Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Biến trở TTOPROM precision conductive plastic potentiometer WDD50D 1K2K5K10K linear 0.1% Liên Hệ
Biến trở TTOPROM precision conductive plastic potentiometer WDD50D 1K2K5K10K linear 0.1%
Biến trở TOPROM conductive plastic potentiometer CP50 1K 2K 5K 10K 0.1% Liên Hệ
Biến trở TOPROM conductive plastic potentiometer CP50 1K 2K 5K 10K 0.1%
Biến trở,sakae sakae 46HD-10 1K 2K 5K 10K Liên Hệ
Biến trở,sakae sakae 46HD-10 1K 2K 5K 10K
Biến trở,sakae FCP40A conductive plastic potentiometer 1K 2K 5K 10K Liên Hệ
Biến trở,sakae FCP40A conductive plastic potentiometer 1K 2K 5K 10K
đo mức chất lỏng JYYB-9200 ultrasonic liquid level gauge 4-20MA output liquid level transmitter digital display Liên Hệ
đo mức chất lỏng JYYB-9200 ultrasonic liquid level gauge 4-20MA output liquid level transmitter digital display
Cảm biến đo nồng oxy CITY O2 oxygen sensor MOX-20 MOX-1 MOX-2 MOX-3 MOX-4 MOX-6 MOX-9 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy CITY O2 oxygen sensor MOX-20 MOX-1 MOX-2 MOX-3 MOX-4 MOX-6 MOX-9
Cảm biến đo nồng oxy MAXTEC oxygen sensor MAX-50 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy MAXTEC oxygen sensor MAX-50
Cảm biến đo nồng oxy CITY oxygen sensor AO2 AO2PTB-18.10 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy CITY oxygen sensor AO2 AO2PTB-18.10
Cảm biến đo nồng oxy Alphasense oxygen sensor O2-A2 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy Alphasense oxygen sensor O2-A2
Cảm biến đo nồng oxy EnviteC oxygen sensor OOM102-1 OOM104 OOM105 OOM103-1 OOM202-1 OOM111 OOM103 OOM102 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy EnviteC oxygen sensor OOM102-1 OOM104 OOM105 OOM103-1 OOM202-1 OOM111 OOM103 OOM102
Cảm biến đo nồng oxy oxygen sensor ME2-O2 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy oxygen sensor ME2-O2
Cảm biến đo nồng oxy ITG Medical Oxygen Sensor M-04 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy ITG Medical Oxygen Sensor M-04
Cảm biến đo nồng oxy oxygen sensor ME3-O2 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy oxygen sensor ME3-O2
Cảm biến đo nồng oxy MAXTEC oxygen sensor MAX-250A MAX-250B MAX-250E Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy MAXTEC oxygen sensor MAX-250A MAX-250B MAX-250E
Cảm biến đo nồng oxy CITY oxygen sensor 7OX-V Liên Hệ
Cảm biến đo nồng oxy CITY oxygen sensor 7OX-V
Cảm biến đo nồng độ Cảm biến khí điện hóa Shengmi 4CO-100  4CO-10000 4H2S-100S C2H4-10 NO2  4H2S-100 4H2S-50 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng độ Cảm biến khí điện hóa Shengmi 4CO-100 4CO-10000 4H2S-100S C2H4-10 NO2 4H2S-100 4H2S-50
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn Wuxi Jianghai marine limit switch LX918-120 limit stroke switch 500V5A IP56 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn Wuxi Jianghai marine limit switch LX918-120 limit stroke switch 500V5A IP56
Công tắc lưu lượng, FS105E series flow switch FS-105E-027-0100/0102/0107/0112/0122 Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, FS105E series flow switch FS-105E-027-0100/0102/0107/0112/0122
Công tắc lưu lượng, Flow switch RVM/U-2/30 G1/2", RVM/U-2/30 G1/2" ,RVM/U-2/3 G 3/8" , RVM/U-1/150 G1", RVM/U-2/20 G1/2" 10XM2013XG1 Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, Flow switch RVM/U-2/30 G1/2", RVM/U-2/30 G1/2" ,RVM/U-2/3 G 3/8" , RVM/U-1/150 G1", RVM/U-2/20 G1/2" 10XM2013XG1
TRelectronic encoder CEV65S-10056 5842-00041 Liên Hệ
TRelectronic encoder CEV65S-10056 5842-00041
BERNSTEIN induction travel limit switch IN65-SU1Z AHK IN65-A2Z AHK IN65-SA2Z AHK IN65-SU1 AVK IN65-A2 AVK IN65-AS2 AVK Liên Hệ
BERNSTEIN induction travel limit switch IN65-SU1Z AHK IN65-A2Z AHK IN65-SA2Z AHK IN65-SU1 AVK IN65-A2 AVK IN65-AS2 AVK
Bently Nevada 330130-00-07-10-02-00 125489-01 Liên Hệ
Bently Nevada 330130-00-07-10-02-00 125489-01
Bently Nevada 11177230-01-01-05/CN Vibration Sensor Liên Hệ
Bently Nevada 11177230-01-01-05/CN Vibration Sensor
BENTLY NEVADA 30180-90-05, 330850-50-05, 331080-51-00,  330180-50-00, 330180-91-00 Liên Hệ
BENTLY NEVADA 30180-90-05, 330850-50-05, 331080-51-00, 330180-50-00, 330180-91-00
JUMO 00442007 JUMO thermostat 703044/181-000-23/000 dTRON 304 Liên Hệ
JUMO 00442007 JUMO thermostat 703044/181-000-23/000 dTRON 304
Turck Proximity Switch Ni50-CP80-VP4X2 VN FZ3X2 NI40 NI75U BI40 AN6X2 Liên Hệ
Turck Proximity Switch Ni50-CP80-VP4X2 VN FZ3X2 NI40 NI75U BI40 AN6X2
Turck proximity switch NI75U-Q80-VP4X2/AN6X2-H1141 BI50U VN /Y1 sensor Liên Hệ
Turck proximity switch NI75U-Q80-VP4X2/AN6X2-H1141 BI50U VN /Y1 sensor
Turck proximity switch BI15 NI25 BI15U-Q20-AP6X2-H1141 AN6X2 Y1 sensor Liên Hệ
Turck proximity switch BI15 NI25 BI15U-Q20-AP6X2-H1141 AN6X2 Y1 sensor
Turck proximity switch NI25-G47-AZ3X NI20-G47-AZ3X AN4X AP4X sensor Liên Hệ
Turck proximity switch NI25-G47-AZ3X NI20-G47-AZ3X AN4X AP4X sensor
Pepperl+Fuchs explosion-proof proximity switch NJ2 NJ4-12GM-N-V1 1.5-8GM NJ8 NJ5-18GM-N Liên Hệ
Pepperl+Fuchs explosion-proof proximity switch NJ2 NJ4-12GM-N-V1 1.5-8GM NJ8 NJ5-18GM-N
Pepperl+Fuchs explosion-proof proximity switch NBB3 NCB2 NJ2 NJ4-V3-N NBB2-V3-E2 E0 Z4 Y Liên Hệ
Pepperl+Fuchs explosion-proof proximity switch NBB3 NCB2 NJ2 NJ4-V3-N NBB2-V3-E2 E0 Z4 Y
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBB10-30GM50-E0 60 15 A2 A0 WS NBN25 NBB E2 V1 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBB10-30GM50-E0 60 15 A2 A0 WS NBN25 NBB E2 V1
Pepperl+Fuchs proximity switch NBN5-F7-E0 NBN5-F7-E2 NBN10-F10-E0 E2 sensor Liên Hệ
Pepperl+Fuchs proximity switch NBN5-F7-E0 NBN5-F7-E2 NBN10-F10-E0 E2 sensor
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN4-12GM50-E2 NBN8-18GM50-E0-V1 NBB5 60 A0 A Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN4-12GM50-E2 NBN8-18GM50-E0-V1 NBB5 60 A0 A
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NJ30 NJ15+U1+W NJ20+U1+N NJ40 E0 E2 A2 A0 Z0 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NJ30 NJ15+U1+W NJ20+U1+N NJ40 E0 E2 A2 A0 Z0
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NCB50-FP-A2-P1 NCN50 NJ40 NJ60 50 W Z2 E2 E0 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NCB50-FP-A2-P1 NCN50 NJ40 NJ60 50 W Z2 E2 E0
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBB15 NBN40-U1-E2 NBB20 30 E0 A2 U1K UU Z0 NO Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBB15 NBN40-U1-E2 NBB20 30 E0 A2 U1K UU Z0 NO
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN30 NBN40-L2-E2-V1-M A2 A0 NBB20-U1-E0 N0 15 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN30 NBN40-L2-E2-V1-M A2 A0 NBB20-U1-E0 N0 15
Pepperl+Fuchs UC500 UC6000 UC4000 UC2000-30GM-IUR2-V15 E6R2 Ultrasound Liên Hệ
Pepperl+Fuchs UC500 UC6000 UC4000 UC2000-30GM-IUR2-V15 E6R2 Ultrasound
6GR6233-3AB00-PF Pepperl+Fuchs sensor 3RG6233-3LS00-PF Liên Hệ
6GR6233-3AB00-PF Pepperl+Fuchs sensor 3RG6233-3LS00-PF
encoder Kubler 8.5863.3200.G321.S58.K024-C,  8.5823.1832.1024, 8.5823.1831.1024, 8.5006 A154.1024, 8.5020.8554.1024,  8.KIS40.1342.0360,  8. A02H.5B31.0512, T8.5020.4522.1000/8.9081.4522.2004, 8.KIS40.1342.1024,  8.3610.3362.2000, 8.5882.3822.2004, Liên Hệ
encoder Kubler 8.5863.3200.G321.S58.K024-C,  8.5823.1832.1024, 8.5823.1831.1024, 8.5006 A154.1024, 8.5020.8554.1024,  8.KIS40.1342.0360,  8. A02H.5B31.0512, T8.5020.4522.1000/8.9081.4522.2004, 8.KIS40.1342.1024,  8.3610.3362.2000, 8.5882.3822.2004,
SEW resistance BW100-003 NO:8262667 Servo motor resistance BW100-003, BW100-003 NO:826266, W200-003 NO: 82626757, BW100-006 NO: 8217017, BW018-035 NO: 8216861 Liên Hệ
SEW resistance BW100-003 NO:8262667 Servo motor resistance BW100-003, BW100-003 NO:826266, W200-003 NO: 82626757, BW100-006 NO: 8217017, BW018-035 NO: 8216861
Sew DWI11A encoder power supply 08227594 8227594 5VDC Liên Hệ
Sew DWI11A encoder power supply 08227594 8227594 5VDC
SEW DFP21B PFOFIBUD DP-V1 module 08242402 Liên Hệ
SEW DFP21B PFOFIBUD DP-V1 module 08242402


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi