Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc lưu lượng, FS105E series flow switch FS-105E-027-0100/0102/0107/0112/0122 Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, FS105E series flow switch FS-105E-027-0100/0102/0107/0112/0122
Công tắc lưu lượng, Flow switch RVM/U-2/30 G1/2", RVM/U-2/30 G1/2" ,RVM/U-2/3 G 3/8" , RVM/U-1/150 G1", RVM/U-2/20 G1/2" 10XM2013XG1 Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, Flow switch RVM/U-2/30 G1/2", RVM/U-2/30 G1/2" ,RVM/U-2/3 G 3/8" , RVM/U-1/150 G1", RVM/U-2/20 G1/2" 10XM2013XG1
TRelectronic encoder CEV65S-10056 5842-00041 Liên Hệ
TRelectronic encoder CEV65S-10056 5842-00041
BERNSTEIN induction travel limit switch IN65-SU1Z AHK IN65-A2Z AHK IN65-SA2Z AHK IN65-SU1 AVK IN65-A2 AVK IN65-AS2 AVK Liên Hệ
BERNSTEIN induction travel limit switch IN65-SU1Z AHK IN65-A2Z AHK IN65-SA2Z AHK IN65-SU1 AVK IN65-A2 AVK IN65-AS2 AVK
Bently Nevada 330130-00-07-10-02-00 125489-01 Liên Hệ
Bently Nevada 330130-00-07-10-02-00 125489-01
Bently Nevada 11177230-01-01-05/CN Vibration Sensor Liên Hệ
Bently Nevada 11177230-01-01-05/CN Vibration Sensor
BENTLY NEVADA 30180-90-05, 330850-50-05, 331080-51-00,  330180-50-00, 330180-91-00 Liên Hệ
BENTLY NEVADA 30180-90-05, 330850-50-05, 331080-51-00, 330180-50-00, 330180-91-00
JUMO 00442007 JUMO thermostat 703044/181-000-23/000 dTRON 304 Liên Hệ
JUMO 00442007 JUMO thermostat 703044/181-000-23/000 dTRON 304
Turck Proximity Switch Ni50-CP80-VP4X2 VN FZ3X2 NI40 NI75U BI40 AN6X2 Liên Hệ
Turck Proximity Switch Ni50-CP80-VP4X2 VN FZ3X2 NI40 NI75U BI40 AN6X2
Turck proximity switch NI75U-Q80-VP4X2/AN6X2-H1141 BI50U VN /Y1 sensor Liên Hệ
Turck proximity switch NI75U-Q80-VP4X2/AN6X2-H1141 BI50U VN /Y1 sensor
Turck proximity switch BI15 NI25 BI15U-Q20-AP6X2-H1141 AN6X2 Y1 sensor Liên Hệ
Turck proximity switch BI15 NI25 BI15U-Q20-AP6X2-H1141 AN6X2 Y1 sensor
Turck proximity switch NI25-G47-AZ3X NI20-G47-AZ3X AN4X AP4X sensor Liên Hệ
Turck proximity switch NI25-G47-AZ3X NI20-G47-AZ3X AN4X AP4X sensor
Pepperl+Fuchs explosion-proof proximity switch NJ2 NJ4-12GM-N-V1 1.5-8GM NJ8 NJ5-18GM-N Liên Hệ
Pepperl+Fuchs explosion-proof proximity switch NJ2 NJ4-12GM-N-V1 1.5-8GM NJ8 NJ5-18GM-N
Pepperl+Fuchs explosion-proof proximity switch NBB3 NCB2 NJ2 NJ4-V3-N NBB2-V3-E2 E0 Z4 Y Liên Hệ
Pepperl+Fuchs explosion-proof proximity switch NBB3 NCB2 NJ2 NJ4-V3-N NBB2-V3-E2 E0 Z4 Y
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBB10-30GM50-E0 60 15 A2 A0 WS NBN25 NBB E2 V1 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBB10-30GM50-E0 60 15 A2 A0 WS NBN25 NBB E2 V1
Pepperl+Fuchs proximity switch NBN5-F7-E0 NBN5-F7-E2 NBN10-F10-E0 E2 sensor Liên Hệ
Pepperl+Fuchs proximity switch NBN5-F7-E0 NBN5-F7-E2 NBN10-F10-E0 E2 sensor
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN4-12GM50-E2 NBN8-18GM50-E0-V1 NBB5 60 A0 A Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN4-12GM50-E2 NBN8-18GM50-E0-V1 NBB5 60 A0 A
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NJ30 NJ15+U1+W NJ20+U1+N NJ40 E0 E2 A2 A0 Z0 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NJ30 NJ15+U1+W NJ20+U1+N NJ40 E0 E2 A2 A0 Z0
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NCB50-FP-A2-P1 NCN50 NJ40 NJ60 50 W Z2 E2 E0 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NCB50-FP-A2-P1 NCN50 NJ40 NJ60 50 W Z2 E2 E0
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBB15 NBN40-U1-E2 NBB20 30 E0 A2 U1K UU Z0 NO Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBB15 NBN40-U1-E2 NBB20 30 E0 A2 U1K UU Z0 NO
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN30 NBN40-L2-E2-V1-M A2 A0 NBB20-U1-E0 N0 15 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN30 NBN40-L2-E2-V1-M A2 A0 NBB20-U1-E0 N0 15
Pepperl+Fuchs UC500 UC6000 UC4000 UC2000-30GM-IUR2-V15 E6R2 Ultrasound Liên Hệ
Pepperl+Fuchs UC500 UC6000 UC4000 UC2000-30GM-IUR2-V15 E6R2 Ultrasound
6GR6233-3AB00-PF Pepperl+Fuchs sensor 3RG6233-3LS00-PF Liên Hệ
6GR6233-3AB00-PF Pepperl+Fuchs sensor 3RG6233-3LS00-PF
encoder Kubler 8.5863.3200.G321.S58.K024-C,  8.5823.1832.1024, 8.5823.1831.1024, 8.5006 A154.1024, 8.5020.8554.1024,  8.KIS40.1342.0360,  8. A02H.5B31.0512, T8.5020.4522.1000/8.9081.4522.2004, 8.KIS40.1342.1024,  8.3610.3362.2000, 8.5882.3822.2004, Liên Hệ
encoder Kubler 8.5863.3200.G321.S58.K024-C,  8.5823.1832.1024, 8.5823.1831.1024, 8.5006 A154.1024, 8.5020.8554.1024,  8.KIS40.1342.0360,  8. A02H.5B31.0512, T8.5020.4522.1000/8.9081.4522.2004, 8.KIS40.1342.1024,  8.3610.3362.2000, 8.5882.3822.2004,
SEW resistance BW100-003 NO:8262667 Servo motor resistance BW100-003, BW100-003 NO:826266, W200-003 NO: 82626757, BW100-006 NO: 8217017, BW018-035 NO: 8216861 Liên Hệ
SEW resistance BW100-003 NO:8262667 Servo motor resistance BW100-003, BW100-003 NO:826266, W200-003 NO: 82626757, BW100-006 NO: 8217017, BW018-035 NO: 8216861
Sew DWI11A encoder power supply 08227594 8227594 5VDC Liên Hệ
Sew DWI11A encoder power supply 08227594 8227594 5VDC
SEW DFP21B PFOFIBUD DP-V1 module 08242402 Liên Hệ
SEW DFP21B PFOFIBUD DP-V1 module 08242402
UFI11A-00 SEW INTERBUS module Liên Hệ
UFI11A-00 SEW INTERBUS module
SEW encoder EV1R Liên Hệ
SEW encoder EV1R
SEW encoder ES1R OG72DN1024R NO:1860607 Liên Hệ
SEW encoder ES1R OG72DN1024R NO:1860607
SEW encoder ES1T OG72DN1024TTL Liên Hệ
SEW encoder ES1T OG72DN1024TTL
ESI GS4200 0-250bar 4-20mA transmitter Liên Hệ
ESI GS4200 0-250bar 4-20mA transmitter
HYDAC VD 5 D.0 /-V-L24 transmitter VM 2 D.0 /-L24 transmitter Liên Hệ
HYDAC VD 5 D.0 /-V-L24 transmitter VM 2 D.0 /-L24 transmitter
ELOBAU 12027210 proximity switch ELOBAU 12027010 proximity switch Liên Hệ
ELOBAU 12027210 proximity switch ELOBAU 12027010 proximity switch
dropsa 3291028 pressure sensor DROPSA 1655134 Liên Hệ
dropsa 3291028 pressure sensor DROPSA 1655134
DROPSA 1655306-V2 sensor DROPSA 1655305-V2 sensor 1655308-V2 Liên Hệ
DROPSA 1655306-V2 sensor DROPSA 1655305-V2 sensor 1655308-V2
Parker SCTSD-150-00-07 sensor SCTSD-150-00-07 Liên Hệ
Parker SCTSD-150-00-07 sensor SCTSD-150-00-07
Honsberg Flow Switches FF-015RMS-138, FF-015RMS-125 Liên Hệ
Honsberg Flow Switches FF-015RMS-138, FF-015RMS-125
ALRE-IT JDL-111, JDL-112, JDL-115, JDL-116 differential pressure switch Liên Hệ
ALRE-IT JDL-111, JDL-112, JDL-115, JDL-116 differential pressure switch
BECK TYP901 SN: 123031000 pressure switch spot TYP901 SN: 123031000 Liên Hệ
BECK TYP901 SN: 123031000 pressure switch spot TYP901 SN: 123031000
Micro Detectors RX8/00-1A Photoelectric Sensor RX8/00-1A Liên Hệ
Micro Detectors RX8/00-1A Photoelectric Sensor RX8/00-1A
GE oxygen sensor GE OX-1 GE OX-3 GE OX-2 Liên Hệ
GE oxygen sensor GE OX-1 GE OX-3 GE OX-2
Microsonic ZWS-15/BE/MAN1.2B sensor Liên Hệ
Microsonic ZWS-15/BE/MAN1.2B sensor
Microsonic ZWS-25/CU L2.110.1495 sensor ZWS-25/CU L2.110.1495 Liên Hệ
Microsonic ZWS-25/CU L2.110.1495 sensor ZWS-25/CU L2.110.1495


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-----------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi