Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến tải loadcell Zhuhai Zhimei CHIMEI Mixing Plant Load Cell Pressure/Sit CSB/CSB-C/-D Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell Zhuhai Zhimei CHIMEI Mixing Plant Load Cell Pressure/Sit CSB/CSB-C/-D
Cảm biến tải, cảm biến cân, HBM S40AC3-50kg 100kg 200kg 500kg 1t 2t 3t 5t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, HBM S40AC3-50kg 100kg 200kg 500kg 1t 2t 3t 5t
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH Tedea sensor 616-50kg/100kg/150kg/200kg/300kg/500kg/1000kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH Tedea sensor 616-50kg/100kg/150kg/200kg/300kg/500kg/1000kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 3410-4000lb/2500lb/1500lb/1000lbs 3410-100kg/250kg/500kg/1t/2t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 3410-4000lb/2500lb/1500lb/1000lbs 3410-100kg/250kg/500kg/1t/2t
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1042-3kg 1042-5kg 1042-7kg 1042-10kg 1042-15kg 1042-20kg 1042-30kg 1042-50kg 1042-75kg 1042-100kg 1042-150kg 1042-200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1042-3kg 1042-5kg 1042-7kg 1042-10kg 1042-15kg 1042-20kg 1042-30kg 1042-50kg 1042-75kg 1042-100kg 1042-150kg 1042-200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1260-50kg 1260-100kg 1260-150kg 1260-300kg 1260-500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1260-50kg 1260-100kg 1260-150kg 1260-300kg 1260-500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1263-50kg 1263-100kg 1263-150kg 1263-200kg 1263-250kg 1263-300kg 1263-500kg 1263-635kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTLEIGH 1263-50kg 1263-100kg 1263-150kg 1263-200kg 1263-250kg 1263-300kg 1263-500kg 1263-635kg
Cảm biến cân UDA sensor/UDA weighing sensor Liên Hệ
Cảm biến cân UDA sensor/UDA weighing sensor
Cảm biến tải loadcell HBM HBM HLCB1C3 110KG 220KG 550KG 1.1T 1.76T 2.2T 4.4T Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM HBM HLCB1C3 110KG 220KG 550KG 1.1T 1.76T 2.2T 4.4T
Cảm biến tải loadcell HBM C16iC3 30t C16iC3 40t C16iC3 60t Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM C16iC3 30t C16iC3 40t C16iC3 60t
Cảm biến tải loadcell HBM PW15BC3MR/7.5kg PW15BC3MR/15kg PW15BC3MR/20kg PW15BC3MR/30kg PW15BC3MR/50kg PW15BC3MR/75kg PW15BC3MR/100kg PW15BC3MR/150kg PW15BC3MR/200kg Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM PW15BC3MR/7.5kg PW15BC3MR/15kg PW15BC3MR/20kg PW15BC3MR/30kg PW15BC3MR/50kg PW15BC3MR/75kg PW15BC3MR/100kg PW15BC3MR/150kg PW15BC3MR/200kg
Cảm biến tải loadcell HBM PW10AC3MR 50kg 100 150 200 300kg Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM PW10AC3MR 50kg 100 150 200 300kg
Cảm biến tải loadcell HBM load cell PW15AHC3/100KG,PW15AHC3/150KG,PW15AHC3/50KG Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM load cell PW15AHC3/100KG,PW15AHC3/150KG,PW15AHC3/50KG
Cảm biến tải loadcell HBM load cell PW12CC3/100kg PW12CC3/200kg PW12CC3/50kg PW12CC3/75kg PW12CC3/150kg PW12CC3/635kg PW12CC3/300kg PW12CC3/500kg Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM load cell PW12CC3/100kg PW12CC3/200kg PW12CC3/50kg PW12CC3/75kg PW12CC3/150kg PW12CC3/635kg PW12CC3/300kg PW12CC3/500kg
Cảm biến tải loadcell HBM load cell 1-PW22C3MR/6/10/20/30/50/90KG-1 Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM load cell 1-PW22C3MR/6/10/20/30/50/90KG-1
Cảm biến tải loadcell HBM load cell PW6DC3MR/3kg PW6DC3MR/5kg PW6DC3MR/10kg PW6DC3MR/15kg PW6DC3MR/20kg PW6DC3MR/30kg PW6DC3MR/40kg Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM load cell PW6DC3MR/3kg PW6DC3MR/5kg PW6DC3MR/10kg PW6DC3MR/15kg PW6DC3MR/20kg PW6DC3MR/30kg PW6DC3MR/40kg
Cảm biến tải loadcell HBM load cell SP4MC3MR-1KG SP4MC3MR-3KG SP4MC3MR-5KG SP4MC3MR-10KG SP4MC3MR-15KG SP4MC3MR-20KG SP4MC3MR-30KG SP4MC3MR-50KG SP4MC3MR-75KG SP4MC3MR-100KG SP4MC3MR-150KG SP4MC3MR-200KG Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM load cell SP4MC3MR-1KG SP4MC3MR-3KG SP4MC3MR-5KG SP4MC3MR-10KG SP4MC3MR-15KG SP4MC3MR-20KG SP4MC3MR-30KG SP4MC3MR-50KG SP4MC3MR-75KG SP4MC3MR-100KG SP4MC3MR-150KG SP4MC3MR-200KG
Cảm biến tải loadcell HBM load cell PW10AC3/50KG, PW10AC3/100KG, PW10AC3/150KG PW10AC3/200KG PW10AC3/300KG Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM load cell PW10AC3/50KG, PW10AC3/100KG, PW10AC3/150KG PW10AC3/200KG PW10AC3/300KG
Hộp cầu đấu cảm biến cân loadcell, Keli sensor junction box / weighing sensor 4 loadcell, 6 loadcell, 8 loadcell, 10 loadcell loại tương tự/lọai số Liên Hệ
Hộp cầu đấu cảm biến cân loadcell, Keli sensor junction box / weighing sensor 4 loadcell, 6 loadcell, 8 loadcell, 10 loadcell loại tương tự/lọai số
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân,  Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t
Cảm biến tải, Cảm biến cân,  Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg
Cảm biến, Load Cell  Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9QS/10-30T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9QS/10-30T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-665 150KG 200KG 300KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-665 150KG 200KG 300KG 500KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-201 1t 30t 2t 3,5t 10t 15t 20t Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-201 1t 30t 2t 3,5t 10t 15t 20t
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 1T 2T 3T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 1T 2T 3T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell GCL/2T-5T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell GCL/2T-5T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-219 2t 5t 10t 25t 40t 50t 100t 200t 300t Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-219 2t 5t 10t 25t 40t 50t 100t 200t 300t
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9Q-A/YZC-9/20/30/10T Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9Q-A/YZC-9/20/30/10T
Cảm biến tải, GUANG CE pressure load cell, electronic scale YZC-1B 3KG, 5KG, 10KG, 20KG, 50KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE pressure load cell, electronic scale YZC-1B 3KG, 5KG, 10KG, 20KG, 50KG
Cảm biến tải, GUANG CE Loadcell YZC-810 hopper scale, weighbridge truck, scale sensor 500kg-300t Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE Loadcell YZC-810 hopper scale, weighbridge truck, scale sensor 500kg-300t
Cảm biến tải, GUANG CE LOAD CELL 1BG/TSBZ/350KG 100KG 200KG 250KG 300KG 350KG 500KG 750KG Liên Hệ
Cảm biến tải, GUANG CE LOAD CELL 1BG/TSBZ/350KG 100KG 200KG 250KG 300KG 350KG 500KG 750KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAV-60kg/FAV-100kg/FAV-150kg/FAV-250kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAV-60kg/FAV-100kg/FAV-150kg/FAV-250kg


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi