-3KR dry-type transformer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Nanchang Yatai Electronics BWD3K330B dry-type transformer computer thermostat optional RS485 communication function Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Nanchang Yatai Electronics BWD3K330B dry-type transformer computer thermostat optional RS485 communication function
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-S201EF dry-type transformer thermostat Fuzhou Inno Electronics current output + communication dual function Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-S201EF dry-type transformer thermostat Fuzhou Inno Electronics current output + communication dual function
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-A220EL dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD Automation LDB10-A220EFL Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-A220EL dry-type transformer temperature controller Fujian LEAD Automation LDB10-A220EFL
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fuzhou Inno Technology IB-Q201D/F/FC Dry Type Transformer Thermostat Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Fuzhou Inno Technology IB-Q201D/F/FC Dry Type Transformer Thermostat
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Foshan Huaying HY-BWD3K330B dry-type transformer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Foshan Huaying HY-BWD3K330B dry-type transformer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-B220D Dry Transformer Temperature Controller Fujian LEAD Automation LD-B10-B220F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-B220D Dry Transformer Temperature Controller Fujian LEAD Automation LD-B10-B220F
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-A380F dry-type transformer thermostat Fujian LEAD automation AC380V power supply 380V fan Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại LD-B10-A380F dry-type transformer thermostat Fujian LEAD automation AC380V power supply 380V fan
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-S201D Dry Transformer Temperature Controller Fuzhou Inno Genuine BWDK-S201E/F/G/I Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại BWDK-S201D Dry Transformer Temperature Controller Fuzhou Inno Genuine BWDK-S201E/F/G/I
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Foshan Huaying HY-BWDK130B dry-type transformer computer thermostat HY-BWDK130C-DE full model Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ biến áp khô loại Foshan Huaying HY-BWDK130B dry-type transformer computer thermostat HY-BWDK130C-DE full model


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi