Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C803-01-23-HL-P SWP-C803-02-23-HL-P SWP-C803-01-23-HL SWP-C803-02-23-HL SWP-C804-01-23-HHLL SWP-C804-01-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL SWP-C803-01-23-HL(常开常闭) SWP-C801-00-23-N SWP-C801-00-23

 • Đăng ngày 14-06-2022 03:39:14 PM - 110 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S004077

 • Tình trạng sản phẩm:


  • Brand: SWP
  • Model: C80
  • Color classification: SWP-C803-01-23-HL-P SWP-C803-02-23-HL-P SWP-C803-01-23-HL SWP-C803-02-23-HL SWP-C804-01-23 -HHLL SWP-C804-01-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL SWP-C803-01-23-HL (normally open and normally closed) SWP- C801-00-23-N SWP-C801-00-23-NP SWP-C804-01-23-4H4L SWP-C804-02-23-4H4L SWP-C803-01-23-HL-P (normally open normally closed ) SWP-S801-00-23-N SWP-S801-00-23-NP SWP-S803-01-23-HL SWP-S803-01-23-HL-P SWP-S804-01-23-HHLL SWP- S804-01-23-HHLL-P SWP-S803-02-23-HL SWP-S803-02-23-HL-P SWP-S804-02-23-HHLL Add 232 or 485 communication output
  • Working principle: Electronic thermostat
  • Power: 250V10A
  • Thermostat temperature range: -1999-9999
  • Item number: C80

   

  SWP-LED series digital display controller type staves

  model

  code

  illustrate

  SWP -

  □ □ □□ □  - □□ - □ □ - □ □

  new series

  Appearance feature

  C

  S

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Horizontal display instrument

  Vertical display instrument

  Dimensions

  1

  4

  7

  8

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

  48×48mm

  96×48mm (horizontal), 48×96mm (vertical)

  72×72mm

  160×80mm (horizontal), 80×160mm (type)

  96×96mm

  control

  01

  03

  04

   

   

   

   

   

   

   

  Measurement display

  three-position control

  Four-limit control or four-limit alarm output

  communication method

   

   

   

   

   

   

  see " Communication methods "

  output method

   

   

   

   

   

  See " Transmitter Output Mode "

  input type

  □□

   

   

   

   

  see " Input Types "

  first alarm method

  N

  H

  L

   

   

   

  No alarm (can be omitted)

  Upper limit control / alarm (four limit control / alarm 2H )

  Lower limit control / alarm (four limit control / alarm 2L )

  Second alarm method

  N

  H

  L

   

   

  No alarm (can be omitted)

  Upper limit control / alarm (four limit control / alarm 2H )

  Lower limit control / alarm (four limit control / alarm 2L )

  Feed output

  P

   

  DC24V feed output

  Power supply

  W

  T

   

  DC24V power supply

  AC90 265V power supply (switching power supply)

  AC220V power supply (linear power supply, can be omitted)

       

   

  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LCD-NL801-01-A-HL SWP-LCD-NL801-02-A-HL SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL SWP-LCD-NL801-01-A-HL-P SWP-LCD-NL801-02-A-HL-P SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL-2P SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL-2P SWP-LCD-NLR801-01-A-HL SWP-LC
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LCD-NL801-01-A-HL SWP-LCD-NL801-02-A-HL SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL SWP-LCD-NL801-01-A-HL-P SWP-LCD-NL801-02-A-HL-P SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL-2P SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL-2P SWP-LCD-NLR801-01-A-HL SWP-LC Liên hệ
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ST801-00-23-N SWP-ST803-01-23-HL SWP-ST803-01-23-HL-P SWP-ST804-01-23-HHLL SWP-ST804-01-23-HHLL-P SWP-ST801-02-23-N SWP-ST803-02-23-HL SWP-ST803-02-23-HL-P SWP-ST804-02-23-HHLL SWP-ST804-02-23-HHLL-P SWP-T801-00-23-N-X
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ST801-00-23-N SWP-ST803-01-23-HL SWP-ST803-01-23-HL-P SWP-ST804-01-23-HHLL SWP-ST804-01-23-HHLL-P SWP-ST801-02-23-N SWP-ST803-02-23-HL SWP-ST803-02-23-HL-P SWP-ST804-02-23-HHLL SWP-ST804-02-23-HHLL-P SWP-T801-00-23-N-X Liên hệ
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ND835-020-23/12-HL SWP-ND835-010-23/12-HL SWP-ND735-010-23/12-H SWP-ND935-020-23/12HL SWP-ND935-010-23/12-HL SWP-ND735-020-23/12-HL SWP-ND435-010-23/
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ND835-020-23/12-HL SWP-ND835-010-23/12-HL SWP-ND735-010-23/12-H SWP-ND935-020-23/12HL SWP-ND935-010-23/12-HL SWP-ND735-020-23/12-HL SWP-ND435-010-23/ Liên hệ
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80-T220D-1-P SWP-C80-T220D-2-P SWP-C80-T220D-1-Z SWP-C80-T380D-1-P SWP-C80-T380D-2-P SWP-C80-T380D-2-Z SWP-C80-T220G-1-P SWP-C80-T380G-2-P
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80-T220D-1-P SWP-C80-T220D-2-P SWP-C80-T220D-1-Z SWP-C80-T380D-1-P SWP-C80-T380D-2-P SWP-C80-T380D-2-Z SWP-C80-T220G-1-P SWP-C80-T380G-2-P Liên hệ
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C901-00-23-N SWP-C901-00-23-NP SWP-C903-01-23-HL SWP-C903-01-23-HL-P SWP-C904-01-23-HHLL SWP-C904-01-23-HHLL-P SWP-C903-02-23-HL SWP-C903-02-23-HL-P SWP-C904-02-23-HHLL SWP-C904-02-23-HHLL-P SWP-D903-01-23-HL SWP-D903-0
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C901-00-23-N SWP-C901-00-23-NP SWP-C903-01-23-HL SWP-C903-01-23-HL-P SWP-C904-01-23-HHLL SWP-C904-01-23-HHLL-P SWP-C903-02-23-HL SWP-C903-02-23-HL-P SWP-C904-02-23-HHLL SWP-C904-02-23-HHLL-P SWP-D903-01-23-HL SWP-D903-0 Liên hệ
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80 D80 801 803 804-01-02-23-HHLL
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80 D80 801 803 804-01-02-23-HHLL Liên hệ
  Bộ cách ly tín hiệu Changhui SWP8035 8047 9035 9047 7035 7047 7036 7039
  Bộ cách ly tín hiệu Changhui SWP8035 8047 9035 9047 7035 7047 7036 7039 Liên hệ
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LK801-01-A-HL SWP-LK801-02-A-HL SWP-LK901-01-A-HL SWP-LK901-02-A-HL SWP-LK801-01-A-HL-P SWP-LK801-02-A-HL-P SWP-LK901-01-A-HL-P SWP-LK802-01-AAG-HL-2P SWP-LK802-02-AAG-HL-2P SWP-LK902-01-AAG-HL-2P SWP-LK902-02-AAG-HL-2P
  Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LK801-01-A-HL SWP-LK801-02-A-HL SWP-LK901-01-A-HL SWP-LK901-02-A-HL SWP-LK801-01-A-HL-P SWP-LK801-02-A-HL-P SWP-LK901-01-A-HL-P SWP-LK802-01-AAG-HL-2P SWP-LK802-02-AAG-HL-2P SWP-LK902-01-AAG-HL-2P SWP-LK902-02-AAG-HL-2P Liên hệ
  Công tắc hành trình cần trục LX36-88 LX36-82 LX36-84 LX36
  Công tắc hành trình cần trục LX36-88 LX36-82 LX36-84 LX36 Liên hệ
  LX10-11S / 12S / 31S / 32S Công tắc giới hạn hành trình chống thấm nước Vỏ bằng gang Yuda Marine Seal
  LX10-11S / 12S / 31S / 32S Công tắc giới hạn hành trình chống thấm nước Vỏ bằng gang Yuda Marine Seal Liên hệ
  Bộ giới hạn chiều cao nâng Công tắc giới hạn hành trình cần trục QGX-A / B / C Công tắc giới hạn hành trình cần trục dầm đôi
  Bộ giới hạn chiều cao nâng Công tắc giới hạn hành trình cần trục QGX-A / B / C Công tắc giới hạn hành trình cần trục dầm đôi Liên hệ
  Cảm biến áp suất PMP11-AA1U1QBWBJ thay thế PMP131-A1101A1T
  Cảm biến áp suất PMP11-AA1U1QBWBJ thay thế PMP131-A1101A1T Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -----------------------------
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
  Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
  Kinh doanh 1 : 0816861515
  Kinh doanh 2 : 0836861515
  Kinh doanh 3 : 0917971515
  Kinh doanh 4 : 0787971515
  Kinh doanh 5 : 0877971515
  Kinh doanh 6 : 0944427299
  Kỹ thuật : 0926511515
  Kế toán: 0912969391
  Website: http://tanthanhtech.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: https://vienthongtanthanh.com
  Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
  Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi