Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Bộ nguồn DC, Meanwell DDR rail DC-DC power supply 5V12V24V48V 15G/30L/60G/120B/240C/480D

 • Đăng ngày 07-06-2024 02:24:04 PM - 14 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S004739
 • DDR-15G-3.3 9~36V to 3.3V
  DDR-15G-5 9~36V to 5V
  DDR-15G-12 9~36V to 12V
  DDR-15G-15 9~36V to 15V
  DDR-15G-24 9~36V to 24V
  DDR-15L-5 18~75V to 5V
  DDR-15L-12 18~75V to 12V
  DDR-15L-24 18~75V to 24V
  DDR-30G-5 9~36V to 5V
  DDR-30G-12 9~36V to 12V
  DDR-30G-15 9~36V to 15V
  DDR-30G-24 9~36V to 24V
  DDR-30L-5 18~75V to 5V
  DDR-30L-12 18~75V to 12V
  DDR-30L-15 18~75V to 15V
  DDR-30L-24 18~75V to 24V
  DDR-60G-5 9~36V to 5V
  DDR-60G-12 9~36V to 12V
  DDR-60G-24 9~36V to 24V
  DDR-60L-5 18~75V to 5V
  DDR-60L-12 18~75V to 12V
  DDR-60L-24 18~75V to 24V
  DDR-120A-12 12V to 12V
  DDR-120A-24 12V to 24V
  DDR-120B-12 24V to 12V
  DDR-120B-24 24V to 24V
  DDR-120B-48 24V to 48V
  DDR-120C-12 48V to 12V
  DDR-120C-24 48V to 24V
  DDR-120C-48 48V to 48V
  DDR-120D-12 110V to 12V
  DDR-120D-24 110V to 24V
  DDR-120D-48 110V to 48V
  DDR-240B-24 24V to 24V
  DDR-240B-48 24V to 48V
  DDR-240C-24 48V to 24V
  DDR-240C-48 48V to 48V
  DDR-240D-24 110V to 24V
  DDR-240D-48 110V to 48V
  DDR-480B-12 24V to 12V
  DDR-480B-24 24V to 24V
  DDR-480B-48 24V to 48V
  DDR-480C-12 48V to 12V
  DDR-480C-24 48V to 24V
  DDR-480C-48 48V to 48V
  DDR-480D-12 110V to 12V
  DDR-480D-24 110V to 24V
  DDR-480D-48 110V to 48V

  Tình trạng sản phẩm:


  DDR-15G-3.3 9~36V to 3.3V
  DDR-15G-5 9~36V to 5V
  DDR-15G-12 9~36V to 12V
  DDR-15G-15 9~36V to 15V
  DDR-15G-24 9~36V to 24V
  DDR-15L-5 18~75V to 5V
  DDR-15L-12 18~75V to 12V
  DDR-15L-24 18~75V to 24V
  DDR-30G-5 9~36V to 5V
  DDR-30G-12 9~36V to 12V
  DDR-30G-15 9~36V to 15V
  DDR-30G-24 9~36V to 24V
  DDR-30L-5 18~75V to 5V
  DDR-30L-12 18~75V to 12V
  DDR-30L-15 18~75V to 15V
  DDR-30L-24 18~75V to 24V
  DDR-60G-5 9~36V to 5V
  DDR-60G-12 9~36V to 12V
  DDR-60G-24 9~36V to 24V
  DDR-60L-5 18~75V to 5V
  DDR-60L-12 18~75V to 12V
  DDR-60L-24 18~75V to 24V
  DDR-120A-12 12V to 12V
  DDR-120A-24 12V to 24V
  DDR-120B-12 24V to 12V
  DDR-120B-24 24V to 24V
  DDR-120B-48 24V to 48V
  DDR-120C-12 48V to 12V
  DDR-120C-24 48V to 24V
  DDR-120C-48 48V to 48V
  DDR-120D-12 110V to 12V
  DDR-120D-24 110V to 24V
  DDR-120D-48 110V to 48V
  DDR-240B-24 24V to 24V
  DDR-240B-48 24V to 48V
  DDR-240C-24 48V to 24V
  DDR-240C-48 48V to 48V
  DDR-240D-24 110V to 24V
  DDR-240D-48 110V to 48V
  DDR-480B-12 24V to 12V
  DDR-480B-24 24V to 24V
  DDR-480B-48 24V to 48V
  DDR-480C-12 48V to 12V
  DDR-480C-24 48V to 24V
  DDR-480C-48 48V to 48V
  DDR-480D-12 110V to 12V
  DDR-480D-24 110V to 24V
  DDR-480D-48 110V to 48V
       

   

  Van giảm áp máy biến áp lực YSF-35/25 JTHB YSF-35/25 KJTHB YSF-35/50 JTHB YSF-35/50 KJTHB YSF-55/50 JTHB YSF-55/50 KJTHB YSF-55/80 KJTHB YSF-55/80 DKJTHB YSF-55/130 KJTHB YSF-55/130 DKJ
  Van giảm áp máy biến áp lực YSF-35/25 JTHB YSF-35/25 KJTHB YSF-35/50 JTHB YSF-35/50 KJTHB YSF-55/50 JTHB YSF-55/50 KJTHB YSF-55/80 KJTHB YSF-55/80 DKJTHB YSF-55/130 KJTHB YSF-55/130 DKJ Liên hệ
  Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJS-50 QJS-80
  Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJS-50 QJS-80 Liên hệ
  Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ1-50 QJ1-50-TH QJ1-50A QJ1-50A-TH QJ4-50 QJ4-50-TH QJ4-50A QJ4-50A-TH QJ2-50 QJ3-50 QJ12-50 QJ13-50 QJ18-50 QJ19-50 QJ20-50
  Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ1-50 QJ1-50-TH QJ1-50A QJ1-50A-TH QJ4-50 QJ4-50-TH QJ4-50A QJ4-50A-TH QJ2-50 QJ3-50 QJ12-50 QJ13-50 QJ18-50 QJ19-50 QJ20-50 Liên hệ
  Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ4-25 QJ4-25A QJ4G-25 QJ5-25 QJ6-25 QJ7-25
  Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ4-25 QJ4-25A QJ4G-25 QJ5-25 QJ6-25 QJ7-25 Liên hệ
  Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ1-80 QJ4-80 QJ2-80 QJ3-80 QJ5-80 QJ12-80 QJ13-80 QJ15-80 QJ19-80 QJ20-80
  Rơ le hơi, Gas relay Shenyang Sixing QJ1-80 QJ4-80 QJ2-80 QJ3-80 QJ5-80 QJ12-80 QJ13-80 QJ15-80 QJ19-80 QJ20-80 Liên hệ
  Chổi than Shanghai Morgan J204 32*40*60 J204 32*40*50 J204 25*32*60 J204 25*32*65 J204 20*25*40 J204 20*40*60 J204 20*32*60 MG50 25*40*60 MG50 32*40*60 MG50 32*40*50
  Chổi than Shanghai Morgan J204 32*40*60 J204 32*40*50 J204 25*32*60 J204 25*32*65 J204 20*25*40 J204 20*40*60 J204 20*32*60 MG50 25*40*60 MG50 32*40*60 MG50 32*40*50 Liên hệ
  Chổi than Shanghai Morgan E468 25*32*64 E468 25*32*60 E468 34*32*65 E468 32*32*64 E468 32*32*65 E468 34*38*60 E468 34*38*64 E468 32*34*60
  Chổi than Shanghai Morgan E468 25*32*64 E468 25*32*60 E468 34*32*65 E468 32*32*64 E468 32*32*65 E468 34*38*60 E468 34*38*64 E468 32*34*60 Liên hệ
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15-32/1L KTJ15-32/5L KTJ15-63/1L KTJ15-63/5L KTJ15-63/13FL KTJ15C-32/1 KTJ15C-63/1
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15-32/1L KTJ15-32/5L KTJ15-63/1L KTJ15-63/5L KTJ15-63/13FL KTJ15C-32/1 KTJ15C-63/1 Liên hệ
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15B(KTJ17)-32/1 KTJ15B(KTJ17)-32/2 KTJ15B(KTJ17)-32/3 KTJ15B(KTJ17)-32/5 KTJ15B(KTJ17)-63/1 KTJ15B(KTJ17)-63/2 KTJ15B(KTJ
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15B(KTJ17)-32/1 KTJ15B(KTJ17)-32/2 KTJ15B(KTJ17)-32/3 KTJ15B(KTJ17)-32/5 KTJ15B(KTJ17)-63/1 KTJ15B(KTJ17)-63/2 KTJ15B(KTJ Liên hệ
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ1-50/1 KTJ1-50/2 KTJ1-50/3 KTJ1-50/5 KTJ1-80/1 KTJ1-80/2 KTJ1-80/3 KTJ1-80/5 KTJ1-100/1 KTJ1-150/1 KTJ1-150/1F XKTG1-80/1
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ1-50/1 KTJ1-50/2 KTJ1-50/3 KTJ1-50/5 KTJ1-80/1 KTJ1-80/2 KTJ1-80/3 KTJ1-80/5 KTJ1-100/1 KTJ1-150/1 KTJ1-150/1F XKTG1-80/1 Liên hệ
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15A-32/1 KTJ15A-32/2 KTJ15A-32/5 KTJ15A-32/8 KTJ15A-63/1 KTJ15A-63/2 KTJ15A-63/5 KTJ15A-63/8
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KTJ15A-32/1 KTJ15A-32/2 KTJ15A-32/5 KTJ15A-32/8 KTJ15A-63/1 KTJ15A-63/2 KTJ15A-63/5 KTJ15A-63/8 Liên hệ
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KT14-60J/1 KT14-60J/2 KT14-60J/3 KT14-60J/5 KT14-25J/1 KT14-25J/2 KT14-25J/3 KT14-25J/5 KT14-25J/30 KT14-80/1 KT14-100/1 KT14-100/2
  Tay trang điều khiển cầu trục Tianqi KT14-60J/1 KT14-60J/2 KT14-60J/3 KT14-60J/5 KT14-25J/1 KT14-25J/2 KT14-25J/3 KT14-25J/5 KT14-25J/30 KT14-80/1 KT14-100/1 KT14-100/2 Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -------------------------------
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
  Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
  Kinh doanh 1 : 0816.861.515
  Kinh doanh 2 : 0836.861.515
  Kinh doanh 3 : 0926.511.515
  Kinh doanh 4 : 0916.861.515
  Kinh doanh 5 : 0888.868.515
  Kinh doanh 6 : 0917.971.515
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Email: tthkinhdoanh@gmail.com
  Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi