Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Mô đun công suất SCR MTC26A1600V MTC40A1600V MTC55A1600V MTC70A1600V MTC90A1600V MTC110A1600V MTC130A1600V MTC160A1600V MTC182A1600V MTC200A1600V MTC250A1600V MTC300A1600V MTC350A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V MTC1000A1600V Liên Hệ
Mô đun công suất SCR MTC26A1600V MTC40A1600V MTC55A1600V MTC70A1600V MTC90A1600V MTC110A1600V MTC130A1600V MTC160A1600V MTC182A1600V MTC200A1600V MTC250A1600V MTC300A1600V MTC350A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V MTC1000A1600V
Mô đun công suất MDC160A 1600V MDC300A MDC500A MDC250A MDC200A MDC110A MDC25A MDC55A MDC600A Liên Hệ
Mô đun công suất MDC160A 1600V MDC300A MDC500A MDC250A MDC200A MDC110A MDC25A MDC55A MDC600A
Mô-đun bán điều khiển MFC250A1600V MFC300A MFC500A MFC600A MFC1000A MFC 200A MFC800A thyristor Liên Hệ
Mô-đun bán điều khiển MFC250A1600V MFC300A MFC500A MFC600A MFC1000A MFC 200A MFC800A thyristor
Mô-đun cầu chỉnh lưu ba pha MDS100A1600V200A300A400A500A1000A60A50A150A40A Liên Hệ
Mô-đun cầu chỉnh lưu ba pha MDS100A1600V200A300A400A500A1000A60A50A150A40A
Mô-đun cầu chỉnh lưu một pha MDQ100A1600V MDQ60A MDQ40A MDQ50A MDQ120A MDQ150A MDQ200A MDQ300A MDQ400A Liên Hệ
Mô-đun cầu chỉnh lưu một pha MDQ100A1600V MDQ60A MDQ40A MDQ50A MDQ120A MDQ150A MDQ200A MDQ300A MDQ400A
Mô đun công suất SCR module MTC200A-1600V MTC250A1600V MTC300A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V thyristor Liên Hệ
Mô đun công suất SCR module MTC200A-1600V MTC250A1600V MTC300A1600V MTC400A1600V MTC500A1600V MTC600A1600V MTC800A1600V thyristor
chỉnh lưu Zhuzhou CRRC SCR thyristor KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 1200V 1600V 1500V 1600V 1800V 2000V 2500V 2800V Liên Hệ
chỉnh lưu Zhuzhou CRRC SCR thyristor KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 1200V 1600V 1500V 1600V 1800V 2000V 2500V 2800V
Chỉnh lưu XIMADEN SSR S340ZF H360ZF H375ZF H380ZF H3100ZF H3120ZF H3150ZE H3150PE H3200ZE H3200PE H3220ZE H3220PE H3250ZD H3250PD H3300ZD H3300PD H3340ZN H3340PN H3350ZN H3350PN H3360ZN H3360PN H3400ZN H3400PN Liên Hệ
Chỉnh lưu XIMADEN SSR S340ZF H360ZF H375ZF H380ZF H3100ZF H3120ZF H3150ZE H3150PE H3200ZE H3200PE H3220ZE H3220PE H3250ZD H3250PD H3300ZD H3300PD H3340ZN H3340PN H3350ZN H3350PN H3360ZN H3360PN H3400ZN H3400PN
Chỉnh lưu phanh KEB 04.91.010-CE07 Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh KEB 04.91.010-CE07
Chỉnh lưu phanh Lenz 14.630.33.016 (460V 0.75A) brake rectifier Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh Lenz 14.630.33.016 (460V 0.75A) brake rectifier
Chỉnh lưu phanh INTORQ motor brake rectifier INTORQ BEG-162-270 1A 270V Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh INTORQ motor brake rectifier INTORQ BEG-162-270 1A 270V
Chỉnh lưu phanh INTORQ motor brake rectifier BEG-261-555 555V 0.75A Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh INTORQ motor brake rectifier BEG-261-555 555V 0.75A
Chỉnh lưu phanh REACH motor brake rectifier G439-RZL262-170 UIN:380V 0.75A Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh REACH motor brake rectifier G439-RZL262-170 UIN:380V 0.75A
Chỉnh lưu phanh REACH motor brake rectifier RZL241-170 (AC555v/1A) Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh REACH motor brake rectifier RZL241-170 (AC555v/1A)
Chỉnh lưu phanh REACH motor brake rectifier R204-RZL262-170 575V 2A Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh REACH motor brake rectifier R204-RZL262-170 575V 2A
Chỉnh lưu phanh Uht brake rectifier RH555 555V~0.75A, RH555 555V~2A, RH555 400V~0.75A Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh Uht brake rectifier RH555 555V~0.75A, RH555 555V~2A, RH555 400V~0.75A
Chỉnh lưu phanh NORD GVE20L(19141000), GHE40L(19141010), GHE50L(19141020) Liên Hệ
Chỉnh lưu phanh NORD GVE20L(19141000), GHE40L(19141010), GHE50L(19141020)
Bộ điều chỉnh điện PRSCR power regulator PRSCR-40LA 4-20ma PRSCR-75LA 4-20ma PRSCR-90LA 4-20ma PRSCR-120LA 4-20ma PRSCR-40LA 0-5V PRSCR-75LA 0-5V PRSCR-90LA 0-5V PRSCR-120LA 0-5V Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện PRSCR power regulator PRSCR-40LA 4-20ma PRSCR-75LA 4-20ma PRSCR-90LA 4-20ma PRSCR-120LA 4-20ma PRSCR-40LA 0-5V PRSCR-75LA 0-5V PRSCR-90LA 0-5V PRSCR-120LA 0-5V
Bộ điều chỉnh điện AYSCR power regulator AYSCR-25LA AYSCR-40LA AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện AYSCR power regulator AYSCR-25LA AYSCR-40LA AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX AYSCR-25LA-DX AYSCR-40LA-DX AYSCR-75LA-DX
Bộ điều chỉnh điện FUSCR power regulator FUSCR-120LA-ZQ FUSCR-150LA-ZQ FUSCR-200LA-ZQ FUSCR-250LA-ZQ FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện FUSCR power regulator FUSCR-120LA-ZQ FUSCR-150LA-ZQ FUSCR-200LA-ZQ FUSCR-250LA-ZQ FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX FUSCR-200LA-DX FUSCR-250LA-DX FUSCR-300LA-DX
Bộ điều chỉnh điện HNSCR power regulator HNSCR-75LA HNSCR-90LA HNSCR-120LA-ZQ HNSCR-150LA-ZQ HNSCR-200LA-ZQ HNSCR-250LA-ZQ HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện HNSCR power regulator HNSCR-75LA HNSCR-90LA HNSCR-120LA-ZQ HNSCR-150LA-ZQ HNSCR-200LA-ZQ HNSCR-250LA-ZQ HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX HNSCR-90LA-DX HNSCR-120LA-DX HNSCR-150LA-DX
Thyristor SCR modun chỉnh lưu Shanghai Chunz MTC25A 1600V ~ MTC1000A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR modun chỉnh lưu Shanghai Chunz MTC25A 1600V ~ MTC1000A 1600V
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz concave flat 3CT KP 200A 1600V ~3CT KP 1000A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz concave flat 3CT KP 200A 1600V ~3CT KP 1000A 1600V
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Rectifier Spiral Transistor Thyristor KP-30A 1600V~KP-600A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Rectifier Spiral Transistor Thyristor KP-30A 1600V~KP-600A 1600V
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Bidirectional Spiral SCR Thyristor KS 5A 1600V~KS 20A 1600V Liên Hệ
Thyristor SCR chỉnh lưu Shanghai Chunz Bidirectional Spiral SCR Thyristor KS 5A 1600V~KS 20A 1600V
Điôt chỉnh lưu Flat Diode Shanghai Chunz Concave ZP200A 1600V ~ZP 5000A 1600V Liên Hệ
Điôt chỉnh lưu Flat Diode Shanghai Chunz Concave ZP200A 1600V ~ZP 5000A 1600V
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-30A 1600V~ZP-600A 1600V Liên Hệ
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-30A 1600V~ZP-600A 1600V
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-5A1600V, ZP-10A1600V, ZP-20A1600V Liên Hệ
Điôt chỉnh lưu bolt type spiral diode Shanghai Chunz ZP-5A1600V, ZP-10A1600V, ZP-20A1600V
Rơle đóng cắt mềm, Delixi single-phase solid state relay DC controlled AC CDG1-1DA 40A 10 25 60 100A SSR Liên Hệ
Rơle đóng cắt mềm, Delixi single-phase solid state relay DC controlled AC CDG1-1DA 40A 10 25 60 100A SSR
Bộ IGBT FF150R12KS4, FF150R12KT3G, BSM200GB170DLC, FF300R17KE4 Liên Hệ
Bộ IGBT FF150R12KS4, FF150R12KT3G, BSM200GB170DLC, FF300R17KE4
Bộ IGBT BSM300GB120DLC, BSM100GB170DLC, BSM150GB170DLC, BSM200GB170DLC Liên Hệ
Bộ IGBT BSM300GB120DLC, BSM100GB170DLC, BSM150GB170DLC, BSM200GB170DLC
Bộ chỉnh lưu cầu, modun chỉnh lưu cầu, MDS30A1600V, MDS50A1600V, MDS60A1600V, MDS100A1600V, MDS150A1600V, MDS200A1600V, MDS300A1600V, MDS400A1600V, MDS500A1600V, MDS800A1600V, MDS1000A1600V Liên Hệ
Bộ chỉnh lưu cầu, modun chỉnh lưu cầu, MDS30A1600V, MDS50A1600V, MDS60A1600V, MDS100A1600V, MDS150A1600V, MDS200A1600V, MDS300A1600V, MDS400A1600V, MDS500A1600V, MDS800A1600V, MDS1000A1600V
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KP200A 1600V , KP200A-16 Liên Hệ
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KP200A 1600V , KP200A-16
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KA (KG) 200A 300A 1000V-2000V Liên Hệ
chỉnh lưu, Shanghai high frequency thyristor KA (KG) 200A 300A 1000V-2000V
Modun chỉnh lưu, Shanghai thyristor module, MTC160A, MTC200A, MTC250A, MTC300A, MTC500A , MTC800A, MTC1000A1600V Liên Hệ
Modun chỉnh lưu, Shanghai thyristor module, MTC160A, MTC200A, MTC250A, MTC300A, MTC500A , MTC800A, MTC1000A1600V
Modun chỉnh lưu, Shanghai thyristor module, MTX160A, MTX200A, MTX250A, MTX300A, MTX500A 1600V Liên Hệ
Modun chỉnh lưu, Shanghai thyristor module, MTX160A, MTX200A, MTX250A, MTX300A, MTX500A 1600V
chỉnh lưu, thyristor module, MCC200-16 thyristor, thyristor module IXYS Liên Hệ
chỉnh lưu, thyristor module, MCC200-16 thyristor, thyristor module IXYS
chỉnh lưu, thyristor module, MTC400A 1600V, MTC400A-16 Liên Hệ
chỉnh lưu, thyristor module, MTC400A 1600V, MTC400A-16
THYRISTOR CÔNG SUẤT KP3500A, KP3000A, KP2500A, KP2000A, KP1800A, KP1600A,KP1500A, KP1200A, KP1000A 1600V 3CT -16 Liên Hệ
THYRISTOR CÔNG SUẤT KP3500A, KP3000A, KP2500A, KP2000A, KP1800A, KP1600A,KP1500A, KP1200A, KP1000A 1600V 3CT -16
Modun chỉnh lưu, Sanrex thyristor module MTC200-16, MTC250-16, MTC300-16,MTC350-16 Liên Hệ
Modun chỉnh lưu, Sanrex thyristor module MTC200-16, MTC250-16, MTC300-16,MTC350-16
Modun chỉnh lưu , CHUN2 Thyristor Module MTC250A 1600V Liên Hệ
Modun chỉnh lưu , CHUN2 Thyristor Module MTC250A 1600V
Tản nhiệt Spiral diode thyristor ZP/KP 100A 200A 300A 500A radiator + copper set Liên Hệ
Tản nhiệt Spiral diode thyristor ZP/KP 100A 200A 300A 500A radiator + copper set
three-phase solid state relay module Liên Hệ
three-phase solid state relay module
Tản nhiệt Thyristor, SCR thyristor air-cooled radiator connected radiator 350*200*75 280*200*75 Liên Hệ
Tản nhiệt Thyristor, SCR thyristor air-cooled radiator connected radiator 350*200*75 280*200*75


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-----------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi