Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Tình trạng sản phẩm:


 • Brand: SWP
 • Model: C80
 • Color classification: SWP-C801-00-23-N SWP-C801-00-23-NP SWP-C803-01-23-HL SWP-C803-01-23-HL-P SWP-C804-01-23-HHLL SWP-C804-01-23-HHLL-P SWP-C803-02-23-HL-P SWP-C803-02-23-HL SWP-C803-01-23-HL Normally Open Normally Closed SWP-C803-01- 23-HL-P Normally Open Normally Closed SWP-C804-02-23-HHLL-P SWP-D803-01-23-HL SWP-D803-01-23-HL-P SWP-D803-01-23-HL- P(Special) SWP-D803-02-23-HL SWP-D803-02-23-HL-P SWP-D803-02-23-HL-P(Special) SWP-C804-01-23-4H4L SWP -C804-02-23-4H4L For unmarked models, please consult to increase the 232 or 485 communication output and increase the analog transmission output
 • Working principle: Electronic thermostat
 • Power: 250V10A
 • Thermostat temperature range: 0-1999
 • Item number: 801

 

SWP-LED series digital display controller type staves

model

code

illustrate

SWP -

□ □ □□ □  - □□ - □ □ - □ □

new series

Appearance feature

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single row display instrument

Double row display instrument

Dimensions

1

4

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

48×48mm

96×48mm (horizontal), 48×96mm (vertical)

72×72mm

160×80mm (horizontal), 80×160mm (type)

96×96mm

control

01

03

04

 

 

 

 

 

 

 

Measurement display

three-position control

Four-limit control or four-limit alarm output

communication method

 

 

 

 

 

 

see " Communication methods "

output method

 

 

 

 

 

See " Transmitter Output Mode "

input type

□□

 

 

 

 

see " Input Types "

first alarm method

N

H

L

 

 

 

No alarm (can be omitted)

Upper limit control / alarm (four limit control / alarm 2H )

Lower limit control / alarm (four limit control / alarm 2L )

Second alarm method

N

H

L

 

 

No alarm (can be omitted)

Upper limit control / alarm (four limit control / alarm 2H )

Lower limit control / alarm (four limit control / alarm 2L )

Feed output

P

 

DC24V feed output

Power supply

W

T

 

DC24V power supply

AC90 265V power supply (switching power supply)

AC220V power supply (linear power supply, can be omitted)

     

 

Đồng hồ đo hiển thị độ rung K9004
Đồng hồ đo hiển thị độ rung K9004 Liên hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LCD-NL801-01-A-HL SWP-LCD-NL801-02-A-HL SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL SWP-LCD-NL801-01-A-HL-P SWP-LCD-NL801-02-A-HL-P SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL-2P SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL-2P SWP-LCD-NLR801-01-A-HL SWP-LC
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LCD-NL801-01-A-HL SWP-LCD-NL801-02-A-HL SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL SWP-LCD-NL801-01-A-HL-P SWP-LCD-NL801-02-A-HL-P SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL-2P SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL-2P SWP-LCD-NLR801-01-A-HL SWP-LC Liên hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ST801-00-23-N SWP-ST803-01-23-HL SWP-ST803-01-23-HL-P SWP-ST804-01-23-HHLL SWP-ST804-01-23-HHLL-P SWP-ST801-02-23-N SWP-ST803-02-23-HL SWP-ST803-02-23-HL-P SWP-ST804-02-23-HHLL SWP-ST804-02-23-HHLL-P SWP-T801-00-23-N-X
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ST801-00-23-N SWP-ST803-01-23-HL SWP-ST803-01-23-HL-P SWP-ST804-01-23-HHLL SWP-ST804-01-23-HHLL-P SWP-ST801-02-23-N SWP-ST803-02-23-HL SWP-ST803-02-23-HL-P SWP-ST804-02-23-HHLL SWP-ST804-02-23-HHLL-P SWP-T801-00-23-N-X Liên hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ND835-020-23/12-HL SWP-ND835-010-23/12-HL SWP-ND735-010-23/12-H SWP-ND935-020-23/12HL SWP-ND935-010-23/12-HL SWP-ND735-020-23/12-HL SWP-ND435-010-23/
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ND835-020-23/12-HL SWP-ND835-010-23/12-HL SWP-ND735-010-23/12-H SWP-ND935-020-23/12HL SWP-ND935-010-23/12-HL SWP-ND735-020-23/12-HL SWP-ND435-010-23/ Liên hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C803-01-23-HL-P SWP-C803-02-23-HL-P SWP-C803-01-23-HL SWP-C803-02-23-HL SWP-C804-01-23-HHLL SWP-C804-01-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL SWP-C803-01-23-HL(常开常闭) SWP-C801-00-23-N SWP-C801-00-23
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C803-01-23-HL-P SWP-C803-02-23-HL-P SWP-C803-01-23-HL SWP-C803-02-23-HL SWP-C804-01-23-HHLL SWP-C804-01-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL SWP-C803-01-23-HL(常开常闭) SWP-C801-00-23-N SWP-C801-00-23 Liên hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80-T220D-1-P SWP-C80-T220D-2-P SWP-C80-T220D-1-Z SWP-C80-T380D-1-P SWP-C80-T380D-2-P SWP-C80-T380D-2-Z SWP-C80-T220G-1-P SWP-C80-T380G-2-P
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80-T220D-1-P SWP-C80-T220D-2-P SWP-C80-T220D-1-Z SWP-C80-T380D-1-P SWP-C80-T380D-2-P SWP-C80-T380D-2-Z SWP-C80-T220G-1-P SWP-C80-T380G-2-P Liên hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C901-00-23-N SWP-C901-00-23-NP SWP-C903-01-23-HL SWP-C903-01-23-HL-P SWP-C904-01-23-HHLL SWP-C904-01-23-HHLL-P SWP-C903-02-23-HL SWP-C903-02-23-HL-P SWP-C904-02-23-HHLL SWP-C904-02-23-HHLL-P SWP-D903-01-23-HL SWP-D903-0
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C901-00-23-N SWP-C901-00-23-NP SWP-C903-01-23-HL SWP-C903-01-23-HL-P SWP-C904-01-23-HHLL SWP-C904-01-23-HHLL-P SWP-C903-02-23-HL SWP-C903-02-23-HL-P SWP-C904-02-23-HHLL SWP-C904-02-23-HHLL-P SWP-D903-01-23-HL SWP-D903-0 Liên hệ
Bộ cách ly tín hiệu Changhui SWP8035 8047 9035 9047 7035 7047 7036 7039
Bộ cách ly tín hiệu Changhui SWP8035 8047 9035 9047 7035 7047 7036 7039 Liên hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LK801-01-A-HL SWP-LK801-02-A-HL SWP-LK901-01-A-HL SWP-LK901-02-A-HL SWP-LK801-01-A-HL-P SWP-LK801-02-A-HL-P SWP-LK901-01-A-HL-P SWP-LK802-01-AAG-HL-2P SWP-LK802-02-AAG-HL-2P SWP-LK902-01-AAG-HL-2P SWP-LK902-02-AAG-HL-2P
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LK801-01-A-HL SWP-LK801-02-A-HL SWP-LK901-01-A-HL SWP-LK901-02-A-HL SWP-LK801-01-A-HL-P SWP-LK801-02-A-HL-P SWP-LK901-01-A-HL-P SWP-LK802-01-AAG-HL-2P SWP-LK802-02-AAG-HL-2P SWP-LK902-01-AAG-HL-2P SWP-LK902-02-AAG-HL-2P Liên hệ
Công tắc hành trình cần trục LX36-88 LX36-82 LX36-84 LX36
Công tắc hành trình cần trục LX36-88 LX36-82 LX36-84 LX36 Liên hệ
LX10-11S / 12S / 31S / 32S Công tắc giới hạn hành trình chống thấm nước Vỏ bằng gang Yuda Marine Seal
LX10-11S / 12S / 31S / 32S Công tắc giới hạn hành trình chống thấm nước Vỏ bằng gang Yuda Marine Seal Liên hệ
Bộ giới hạn chiều cao nâng Công tắc giới hạn hành trình cần trục QGX-A / B / C Công tắc giới hạn hành trình cần trục dầm đôi
Bộ giới hạn chiều cao nâng Công tắc giới hạn hành trình cần trục QGX-A / B / C Công tắc giới hạn hành trình cần trục dầm đôi Liên hệ

 


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi