Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc tơ SRK, khởi động từ DC, 220V DC contactor CZO CZ0-40/20 CZ0-40/02 CZ0-100/10 CZ0-100/01 CZ0-100/20 CZ0-150/10 CZ0-150/01 CZ0-150/20 CZ0-40C CZ0-250/20 Liên Hệ
Công tắc tơ SRK, khởi động từ DC, 220V DC contactor CZO CZ0-40/20 CZ0-40/02 CZ0-100/10 CZ0-100/01 CZ0-100/20 CZ0-150/10 CZ0-150/01 CZ0-150/20 CZ0-40C CZ0-250/20
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, CJT1-20A CJT1-40A CJT1-60A CJT1-100A CJT1-150A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, CJT1-20A CJT1-40A CJT1-60A CJT1-100A CJT1-150A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens Contactor 3TB46 3TB47 3TB48 Contact 3TB50 3TB52 3TB54-56-58 Contact Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens Contactor 3TB46 3TB47 3TB48 Contact 3TB50 3TB52 3TB54-56-58 Contact
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens Contactor 3BT52 3TB54 3TB56 Contact Fuji SC-8N-10N-11N-12N Contacts Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens Contactor 3BT52 3TB54 3TB56 Contact Fuji SC-8N-10N-11N-12N Contacts
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB CONTACTOR A53-63-75-95-110-145-185-210-260-300 AX Contact AF Contact ZL Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB CONTACTOR A53-63-75-95-110-145-185-210-260-300 AX Contact AF Contact ZL
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB CONTACTOR A400-460-580-750-1250-1350-1650-2050-30 Contact AF Contact ZL Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB CONTACTOR A400-460-580-750-1250-1350-1650-2050-30 Contact AF Contact ZL
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens 3RT5044-5045-5046 Contact Contactor 3RT1046-1045-1044-1446 Contacts Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens 3RT5044-5045-5046 Contact Contactor 3RT1046-1045-1044-1446 Contacts
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens Contactor 3RT1064-1065-1066 Contact 3RT5064-5065-5066 3RT Contact Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens Contactor 3RT1064-1065-1066 Contact 3RT5064-5065-5066 3RT Contact
Tiếp điểm công tắc tơ Siemens 3RT1034-3RT1035-3RT1036 contact 3RT5034-3RT5035-3RT5036 contact Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ Siemens 3RT1034-3RT1035-3RT1036 contact 3RT5034-3RT5035-3RT5036 contact
Tiếp điểm công tắc tơ Siemens 3RT1023-1024-1025-1026 3RT5024-5025-5026 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ Siemens 3RT1023-1024-1025-1026 3RT5024-5025-5026
Cuộn hút công tắc tơ,cuộn hút khởi động từ, AC CONTACTOR COIL CJX1-110 140 3TF50 51 3TF52 53 3TF54 55 48 49 Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ,cuộn hút khởi động từ, AC CONTACTOR COIL CJX1-110 140 3TF50 51 3TF52 53 3TF54 55 48 49
Tiếp điểm công tắc tơ Tianshui 213 contactor CJ35-GSC2-185-225F main contact contact CJX2-CJX4-185-225F Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ Tianshui 213 contactor CJ35-GSC2-185-225F main contact contact CJX2-CJX4-185-225F
Tiếp điểm công tắc tơ Tianshui Contactor CJX4-CJX2-GSC2-CJ35-330-410-475-500-620-630 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ Tianshui Contactor CJX4-CJX2-GSC2-CJ35-330-410-475-500-620-630
Tiếp điểm công tắc tơ Tianshui Contactor CJX2-CJX4-GSC2-CJ35-GSC1-115-150-185-225-265 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ Tianshui Contactor CJX2-CJX4-GSC2-CJ35-GSC1-115-150-185-225-265
Tiếp điểm công tắc tơ Delixi Contact CDC6-CDC9I-185-225-115-150-265-330-400-500-630 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ Delixi Contact CDC6-CDC9I-185-225-115-150-265-330-400-500-630
Tiếp điểm công tắc tơ NXC-40-50-65-75-85-100-120-160-185-225 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ NXC-40-50-65-75-85-100-120-160-185-225
Tiếp điểm công tắc tơ LC1E120-160 LC1E200-250-300-400-500-620 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ LC1E120-160 LC1E200-250-300-400-500-620
Tiếp điểm công tắc tơ Chint NC7-40-50-65-80-95-115-150-170-205-250-300-410-620 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ Chint NC7-40-50-65-80-95-115-150-170-205-250-300-410-620
Tiếp điểm công tắc tơ LC1F800 LC1F1000 LC1F1250 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ LC1F800 LC1F1000 LC1F1250
Công tắc tơ, khởi động từ DC DELIXI CZO CZ0-40/20, CZ0-100/20, CZ0-150/20, CZ0-40G/20 , CZ0-100G/20, CZ0-100/01 CZ0-100/10 CZ0-150/10 CZ0-150/01 CZ0-250/20 CZ0-250/10 CZ0-40� Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ DC DELIXI CZO CZ0-40/20, CZ0-100/20, CZ0-150/20, CZ0-40G/20 , CZ0-100G/20, CZ0-100/01 CZ0-100/10 CZ0-150/10 CZ0-150/01 CZ0-250/20 CZ0-250/10 CZ0-40�
Công tắc tơ, khởi động từ DC CZTY CZO CZ0-40/20, CZ0-100/20, CZ0-150/20, CZ0-40G/20 , CZ0-100G/20, CZ0-100/01 CZ0-100/10 CZ0-150/10 CZ0-150/01 CZ0-250/20 CZ0-250/10 CZ0-40/ Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ DC CZTY CZO CZ0-40/20, CZ0-100/20, CZ0-150/20, CZ0-40G/20 , CZ0-100G/20, CZ0-100/01 CZ0-100/10 CZ0-150/10 CZ0-150/01 CZ0-250/20 CZ0-250/10 CZ0-40/
Tiếp điểm công tắc tơ Hitachi contactor H-80-100-125-150-200-300-400 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ Hitachi contactor H-80-100-125-150-200-300-400
Tiếp điểm công tắc tơ Fuji Contactor SC-4N-5N-6N-7N-8N C SC-10N-11N-12N-14N-16N Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ Fuji Contactor SC-4N-5N-6N-7N-8N C SC-10N-11N-12N-14N-16N
Tiếp điểm công tắc tơ CJ19-43 CJ19-63 CJ19-95 CJ19-115 CJ19-150 CJ19-170 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ CJ19-43 CJ19-63 CJ19-95 CJ19-115 CJ19-150 CJ19-170
Taian (TECO) AC Contactor CN-100 CN-125 CN-150 CN-180 CN-220 CN-300 Liên Hệ
Taian (TECO) AC Contactor CN-100 CN-125 CN-150 CN-180 CN-220 CN-300
Công tắc tơ, Khởi động từ, Siemens contactor 3RT1075/1076-6...6 3RT1075/1076-6AP36/6AF36/6NP36/6NF3 Liên Hệ
Công tắc tơ, Khởi động từ, Siemens contactor 3RT1075/1076-6...6 3RT1075/1076-6AP36/6AF36/6NP36/6NF3
Aptomat Siemens circuit breaker 3VU1300 1340 1640-1ML00 MM MN MP MQ MR 1LS00 Liên Hệ
Aptomat Siemens circuit breaker 3VU1300 1340 1640-1ML00 MM MN MP MQ MR 1LS00
Cuộn hút công tắc tơ,cuộn hút khởi động từ, Schneider AC Contactor Coil LC1-F115/150/185/225/265/330/400/500/630 Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ,cuộn hút khởi động từ, Schneider AC Contactor Coil LC1-F115/150/185/225/265/330/400/500/630
Cuộn hút công tắc tơ,cuộn hút khởi động từ, Schneider AC contactor coil LC1-D205-D245-D300-D410-D475-D620 Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ,cuộn hút khởi động từ, Schneider AC contactor coil LC1-D205-D245-D300-D410-D475-D620
Cuộn hút công tắc tơ,cuộn hút khởi động từ, Schneider LC1-D115-D150-D170 AC contactor LX1D8-M7C 220V coil 380V-Q5C Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ,cuộn hút khởi động từ, Schneider LC1-D115-D150-D170 AC contactor LX1D8-M7C 220V coil 380V-Q5C
Khởi động từ, Công tắc tơ Fuji SC-03 SC-0 SC-05 SC-4-0 SC-4-1 SC-5-1 Liên Hệ
Khởi động từ, Công tắc tơ Fuji SC-03 SC-0 SC-05 SC-4-0 SC-4-1 SC-5-1
Khởi động từ, Công tắc tơ Fuji AC-DC SC-N1 SC-N2 SC-N2S SC-N3 SC-N4 SC-N5 SC-1N SC-2N SC-3N SC-2SN SC-N1/G SC-N2/G SC-N2S/G SC-N3/G SC-N6 SC-N7 SC-N8 SC-N10 SC-N11 Liên Hệ
Khởi động từ, Công tắc tơ Fuji AC-DC SC-N1 SC-N2 SC-N2S SC-N3 SC-N4 SC-N5 SC-1N SC-2N SC-3N SC-2SN SC-N1/G SC-N2/G SC-N2S/G SC-N3/G SC-N6 SC-N7 SC-N8 SC-N10 SC-N11
Tiếp điểm phụ Fuji AC contactor auxiliary SZ-A11 SZ-A22 SZ-A02 A20 A31 A40 AS1 Liên Hệ
Tiếp điểm phụ Fuji AC contactor auxiliary SZ-A11 SZ-A22 SZ-A02 A20 A31 A40 AS1
Khởi động từ, Công tắc tơ Fuji SC-E1P SC-E2P SC-E2SP SC-E3P SC-E4P SC-E1 SC-E2 SC-E2S SC-E3 SC-E4 SC-E02 SC-E03 SC-E04 SC-E05 SC-E02P SC-E04P SC-E05P SC-E02A SC-E03A SC-E04A SC-E05A SC-E03P Liên Hệ
Khởi động từ, Công tắc tơ Fuji SC-E1P SC-E2P SC-E2SP SC-E3P SC-E4P SC-E1 SC-E2 SC-E2S SC-E3 SC-E4 SC-E02 SC-E03 SC-E04 SC-E05 SC-E02P SC-E04P SC-E05P SC-E02A SC-E03A SC-E04A SC-E05A SC-E03P
Công tắc tơ DC, DC contactor CZ39-200S/20 CZ39-25S/ 01 CZ39-250S/20 CZ39-150S/20 CZ39-100S/20  CZ39-63S/20 CZ39-100S/01 CZ39-25S/20 CZ39-100S/10  CZ39-25S/10 DC220V Liên Hệ
Công tắc tơ DC, DC contactor CZ39-200S/20 CZ39-25S/ 01 CZ39-250S/20 CZ39-150S/20 CZ39-100S/20 CZ39-63S/20 CZ39-100S/01 CZ39-25S/20 CZ39-100S/10 CZ39-25S/10 DC220V
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9FF380, LX1FF380 : LC1F115, LC1F150 LX9FG380, LX1FG380 :LC1F185, LC1F225 LX9FH380, LX1FH380; LC1F265, LC1F330  LX9FJ380: LC1F400 LX9FK380: LC1F500 LX9FL380: LC1F630 Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9FF380, LX1FF380 : LC1F115, LC1F150 LX9FG380, LX1FG380 :LC1F185, LC1F225 LX9FH380, LX1FH380; LC1F265, LC1F330 LX9FJ380: LC1F400 LX9FK380: LC1F500 LX9FL380: LC1F630
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9FF220, LX1FF220  LX9FG220, LX1FG220, LX9FH220, LX1FH220, LX9FJ220, LX1FJ220, LX9FK220, LX1FK220,LX9FL220,LX1FL220 Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9FF220, LX1FF220 LX9FG220, LX1FG220, LX9FH220, LX1FH220, LX9FJ220, LX1FJ220, LX9FK220, LX1FK220,LX9FL220,LX1FL220
Thiết bị đóng cắt Circuit Breaker Shanghai People's DW15-200A,DW15-400A, DW15-630A, DW15-800A, DW15-1000A, DW15-1600A, DW15-2500A,DW15-3200A, DW15-4000A,DW15-6300A Liên Hệ
Thiết bị đóng cắt Circuit Breaker Shanghai People's DW15-200A,DW15-400A, DW15-630A, DW15-800A, DW15-1000A, DW15-1600A, DW15-2500A,DW15-3200A, DW15-4000A,DW15-6300A
Máy cắt chân không, Vacuum AC contactor, Amerson CKJ10-12 / 630A 10KV  160 ~ 630A Liên Hệ
Máy cắt chân không, Vacuum AC contactor, Amerson CKJ10-12 / 630A 10KV 160 ~ 630A
Công tắc tơ, khởi động từ Shanghai People CJ12-100 / 3,CJ12-150 / 3,CJ12-250 / 3,CJ12-400 / 3,CJ12-600 / 3 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ Shanghai People CJ12-100 / 3,CJ12-150 / 3,CJ12-250 / 3,CJ12-400 / 3,CJ12-600 / 3
Công tắc tơ, khởi động từ DC, Shanghai People's DC contactor CZO CZ0-40 / 20,CZ0-40 / 02,CZ0-100 / 10,CZ0-100 / 01,CZ0-100 / 20,CZ0-150 / 10,CZ0-150 / 01,CZ0-150 / 20,CZ0-250 / 10,CZ0-250 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ DC, Shanghai People's DC contactor CZO CZ0-40 / 20,CZ0-40 / 02,CZ0-100 / 10,CZ0-100 / 01,CZ0-100 / 20,CZ0-150 / 10,CZ0-150 / 01,CZ0-150 / 20,CZ0-250 / 10,CZ0-250
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric CJX2-0910,CJX2-1210,CJX2-1810,CJX2-2510,CJX2-3210,CJX2-4011,CJX2-5011,CJX2-6511,CJX2-8011,CJX2-9511 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric CJX2-0910,CJX2-1210,CJX2-1810,CJX2-2510,CJX2-3210,CJX2-4011,CJX2-5011,CJX2-6511,CJX2-8011,CJX2-9511
Tiếp điểm phụ công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-100A-160A-250A-400A-630A Liên Hệ
Tiếp điểm phụ công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-100A-160A-250A-400A-630A
Tiếp điểm phụ cho công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A Liên Hệ
Tiếp điểm phụ cho công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi