Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ chuyển đổi nhiệt độ SBWR, SBWZ intelligent temperature transmitter temperature transmitter module thermal resistance thermocouple rail type Liên Hệ
Bộ chuyển đổi nhiệt độ SBWR, SBWZ intelligent temperature transmitter temperature transmitter module thermal resistance thermocouple rail type
ZH-C3 quantitative packaging weighing controller Liên Hệ
ZH-C3 quantitative packaging weighing controller
FY508QD rotary packaging machine controller eight-mouth rotary packaging machine control computer FY508QD Liên Hệ
FY508QD rotary packaging machine controller eight-mouth rotary packaging machine control computer FY508QD
TR801C weighing controller putty powder cement insulation mortar packaging machine controller instrument TR801C Liên Hệ
TR801C weighing controller putty powder cement insulation mortar packaging machine controller instrument TR801C
JY500C3 Quantitative Packaging Controller with Bucket and No Bucket Packaging Machine Control Instrument JY500C3 Liên Hệ
JY500C3 Quantitative Packaging Controller with Bucket and No Bucket Packaging Machine Control Instrument JY500C3
TR801A quantitative packaging machine controller cement putty powder packaging machine accessories control instrument microcomputer TR801A Liên Hệ
TR801A quantitative packaging machine controller cement putty powder packaging machine accessories control instrument microcomputer TR801A
TR800 rotary packaging machine controller eight-mouth rotary packaging machine control microcomputer TR800 controller Liên Hệ
TR800 rotary packaging machine controller eight-mouth rotary packaging machine control microcomputer TR800 controller
DX8808 type packaging controller automatic putty powder packaging machine accessories weighing batching controller DX8808 Liên Hệ
DX8808 type packaging controller automatic putty powder packaging machine accessories weighing batching controller DX8808
PL100-A weighing type discharge instrument silo reduction discharge control microcomputer instrument level meter PL100-A Liên Hệ
PL100-A weighing type discharge instrument silo reduction discharge control microcomputer instrument level meter PL100-A
BZ2046 microcontroller cement packaging machine accessories putty powder packaging machine control instrument BZ2046 Liên Hệ
BZ2046 microcontroller cement packaging machine accessories putty powder packaging machine control instrument BZ2046
SD508 microcomputer controller automatic putty powder packaging machine accessories weighing batching controller quantitative instrument Liên Hệ
SD508 microcomputer controller automatic putty powder packaging machine accessories weighing batching controller quantitative instrument
FDDJK-3X0 microcontroller rotary packaging machine weighing display microcomputer controller Liên Hệ
FDDJK-3X0 microcontroller rotary packaging machine weighing display microcomputer controller
LN965A packaging controller automatic putty powder packaging machine accessories weighing batching controller quantitative instrument Liên Hệ
LN965A packaging controller automatic putty powder packaging machine accessories weighing batching controller quantitative instrument
Eight-mouth rotary packaging machine control computer XK3201 control instrument MBZ2006 cement packaging machine accessories Liên Hệ
Eight-mouth rotary packaging machine control computer XK3201 control instrument MBZ2006 cement packaging machine accessories
FY168B-M2 packaging controller automatic putty powder packaging machine accessories weighing batching controller instrument Liên Hệ
FY168B-M2 packaging controller automatic putty powder packaging machine accessories weighing batching controller instrument
Bộ chuyển đổi nhiệt độ SBWZ-2280 rail type temperature transmitter PT100 0.2 grade temperature transmission module 24VDC 4-20MA Liên Hệ
Bộ chuyển đổi nhiệt độ SBWZ-2280 rail type temperature transmitter PT100 0.2 grade temperature transmission module 24VDC 4-20MA
Van giảm áp máy biến áp lực YSF-35/25 JTHB YSF-35/25 KJTHB YSF-35/50 JTHB YSF-35/50 KJTHB YSF-55/50 JTHB YSF-55/50 KJTHB YSF-55/80 KJTHB YSF-55/80 DKJTHB YSF-55/130 KJTHB YSF-55/130 DKJ Liên Hệ
Van giảm áp máy biến áp lực YSF-35/25 JTHB YSF-35/25 KJTHB YSF-35/50 JTHB YSF-35/50 KJTHB YSF-55/50 JTHB YSF-55/50 KJTHB YSF-55/80 KJTHB YSF-55/80 DKJTHB YSF-55/130 KJTHB YSF-55/130 DKJ
Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJS-50 QJS-80 Liên Hệ
Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJS-50 QJS-80
Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ1-50 QJ1-50-TH QJ1-50A QJ1-50A-TH QJ4-50 QJ4-50-TH QJ4-50A QJ4-50A-TH QJ2-50 QJ3-50 QJ12-50 QJ13-50 QJ18-50 QJ19-50 QJ20-50 Liên Hệ
Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ1-50 QJ1-50-TH QJ1-50A QJ1-50A-TH QJ4-50 QJ4-50-TH QJ4-50A QJ4-50A-TH QJ2-50 QJ3-50 QJ12-50 QJ13-50 QJ18-50 QJ19-50 QJ20-50
Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ4-25 QJ4-25A QJ4G-25 QJ5-25 QJ6-25 QJ7-25 Liên Hệ
Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ4-25 QJ4-25A QJ4G-25 QJ5-25 QJ6-25 QJ7-25
Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ1-80 QJ4-80 QJ2-80 QJ3-80 QJ5-80 QJ12-80 QJ13-80 QJ15-80 QJ19-80 QJ20-80 Liên Hệ
Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ1-80 QJ4-80 QJ2-80 QJ3-80 QJ5-80 QJ12-80 QJ13-80 QJ15-80 QJ19-80 QJ20-80
Bộ điều khiển hiển thị cân himei CHIMEI Shigaoma weighing control display instrument weighing instrument PT650D+RS232 Liên Hệ
Bộ điều khiển hiển thị cân himei CHIMEI Shigaoma weighing control display instrument weighing instrument PT650D+RS232
Cảm biến tải loadcell Zhuhai Zhimei CHIMEI Mixing Plant Load Cell Pressure/Sit CSB/CSB-C/-D Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell Zhuhai Zhimei CHIMEI Mixing Plant Load Cell Pressure/Sit CSB/CSB-C/-D
Bộ điều khiển hiển thị cân Zhimei CHIMEI weighing indicator CB920X/CB920F Liên Hệ
Bộ điều khiển hiển thị cân Zhimei CHIMEI weighing indicator CB920X/CB920F
Chổi than Shanghai Morgan J204 32*40*60 J204 32*40*50 J204 25*32*60 J204 25*32*65 J204 20*25*40 J204 20*40*60 J204 20*32*60 MG50 25*40*60 MG50 32*40*60 MG50 32*40*50 Liên Hệ
Chổi than Shanghai Morgan J204 32*40*60 J204 32*40*50 J204 25*32*60 J204 25*32*65 J204 20*25*40 J204 20*40*60 J204 20*32*60 MG50 25*40*60 MG50 32*40*60 MG50 32*40*50
Chổi than Shanghai Morgan E468 25*32*64 E468 25*32*60 E468 34*32*65 E468 32*32*64 E468 32*32*65 E468 34*38*60 E468 34*38*64 E468 32*34*60 Liên Hệ
Chổi than Shanghai Morgan E468 25*32*64 E468 25*32*60 E468 34*32*65 E468 32*32*64 E468 32*32*65 E468 34*38*60 E468 34*38*64 E468 32*34*60
Cảm biến tải, cảm biến cân, HBM S40AC3-50kg 100kg 200kg 500kg 1t 2t 3t 5t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, HBM S40AC3-50kg 100kg 200kg 500kg 1t 2t 3t 5t
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH Tedea sensor 616-50kg/100kg/150kg/200kg/300kg/500kg/1000kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH Tedea sensor 616-50kg/100kg/150kg/200kg/300kg/500kg/1000kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 3410-4000lb/2500lb/1500lb/1000lbs 3410-100kg/250kg/500kg/1t/2t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 3410-4000lb/2500lb/1500lb/1000lbs 3410-100kg/250kg/500kg/1t/2t
công tắc giật dây XY2-CD111 XY2-CD01 (tương đương mã LSXCK) Liên Hệ
công tắc giật dây XY2-CD111 XY2-CD01 (tương đương mã LSXCK)
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1042-3kg 1042-5kg 1042-7kg 1042-10kg 1042-15kg 1042-20kg 1042-30kg 1042-50kg 1042-75kg 1042-100kg 1042-150kg 1042-200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1042-3kg 1042-5kg 1042-7kg 1042-10kg 1042-15kg 1042-20kg 1042-30kg 1042-50kg 1042-75kg 1042-100kg 1042-150kg 1042-200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1260-50kg 1260-100kg 1260-150kg 1260-300kg 1260-500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1260-50kg 1260-100kg 1260-150kg 1260-300kg 1260-500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1263-50kg 1263-100kg 1263-150kg 1263-200kg 1263-250kg 1263-300kg 1263-500kg 1263-635kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1263-50kg 1263-100kg 1263-150kg 1263-200kg 1263-250kg 1263-300kg 1263-500kg 1263-635kg
Cảm biến cân UDA sensor/UDA weighing sensor Liên Hệ
Cảm biến cân UDA sensor/UDA weighing sensor
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15-32/1L KTJ15-32/5L KTJ15-63/1L KTJ15-63/5L KTJ15-63/13FL KTJ15C-32/1 KTJ15C-63/1 Liên Hệ
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15-32/1L KTJ15-32/5L KTJ15-63/1L KTJ15-63/5L KTJ15-63/13FL KTJ15C-32/1 KTJ15C-63/1
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15B(KTJ17)-32/1 KTJ15B(KTJ17)-32/2 KTJ15B(KTJ17)-32/3 KTJ15B(KTJ17)-32/5 KTJ15B(KTJ17)-63/1 KTJ15B(KTJ17)-63/2 KTJ15B(KTJ Liên Hệ
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15B(KTJ17)-32/1 KTJ15B(KTJ17)-32/2 KTJ15B(KTJ17)-32/3 KTJ15B(KTJ17)-32/5 KTJ15B(KTJ17)-63/1 KTJ15B(KTJ17)-63/2 KTJ15B(KTJ
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ1-50/1 KTJ1-50/2 KTJ1-50/3 KTJ1-50/5 KTJ1-80/1 KTJ1-80/2 KTJ1-80/3 KTJ1-80/5 KTJ1-100/1 KTJ1-150/1 KTJ1-150/1F XKTG1-80/1 Liên Hệ
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ1-50/1 KTJ1-50/2 KTJ1-50/3 KTJ1-50/5 KTJ1-80/1 KTJ1-80/2 KTJ1-80/3 KTJ1-80/5 KTJ1-100/1 KTJ1-150/1 KTJ1-150/1F XKTG1-80/1
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15A-32/1 KTJ15A-32/2 KTJ15A-32/5 KTJ15A-32/8 KTJ15A-63/1 KTJ15A-63/2 KTJ15A-63/5 KTJ15A-63/8 Liên Hệ
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15A-32/1 KTJ15A-32/2 KTJ15A-32/5 KTJ15A-32/8 KTJ15A-63/1 KTJ15A-63/2 KTJ15A-63/5 KTJ15A-63/8
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KT14-60J/1 KT14-60J/2 KT14-60J/3 KT14-60J/5 KT14-25J/1 KT14-25J/2 KT14-25J/3 KT14-25J/5 KT14-25J/30 KT14-80/1 KT14-100/1 KT14-100/2 Liên Hệ
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KT14-60J/1 KT14-60J/2 KT14-60J/3 KT14-60J/5 KT14-25J/1 KT14-25J/2 KT14-25J/3 KT14-25J/5 KT14-25J/30 KT14-80/1 KT14-100/1 KT14-100/2
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi Lixin KTJ6-25/1 KTJ6-25/2 KTJ6-25/3 KTJ6-60/1 KTJ6-60/2 KTJ6-60/3 KTJ6-60/5 KTJ6-80(100)/1 KTJ6-80(100)/2 KTJ6-80(100)/5 Liên Hệ
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi Lixin KTJ6-25/1 KTJ6-25/2 KTJ6-25/3 KTJ6-60/1 KTJ6-60/2 KTJ6-60/3 KTJ6-60/5 KTJ6-80(100)/1 KTJ6-80(100)/2 KTJ6-80(100)/5
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi Lixin KT12-25J/1 KT12-25J/2 KT12-25J/3 KT12-25J/5 KT12-25J/24F KT12-60J/1 KT12-60J/2 KT12-80J(100)/1 Liên Hệ
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi Lixin KT12-25J/1 KT12-25J/2 KT12-25J/3 KT12-25J/5 KT12-25J/24F KT12-60J/1 KT12-60J/2 KT12-80J(100)/1
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi Lixin KT10-25J/1 KT10-25J/2 KT10-25J/5 KT10-25J/13F KT10-60J/1 KT10-60J/2 KT10-60J/3 KT10-60J/5 KT10-60J/13F KT10-60J/14F KT10-80/1 KT10-100 Liên Hệ
Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi Lixin KT10-25J/1 KT10-25J/2 KT10-25J/5 KT10-25J/13F KT10-60J/1 KT10-60J/2 KT10-60J/3 KT10-60J/5 KT10-60J/13F KT10-60J/14F KT10-80/1 KT10-100
Cảm biến tải loadcell HBM HBM HLCB1C3 110KG 220KG 550KG 1.1T 1.76T 2.2T 4.4T Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM HBM HLCB1C3 110KG 220KG 550KG 1.1T 1.76T 2.2T 4.4T


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-----------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi