Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc chuyển mạch Cansen LW8D-10 D202/1 LW8D-10 YH2/2 LW8D-10 D202/2 LW8D-10 E0111/2 LW8D-10 D303/3 LW8D-10 YH3/3 LW8D-10 D222/3 LW8D-10 D404/3B Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch Cansen LW8D-10 D202/1 LW8D-10 YH2/2 LW8D-10 D202/2 LW8D-10 E0111/2 LW8D-10 D303/3 LW8D-10 YH3/3 LW8D-10 D222/3 LW8D-10 D404/3B
Công tắc chuyển mạch Cansen LW5D-16 C0071/1 LW5D-16 D0081/1 LW5D-16 D0401/2 LW5D-16 C5391/2 LW5D-16 D0413/2 LW5D-16 D0414/2 LW5D-16 YH2/2 LW5D-16D0723/3 LW5D-16 D0724/3 LW5D-16 D5735/3 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch Cansen LW5D-16 C0071/1 LW5D-16 D0081/1 LW5D-16 D0401/2 LW5D-16 C5391/2 LW5D-16 D0413/2 LW5D-16 D0414/2 LW5D-16 YH2/2 LW5D-16D0723/3 LW5D-16 D0724/3 LW5D-16 D5735/3
Công tắc chuyển mạch Cansen LW12-16 4.0081.1 LW12-16 4.0391.2 LW12-16 4.0401.2 LW12-16 4.0413.2 LW12-16 4.0414.2 LW12-16 4.0723.3 LW12-16 4.0724.3 LW12-16 4.6821.3 LW12-16 4.6912.3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 4.1050.4 LW12-16 4.6044.4 LW12-16 4.6131.4 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch Cansen LW12-16 4.0081.1 LW12-16 4.0391.2 LW12-16 4.0401.2 LW12-16 4.0413.2 LW12-16 4.0414.2 LW12-16 4.0723.3 LW12-16 4.0724.3 LW12-16 4.6821.3 LW12-16 4.6912.3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 4.1050.4 LW12-16 4.6044.4 LW12-16 4.6131.4
Nút dừng khẩn cấp ABB mechanical safety products Smile 11 EAR Tina button 2TLA030050R0100 Liên Hệ
Nút dừng khẩn cấp ABB mechanical safety products Smile 11 EAR Tina button 2TLA030050R0100
Nút dừng khẩn cấp ABB Machinery Safety Products Smile 11 EA Tina 2TLA030050R0000 Liên Hệ
Nút dừng khẩn cấp ABB Machinery Safety Products Smile 11 EA Tina 2TLA030050R0000
Nút dừng khẩn cấp ABB mechanical safety products Smile 12 EA Tina button 2TLA030050R0200 Liên Hệ
Nút dừng khẩn cấp ABB mechanical safety products Smile 12 EA Tina button 2TLA030050R0200
Nút dừng khẩn cấp ABB 2TLA030051R0200 Emergency Stop Button Liên Hệ
Nút dừng khẩn cấp ABB 2TLA030051R0200 Emergency Stop Button
Nút dừng khẩn cấp Emergency Stop Button ABB mechanical safety products Smile 11 EA button 2TLA030051R0000 Liên Hệ
Nút dừng khẩn cấp Emergency Stop Button ABB mechanical safety products Smile 11 EA button 2TLA030051R0000
Vỏ bọc dây điện có khuy bấm PC-60 PC-67 PC-80 PC-100 PC-120 PC-140 PC-148 PC-160 PC-180 PC-202 PC-210 PC-242 PC-335 PC-495 Liên Hệ
Vỏ bọc dây điện có khuy bấm PC-60 PC-67 PC-80 PC-100 PC-120 PC-140 PC-148 PC-160 PC-180 PC-202 PC-210 PC-242 PC-335 PC-495
Nút bấm chuyển mạch CHINT LW32-20/D202/2 LW32-20/D303/3 LW32-20/YH3/3 Liên Hệ
Nút bấm chuyển mạch CHINT LW32-20/D202/2 LW32-20/D303/3 LW32-20/YH3/3
Nút bấm chuyển mạch khóa XB4 button switch head ZB4-BA3 BA4 5 Liên Hệ
Nút bấm chuyển mạch khóa XB4 button switch head ZB4-BA3 BA4 5
Nút bấm chuyển mạch khóa B4 button switch head ZB4-BD2-BJ5-BG3 one BS844-BC4-BK1233 Liên Hệ
Nút bấm chuyển mạch khóa B4 button switch head ZB4-BD2-BJ5-BG3 one BS844-BC4-BK1233
Nút bấm chuyển mạch khóa XB4-BK123B5 BK125M5 BK133 Liên Hệ
Nút bấm chuyển mạch khóa XB4-BK123B5 BK125M5 BK133
Công tắc chuyển mạch Cansen LW26-20 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch Cansen LW26-20
Công tắc chuyển mạch  LW26GS-20 (20A)LW26GS-25 (25A)LW26GS-32 (32A)LW26GS-63 (63A)LW26GS-125 (125A)LW26GS-160 (160A) Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW26GS-20 (20A)LW26GS-25 (25A)LW26GS-32 (32A)LW26GS-63 (63A)LW26GS-125 (125A)LW26GS-160 (160A)
Công tắc chuyển mạch  LW26-25 D0081/1 LW26-25 D0083/1 LW26-25 C0071/1 LW26-25 D0401/2 LW26-25 D0404/2 LW26-25 D0414/2 LW26-25 D0723/3 LW26-25 D0724/3 LW26-25 YH2/2 LW26-25 YH3/3 LW26-25 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW26-25 D0081/1 LW26-25 D0083/1 LW26-25 C0071/1 LW26-25 D0401/2 LW26-25 D0404/2 LW26-25 D0414/2 LW26-25 D0723/3 LW26-25 D0724/3 LW26-25 YH2/2 LW26-25 YH3/3 LW26-25
Công tắc chuyển mạch LW8D-10 D202/2 LW8D-10 D303/3 LW8D-10 C02/1 LW8D-10 C04/2 LW8D-10 D101/1 LW8D-10 D111/2 LW8D-10 D222/2 LW8D-10 YH2/2 LW8D-10 YH3/3 LW8D-10 D040/4 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW8D-10 D202/2 LW8D-10 D303/3 LW8D-10 C02/1 LW8D-10 C04/2 LW8D-10 D101/1 LW8D-10 D111/2 LW8D-10 D222/2 LW8D-10 YH2/2 LW8D-10 YH3/3 LW8D-10 D040/4
Công tắc chuyển mạch LW5D-16 C0071/1 LW5D-16 D0081/1 LW5D-16 D0083/1 LW5D-16 D0401/2 LW5D-16 D0404/2 LW5D-16 D0414/2 LW5D-16 YH2/2/2 LW5D-16 B0331/2 LW5D-16 D0723/3 LW5D-16 H5882/ Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW5D-16 C0071/1 LW5D-16 D0081/1 LW5D-16 D0083/1 LW5D-16 D0401/2 LW5D-16 D0404/2 LW5D-16 D0414/2 LW5D-16 YH2/2/2 LW5D-16 B0331/2 LW5D-16 D0723/3 LW5D-16 H5882/
Công tắc chuyển mạch  LW12-16 D0083/1 LW12-16 D0081/1 LW12-16 YH2/2 LW12-16 D0414/2 LW12-16 D0404/2 LW12-16 D0401/2 LW12-16 D0723/3 LW12-16 D0724/3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 LH3/3 LW12-16 D Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW12-16 D0083/1 LW12-16 D0081/1 LW12-16 YH2/2 LW12-16 D0414/2 LW12-16 D0404/2 LW12-16 D0401/2 LW12-16 D0723/3 LW12-16 D0724/3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 LH3/3 LW12-16 D
Công tắc chuyển mạch LW12-16 D0083/1 LW12-16 4.0401.2 LW12-16 4.0404.2 LW12-16 4.0414.2 LW12-16 YH2/2 LW12-16 4.0724.3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 LH3/3 LW12-16 4.0723.3 LW12-16 D1050/4 LW12-16 5.5S/4 Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch LW12-16 D0083/1 LW12-16 4.0401.2 LW12-16 4.0404.2 LW12-16 4.0414.2 LW12-16 YH2/2 LW12-16 4.0724.3 LW12-16 YH3/3 LW12-16 LH3/3 LW12-16 4.0723.3 LW12-16 D1050/4 LW12-16 5.5S/4
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP285, TYP685, TYP585, TYP2823, TYP3823, TYP5823, TYP6823 32A 5 chấu IP44 Liên Hệ
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP285, TYP685, TYP585, TYP2823, TYP3823, TYP5823, TYP6823 32A 5 chấu IP44
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP5623 TYP6623 TYP2623 TYP3623 TYP235 TYP535 TYP635 16A 5 chấu IP44 Liên Hệ
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP5623 TYP6623 TYP2623 TYP3623 TYP235 TYP535 TYP635 16A 5 chấu IP44
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP283, TYP2818, TYP3818, TYP5818, TYP6818, TYP583, TYP683 32A 4 chấu IP44 Liên Hệ
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP283, TYP2818, TYP3818, TYP5818, TYP6818, TYP583, TYP683 32A 4 chấu IP44
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP233, TYP533, TYP2618, TYP3618, TYP5618, TYP6618, TYP633 16A 4 chấu IP44 Liên Hệ
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP233, TYP533, TYP2618, TYP3618, TYP5618, TYP6618, TYP633 16A 4 chấu IP44
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP231 TYP3601 TYP5601 TYP6601 TYP531 TYP631 TYP2601 16A 3 chấu IP44 Liên Hệ
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP231 TYP3601 TYP5601 TYP6601 TYP531 TYP631 TYP2601 16A 3 chấu IP44
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP281, TYP3801, TYP5801, TYP6801, TYP581, TYP681, TYP2801 32A 3 chấu IP44 Liên Hệ
Ổ cắm-phích cắm công nghiệp Weipu Industrial plug TYP281, TYP3801, TYP5801, TYP6801, TYP581, TYP681, TYP2801 32A 3 chấu IP44
Má dao ngăn điều khiển động cơ MCC, tiếp điểm tĩnh, tiếp điểm động CZC3, CZT2, JCZ1 Liên Hệ
Má dao ngăn điều khiển động cơ MCC, tiếp điểm tĩnh, tiếp điểm động CZC3, CZT2, JCZ1
Bộ nguồn DC, Delixi switching power supply CDKU-S50W / 24V S100W / 24V S350W / 24V SA Liên Hệ
Bộ nguồn DC, Delixi switching power supply CDKU-S50W / 24V S100W / 24V S350W / 24V SA
Cơ cấu liên động cơ khí MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ kiểu GCK/GCS/MNS MLS-3, MLS-4,HANL10004R1, HANL100018R1 Liên Hệ
Cơ cấu liên động cơ khí MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ kiểu GCK/GCS/MNS MLS-3, MLS-4,HANL10004R1, HANL100018R1
Tay nắm đóng/cắt MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ kiểu GCK/GCS/MNS HANL 100018R1, B2, 5B, B1, 2B ,3B ,1B, B3 ,B5 Liên Hệ
Tay nắm đóng/cắt MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ kiểu GCK/GCS/MNS HANL 100018R1, B2, 5B, B1, 2B ,3B ,1B, B3 ,B5
Tiếp điểm động+ dây nối  MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, SYJ-6, SYJ-10, SYJ-16,SYJ-25, SYJ-35, SYJ-50,SYJ-70 Liên Hệ
Tiếp điểm động+ dây nối MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, SYJ-6, SYJ-10, SYJ-16,SYJ-25, SYJ-35, SYJ-50,SYJ-70
Cầu đấu mạch điều khiển MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS B8E-8 ,S8E-8 , S8E-16 ,B8E-16 Liên Hệ
Cầu đấu mạch điều khiển MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS B8E-8 ,S8E-8 , S8E-16 ,B8E-16
Cầu đấu mạch điều khiển MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS RC2, RC2-8, RC2-5, RC2-10 Liên Hệ
Cầu đấu mạch điều khiển MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS RC2, RC2-8, RC2-5, RC2-10
Cầu đấu mạch lực MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS CJZ1-B-3-125A, CJZ1-B-3-250A, CJZ1-B-3-400A, CJZ1-B-3-630A Liên Hệ
Cầu đấu mạch lực MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS CJZ1-B-3-125A, CJZ1-B-3-250A, CJZ1-B-3-400A, CJZ1-B-3-630A
Cầu đấu mạch lực MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS CJZ6-B-3-125A, CJZ6-B-3-250A, CJZ6-B-3-400A, CJZ6-B-3-630A Liên Hệ
Cầu đấu mạch lực MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS CJZ6-B-3-125A, CJZ6-B-3-250A, CJZ6-B-3-400A, CJZ6-B-3-630A
Cầu đấu mạch lực MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS CJZ5-125 ,CJZ5-250, CJZ5-400, CJZ5-630A Liên Hệ
Cầu đấu mạch lực MCC, ngắn kéo điều khiển động cơ, GCK, GCS, MNS CJZ5-125 ,CJZ5-250, CJZ5-400, CJZ5-630A
Công tắc chuyển mạch,LW5D series universal transfer switch Liên Hệ
Công tắc chuyển mạch,LW5D series universal transfer switch
Đèn báo,  ABB indicator CL2-501R Liên Hệ
Đèn báo, ABB indicator CL2-501R
Nút bấm không đèn, ABB button CP1-10-10 without lamp Liên Hệ
Nút bấm không đèn, ABB button CP1-10-10 without lamp
Nút bấm có đèn, ABB button CP1-11R-10 with light Liên Hệ
Nút bấm có đèn, ABB button CP1-11R-10 with light
Con cách điện, high voltage resin insulator, ZJ-24Q/110X210  24KV Liên Hệ
Con cách điện, high voltage resin insulator, ZJ-24Q/110X210 24KV
Con cách điện, ZJ-10/65*140 insulators 10KV Liên Hệ
Con cách điện, ZJ-10/65*140 insulators 10KV
Khóa điện từ bảo vệ tủ cao áp, DSN-BMZ/BMY/AMZ/AMY AC and DC Liên Hệ
Khóa điện từ bảo vệ tủ cao áp, DSN-BMZ/BMY/AMZ/AMY AC and DC
Khóa tủ điện, Electric cabinet lock MS818, MS480, MS490 Liên Hệ
Khóa tủ điện, Electric cabinet lock MS818, MS480, MS490


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi